intTypePromotion=3

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Hải Hà

Chia sẻ: Vũ Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:73

0
618
lượt xem
285
download

Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Hải Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Thị trường chứng khoán của giáo viên Lê Hải Hà" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung như sau: Tổng quan về TT chứng khoán, chứng khoán, thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp, phân tích đầu tư chứng khoán, chứng khoán quốc tế. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Hải Hà

 1. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giảng viên: Lê Hải Hà Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng email: lehaihakkt@gmail.com
 2. • Chương trình chi tiết môn học • Chương 1: Tổng quan về TT chứng khoán • Chương 2: Chứng khoán • Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp • Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp • Chương 5: Phân tích đầu tư chứng khoán • Chương 6: Chứng khoán quốc tế
 3. Chương 1:Tổng quan về TTCK • 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển thị trường chứng khoán - Mâu thuẫn trong quan hệ cung cầu về vốn - Sự xuất hiện của các chứng khoán: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu - Giai đoạn đầu hình thành tự phát của các nhà đầu cơ
 4. 1.2. Khái niệm của thị trường chứng khoán • Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán các loại chứng khoán • Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán là các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác
 5. 1.3. Vị trí và cấu trúc của thị trường chứng khoán Thị trường tài chính Thị trường tiền tệ Thị trường vốn Thị trường Thị trường Thị trường cầm cố tín dụng dài hạn chứng khoán???
 6. 1.3. Vị trí và cấu trúc của thị trường chứng khoán (tiếp) Thị trường chứng khoán Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp Thị trường Thị trường tập trung phi tập trung SGDCK OTC
 7. 1.3.3.Cơ cấu thị trường chứng khoán - Căn cứ vào phương thức giao dịch: thị trường giao ngay và thị trường tương lai - Căn cứ vào tính chất các chứng khoán được giao dịch: có thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường chứng chỉ quỹ và thị trường chứng khoán phái sinh - Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn có thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp - Căn cứ vào cơ chế hoạt động có thị trường chứng khoán không có tổ chức và thị trường chứng khoán có tổ chức
 8. 1.4. Bản chất và đặc điểm của thị trường chứng khoán 1.4.1. Bản chất - Thị trường chứng khoán Là nơi tập trung và phân phối lại các nguồn vốn tiết kiệm - Thị trường chứng khoán Là định chế tài chính trực tiếp - Thị trường chứng khoán Là quá trình vân động của tư bản tiền tệ, chuyển tư bản tiền tệ từ tư bản sở hữu sang tư bản chức năng
 9. 1.4. Bản chất và đặc điểm của thị trường chứng khoán 1.4.2. Đặc điểm - Hàng hóa trên thị trường chứng khoán là các hàng hóa đặc biệt - Thị trường chứng khoán được đặc trưng bởi định chế tài chính trực tiếp - Hoạt động mua bán thông qua nhà môi giới - Là thị trường gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo - Thị trường chứng khoán về cơ bản là một thị trường liên tục
 10. 1.5. Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán 1.5.1. Vai trò - Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán - Đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp - Hỗ trợ và thúc đẩy các công ty cổ phần ra đời và phát triển - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài
 11. 1.5. Vai trò và chức năng của thị trường chứng khoán 1.5.2. Chức năng của thị trường chứng khoán - Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế - Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng - Cung cấp khả năng thanh toán cho các chứng khoán - Đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế - Tạo môi trường giúp chính phủ thực hiện các chinh sách kinh tế vĩ mô
 12. 1.5.3 Các chủ thể tham gia trên TTCK
 13. 1.6. Điều kiện gia nhập thị trường chứng khoán - Điều kiện về kinh tế - Điều kiện về pháp lý - Điều kiện về cơ sở hạ tầng, vật kỹ thuật - Điều kiện về yếu tố con người
 14. Chương 2: Chứng khoán và phân loại thị trường chứng khoán 2.1. Chứng khoán 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán. - Khái niệm: Ở Việt Nam, theo luật chứng khoán ngày 29/6/2006 có hiệu lực từ 1/1/2007, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
 15. 2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chứng khoán. - Đặc điểm: + Là giấy tờ có giá trung và dài hạn, tồn tại dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ và có ba thuộc tính chính là tính sinh lời, tính rủi ro và tính thanh khoản + Xác nhận quyền hợp pháp của chủ sở hữu chứng khoán + Được pháp luật bảo hộ thông qua luật chứng khoán của thị trường chứng khoán
 16. 2.1.2. Phân loại chứng khoán 2.1.2.1 Cổ phiếu: - Khái niệm: cổ phiếu là một loại chứng khoán vốn được giao dịch mua bán nhiều nhất trên thị trường chứng khoán hiện đại
 17. 2.1.2.1 Cổ phiếu - Đặc điểm + là loại tài sản thực sự do xác nhận quyền sở hữu đối với ts vốn của 1 cty CP + là loại CK vĩnh viễn + hình thức các loại CP: CP được phép phát hành; CP đã phát hành; CP quỹ; CP đang lưu hành CP đang lưu hành = Số CP đã phát hành – số CP quỹ
 18. 2.1.2.1 Cổ phiếu • Các hình thức giá trị của CP thường + Mệnh giá CP thường Vốn điều lệ của Cty CP Mệnh giá CP = mới phát hành Tổng số CP đăng ký phát hành + Giá trị sổ sách (NAV) + Giá trị thị trường
 19. 2.1.2.1 Cổ phiếu • Phân loại CP 1. Theo tính chất lợi tức - Cổ phiếu thường: - Cổ phiếu ưu đãi 2. Theo tính chất chuyển nhượng - Cổ phiếu ký danh (ghi danh) - Cổ phiếu vô danh 3. Theo hình thức góp vốn - Cổ phiếu góp vốn bằng tiền - Cổ phiếu bằng hiện vật 4. Theo quyền tham gia bỏ phiếu biểu quyết trong đ ại h ội cổ đông: cổ phiếu đơn phiếu và cổ phiếu đa phiếu
 20. 2.1.2.2. Trái phiếu • Khái niệm: trái phiếu là một chứng thư xác nhận một khoản nợ của tổ chức phát hành đối với người sở hữu • Luật chứng khoán ở Việt Nam năm 2006, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp phát của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản