intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng: Chương 1 - TS. Bùi Lê Anh Tuấn

Chia sẻ: You Can | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:45

0
53
lượt xem
7
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng: Chương 1 - TS. Bùi Lê Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 1 giới thiệu về Thống kê học. Thông qua chương này các bạn sẽ có những kiến thức tổng quan như: Thống kê học là gì, ba bước để làm thống kê, các khái niệm trong thống kê học, phương pháp thống kê,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng: Chương 1 - TS. Bùi Lê Anh Tuấn

 1. Giới thiệu Thống kê học L/O/G/O
 2. Contents 1. Click to add title in here 2. Click to add title in here 3. Click to add title in here 4. Click to add title in here 5. Click to add title in here 6. Click to add title in here www.themegallery.com
 3. Thống kê học • Thống kê học là môn khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng số lớn để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của nó (mặt chất) trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.
 4. Thống kê học Vậy thống kê là gì? Đó là một ngành học giúp ta thực hiện những công việc sau: 1. Thu thập dữ liệu và thiết kế các nghiên cứu định lượng 2. Tóm tắt thông tin nhằm hỗ trợ quá trình tìm hiểu về một vấn đề hoặc đối tượng nào đó 3. Đưa ra những kết luận dựa trên số liệu, và 4. Ước lượng hiện tại hoặc dự báo tương lai Thống kê thường đi kèm với môn học song hành là Xác xuất, là ngành học nhằm đưa ra các mô hình toán học về sự ngẫu nhiên và cho phép tính toán về sự ngẫu nhiên trong những trường hợp phức tạp.
 5. Thống kê học Ánh nắng mặt trời và ung thư da Chứng cứ thuyết phục về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và ung thư da đã được một nhà thống kê người Úc phát hiện ra, Ông Oliver Lancaster. Ông quan sát thấy rằng tỷ lệ người bị ung thư da trong số dân da trắng gốc Bắc Âu có tương quan thuận với vĩ độ của nơi họ ở, tức có tỷ lệ với lượng ánh nắng mặt trời mà họ tiếp xúc: các tiểu bang ở phía bắc có tỷ lệ ung thư da cao hơn các tiểu bang phía nam. Quan sát này chỉ có thể đưa ra được bằng việc thu thập đầy đủ các số liệu và đưa ra các quan
 6. Thống kê học Data Information Thống Dữ liệu kê Statistics www.themegallery.com
 7. Ba bước để làm thống kê success 01. Suy nghĩ 02. Biểu thị 03. Trình bày
 8. Các khái niệm trong thống kê học • Quần thể (population): một nhóm gồm các thành phần mà nhà thực hành thống kê quan tâm. – VD: tất cả các nhà thầu ở Cần Thơ • Mẫu (sample): một tập hợp các dữ liệu rút ra từ quần thể. – Một mẫu 75 nhà thầu ở Cần Thơ www.themegallery.com
 9. Các khái niệm trong thống kê học • Thông số (parameter): một đại lượng môt tả quần thể. – VD: doanh thu bình quân của tất cả các nhà thầu là 100 tỷ đồng • Trị (tham) số thống kê (statistic): một đại lượng mô tả mẫu – VD: doanh thu bình quân của mẫu 75 nhà thầu là 120 tỷ đồng. www.themegallery.com
 10. Các khái niệm trong thống kê học • Các quần thể có các thông số; các mẫu có các trị số thống kê.
 11. Phương pháp thống kê Phương pháp thống kê Thống kê mô tả Thống kê học suy luận (Desriptive statistics) (Inferential statistics)
 12. Thống kê mô tả • Thu thập số liệu – VD: khảo sát, quan sát, thí nghiệm • Trình bày dữ liệu – VD: biểu đồ và đồ thị • Xác định đặc điểm của dữ liệu – VD: trung bình của mẫu
 13. Thống kê suy luận • Quá trình tạo ra một ước lượng, dự đoán, hay quyết định về quần thể dựa trên mẫu.
 14. Dữ liệu thống kê • Dữ liệu (Data): là đại lượng cùng ngữ cảnh đi kèm. • Ngữ cảnh của dữ liệu: “Five W’s”: Who, What, When, Where and Why. Có thể có cả “How.” • Dữ liệu không có ngữ cảnh đi kèm thì hầu như vô nghĩa.
 15. Dữ liệu thống kê Họ và tên Tuổi Loại lao động Lương Đội thi Bảo ngày công hiểm Pham Cam 18 Phổ thông 50000 1 Không Vũ Phu 35 Nề 90000 1 Có Cao Giá 28 Nề 95000 2 Không Trần Ai 45 Sắt 90000 1 Có Lê La 30 Điện 85000 2 Có Lâm Tặc 30 Mộc 90000 1 Không Ngô Khoai 32 Phổ thông 45000 2 Có Phạm Thượng 11 Phổ thông 50000 2 Không
 16. Biến của dữ liệu Định tính Định lượng (Categorical) (Quantitative) Biến của dữ liệu www.themegallery.com
 17. Trình bày dữ liệu định tính Ba qui tắc trong phân tích dữ liệu 1. Vẽ/tạo hình ảnh – có thể lộ ra những điều mà chúng ta không thấy từ dữ liệu thô. 2. Vẽ/tạo hình ảnh – những đặc điểm quan trọng của dữ liệu sẽ được thể hiện. Chúng ta có thể thấy những điều chúng ta không mong đợi. 3. Vẽ/tạo hình ảnh – cách tốt nhất để nói với người khác rằng dữ liệu của bạn có hình ảnh trình bày được lựa kỹ.
 18. Bảng tần suất • Đếm số lượng của các giá trị dữ liệu cho mỗi loại. • Tổ chức chúng vào một bảng chỉ số đếm, thể hiện tổng số lượng và loại. • Ví dụ hạng vé tàu Titanic: Hạng vé Đếm Hạng nhất 325 Hạng nhì 285 Hạng ba 706 Thủy thủ đoàn 885
 19. Bảng tần suất • Bảng tần suất tương đối cũng tương tự, nhưng thể hiện dạng phần trăm (thay vì số đếm) cho mỗi loại. Hạng vé % Hạng nhất 14.77 Hạng nhì 12.95 Hạng ba 32.08 Thủy thủ đoàn 40.21
 20. Dự liệu tàu Titanic được trình bày hợp lý? www.themegallery.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản