intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp - TS. Tạ Mạnh Cường

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

174
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp do TS. Tạ Mạnh Cường biên soạn trình bày về các trình bày về các nội dung sử dụng thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp và các bệnh lý tim mạch khác, trao đổi điện giải ở ống lượn xa, lợi tiểu Thiazide,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp - TS. Tạ Mạnh Cường

Thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp<br /> Diuretics for the Treatment of<br /> Hypertension<br /> <br /> TS. Tạ Mạnh Cường<br /> MCC<br /> <br /> www.cardionet.vn<br /> Slide Source<br /> Hypertension Online<br /> <br /> Bệnh học Tim Mạch Trực tuyến VN<br /> www.hypertensiononline.org<br /> <br /> Sử dụng thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng<br /> huyết áp và các bệnh lý tim mạch khác<br /> Vị trí tác động<br /> Lợi tiểu Thiazide và giống<br /> Thiazide (Thiazide-like)<br /> <br /> Ống lượn xa<br /> Ống lượn xa<br /> Ống lượn xa<br /> <br /> Indapamide<br /> <br /> Ống lượn xa<br /> <br /> Metolazone<br /> <br /> Ống lượn gần và Ống lượn xa<br /> <br /> Bumetanide<br /> <br /> Quai Henle<br /> <br /> Furosemide<br /> <br /> Quai Henle<br /> <br /> Torsemide<br /> <br /> Quai Henle<br /> <br /> Amiloride<br /> <br /> Ống góp<br /> <br /> Triamterene<br /> <br /> Ống góp<br /> <br /> Spironolactone<br /> <br /> Ống góp<br /> <br /> Eplerenone<br /> Lợi tiểu ức chế men<br /> Anhydrase Carbonic<br /> <br /> Chlorthalidone<br /> Bendroflumethiazide<br /> <br /> Lợi tiểu giữ kali<br /> <br /> Ống lượn xa<br /> <br /> Chlorothiazide<br /> <br /> Lợi tiểu quai<br /> <br /> Hydrochlorothiazide<br /> <br /> Ống góp<br /> <br /> Acetazolamide<br /> <br /> Ống lượn gần<br /> <br /> Padilla MCA, et al. Am J Ther. 2007;14:154-160;<br /> Brater DC. Am J Med Sci. 2000;319-38-50.<br /> <br /> www.cardionet.vn<br /> Slide Source<br /> Hypertension Online<br /> <br /> Bệnh học Tim Mạch Trực tuyến VN<br /> www.hypertensiononline.org<br /> <br /> Trao đổi điện giải ở ống lượn xa<br /> Vị trí tác động của lợi tiểu Thiazide<br /> <br /> Tái hấp thu<br /> Máu<br /> Na+<br /> <br /> Na+<br /> H2O<br /> <br /> Tế bào ống lượn xa<br /> <br /> Lumen<br /> Cl¯<br /> <br /> ATP<br /> <br /> Ống<br /> lượn xa<br /> <br /> Na+<br /> K+<br /> Bơm ATP-phụ<br /> thuộc Na+/K+<br /> <br /> Chất đồng vận<br /> Na+/Cl¯<br /> <br /> ATP = adenosine triphosphate<br /> Brater DC. In: Principles of Pharmacology: Basic<br /> Concepts and Clinical Applications. 1995;657-672.<br /> <br /> www.cardionet.vn<br /> Slide Source<br /> Hypertension Online<br /> <br /> Bệnh học Tim Mạch Trực tuyến VN<br /> www.hypertensiononline.org<br /> <br /> Lợi tiểu Thiazide<br /> Cơ chế tác động<br /> <br /> Na+ and Cl- không tái hấp thu làm tăng bài<br /> tiết các ion này<br /> Ức chế gắn kết Cl¯<br /> Máu<br /> <br /> Tế bào ống lượn xa<br /> <br /> Lumen<br /> Cl‫־‬<br /> Na+<br /> <br /> K+<br /> <br /> Bơm ATP-phụ<br /> thuộc Na+/K+<br /> <br /> Excreted<br /> <br /> Chất đồng vận<br /> Na+/Cl¯<br /> <br /> ATP = adenosine triphosphate<br /> Morrison RT. Med Clin North Am. 1997;81:689-704.<br /> <br /> www.cardionet.vn<br /> Slide Source<br /> Hypertension Online<br /> <br /> Bệnh học Tim Mạch Trực tuyến VN<br /> www.hypertensiononline.org<br /> <br /> Metolazone<br /> Cơ chế tác động<br /> Na+ and Cl- không tái hấp thu làm<br /> tăng bài tiết các ion này<br /> Ức chế gắn<br /> kết Cl¯<br /> Máu<br /> <br /> Tế bào ống lượn xa<br /> <br /> Lumen<br /> Cl‫־‬<br /> Na+<br /> <br /> K+<br /> <br /> Bơm ATP-phụ<br /> thuộc Na+/K+<br /> <br /> Excreted<br /> <br /> Chất đồng vận<br /> Na+/Cl¯<br /> <br /> ATP = adenosine triphosphate<br /> www.cardionet.vn<br /> Slide Source<br /> Sica DA, et al. Congest Heart Fail. 2003;9:100-105.<br /> <br /> Hypertension Online<br /> <br /> Bệnh học Tim Mạch Trực tuyến VN<br /> www.hypertensiononline.org<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=174

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2