intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 12: Cấu trúc và chiến lược thị trường

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
77
lượt xem
4
download

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 12: Cấu trúc và chiến lược thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cơ bản của chương 12 Cấu trúc và chiến lược thị trường thuộc bài giảng thị trường tài chính nêu các nội dung về: giao dịch trên thị trường cổ phiếu, cách thức tiến hành giao dịch, quy định về giao dịch cổ phiếu và tiến trình tự do hóa giao dịch cổ phiếu toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 12: Cấu trúc và chiến lược thị trường

 1. Cấu trúc và chiến lược thị trường 1
 2. Giao dịch trên thị trường cổ phiếu Cách thức tiến hành giao dịch Quy định về giao dịch cổ phiếu Tiến trình tự do hóa giao dịch cổ phiếu toàn cầu 2
 3. Đặt lệnh Doanh nghiệp môi giới: Đóng vai trò là trung gian tài chính giữa người mua và bán cổ phiếu Nhận lệnh từ khách hàng và chuyển lệnh lên sàn thông qua hệ thống máy tính Môi giới toàn phần cung cấp tư vấn cho khách hàng nên mua hay bán gì. Môi giới chiết khấu chỉ thực hiện giao dịch hộ khách hàng thôi. Nhà đầu tư đặt lệnh cho môi giới bằng cách chỉ định: Giá cổ phiếu Lệnh là mua hay bán Số lượng cổ phiếu mua/bán Loại lệnh 3
 4. Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán tại mức giá tốt nhất Lệnh giới hạn có đặt ra một giới hạn để mua hoặc bán chứng khoán Lệnh cắt lỗ: Là lệnh chỉ thị mức giá bán thấp hơn giá hiện tại Lệnh chờ mua: Lệnh chỉ thị mức giá mua cao hơn giá hiện tại 4
 5. Giao dịch đòn bẩy (Margin trading) Giao dịch đòn bẩy cho phép sử dụng một phần tiền của nhà đầu tư cùng với tiền vay của công ty chứng khoán. Giao dịch đòn bẩy làm tăng mạnh khả năng lãi và khả năng lỗ Muốn giao dịch đòn bẩy phải tuân thủ một tỷ lệ gọi là tỷ lệ ký quỹ. Giao dịch đòn bẩy hiện được phép thực hiện ở Việt Nam. 5
 6. Billy purchases a stock on margin, borrowing 50% of the funds necessary to complete the purchase. The stock is currently priced at $50 per share, and the stock pays an annual dividend of $.50 per share. The brokerage firm charges an annualized interest rate of 8%. After one year, the stock is sold at a price of $55 per share. What is the return on the margin transaction? SP  INV  LOAN  D R INV $55  $25  $27  $.50  $25  14% 6
 7. Reconsider the previous example, but assume that the stock declined from $50 to $47 per share over the one year period. What would the return on the margin transaction have been in this case? SP  INV  LOAN  D R INV $47  $25  $27  $.50  $25  18% 7
 8. Compute the return that would have been realized in the previous two examples if Billy had paid the entire price of the stock, without borrowing on margin. Stock Rises to $55: $55  $50  $.50 R  11 % $50 Stock Falls to $47: $47  $50  $.50 R   5% $50 8
 9. Giao dịch bán khống Trong giao dịch bán khống (short sale), nhà đầu tư bán chứng khoán mà mình không sở hữu. Người bán khống: Dự kiến giá chứng khoán sẽ giảm Về cơ bản là việc vay chứng khoán và sau đó sẽ trả lại chứng khoán. Lợi nhuận của người bán khống bằng chênh lệch giá trừ đi khoản lãi và cổ tức phải trả. 9
 10. Đầu tư chỉ số cổ phiếu Đầu tư theo chỉ số chiếm khoảng 30% Mua chỉ số có chi phí giao dịch thấp hơn mua từng cổ phiếu lẻ Exchange-traded funds (ETFs), là quỹ được thiết kế nhằm bắt chước một chỉ số cụ thể, và được giao dịch trên sàn. 10
 11. Môi giới sàn: Hoạt động trên sàn giao dịch Nhận lệnh từ doanh nghiệp môi giới và thực hiện các lệnh này 11
 12. Chuyên gia và nhà tạo lập Chuyên gia: Có thể thực hiện chức năng môi giới Kiếm lợi từ chênh lệch bid – ask Thực hiện việc mua/bán đối với những cổ phiếu mà họ được phân quyền Có quyền tiếp cận sổ lệnh giới hạn Có nghĩa vụ phải thông báo môi giới sàn nếu họ có lệnh chưa thực hiện Đóng vai trò người tạo lập khi không có ai mua/bán đối với cổ phiếu mà họ quản lý 12
 13. Giao dịch trên thị trường OTC được thực hiện bởi các nhà tạo lập: Đóng vai trò là người mua/bán trên thị trường OTC. Kiếm lợi từ chênh lệch giá bán/ mua 13
 14. Your broker quotes a bid price of $28.50 and an ask price of $29.05 for Palmetto stock. What is the bid-ask spread? $29.05  $28.50 Spread  $ 29.05  1 .89% 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2