intTypePromotion=3

Bài giảng Tiêu chí quyết định đầu tư

Chia sẻ: So Bay Vn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
54
lượt xem
18
download

Bài giảng Tiêu chí quyết định đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học biết được: thế nào là một tiêu chí quyết định đầu tư tốt?, lãi suất rào cản là gì?, phân loại các tiêu chí quyết định đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm được kiến thức đã được trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiêu chí quyết định đầu tư

 1. TIÊU CHÍ QUYẾT ðỊNH ðẦU TƯ
 2. Mục tiêu bài giảng w Thế nào là một tiêu chí quyết ñịnh ñầu tư tốt? w Lãi suất rào cản là gì? w Phân loại các tiêu chí quyết ñịnh ñầu tư n Dựa trên thu nhập kế toán n Dựa trên thu nhập bằng tiền mặt n Dựa trên ngân lưu chiết khấu
 3. Thế nào là một tiêu chí quyết ñịnh ñầu tư tốt? wKhách quan và nhất quán wTối ña hóa giá trị doanh nghiệp wCó thể áp dụng cho nhiều loại dự án ñầu tư khác nhau
 4. Lãi suất rào cản wLãi suất rào cản (hurdle rate, HR) là gì? n ðối với doanh nghiệp (COC) n ðối với chủ sở hữu (COE) n ðối với dự án (COC, COE)
 5. Phân loại các tiêu chí quyết ñịnh ñầu tư w Có ba cách phân loại như sau: n Nhóm tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán (accounting income – based) n Nhóm tiêu chí dựa vào thu nhập bằng tiền mặt (cash operating income - based) n Nhóm tiêu chí dựa vào ngân lưu chiết khấu (discounted cash flow – based)
 6. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Suất sinh lợi trên vốn ñầu tư (ROC) n Vốn ñầu tư bao gồm vốn vay và vốn chủ sở hữu n Nếu ROC > COC, thì ñó là một dự án tốt n ROC = f(X1,X2) l X1 = khả năng tạo thu nhập hoạt ñộng của dự án l X2 = tổng vốn ñầu tư vào dự án
 7. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Công thức tính ROC sau thuế: EBIT(1 − t ) ROC = ABV of Total Investment w Trong ñó: n t = thuế suất thuế thu nhập n ABV of total investment (capital) = giá trị sổ sách trung bình của tổng vốn ñầu tư
 8. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Ví dụ, EBIT = $300.000, t = 40%, BV ñầu kỳ = $1000.000, và BV cuối kỳ = $800.000, thì ROC sẽ là: 300.000(1 − 0.4) ROC = = 20% 1000.000 + 800.000 2
 9. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán Năm 0 1 2 3 4 BV 1500 1300 1100 900 700 ABV 1400 1200 1000 800 EBIT 300 400 500 600 EBIT(1-t) 180 240 300 360 ROC 12.86% 20.00% 30.00% 45.00%
 10. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Như vậy, EBIT sau thuế trung bình = 270 triệu ñôla, BV ñầu kỳ = 1.500 triệu ñôla, và BV cuối kỳ = 700 triệu ñôla, thì ROC sẽ là: 270 ROC = = 24.54% 1.500 + 700 2
 11. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) w Nếu ROE > COE thì dự án tốt Net Income ROE = ABV of Equity Investment
 12. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán Năm 0 1 2 3 4 BV 800 700 600 500 400 ABV 750 650 550 450 NI 140 170 210 250 ROE 18.67% 26.15% 38.18% 55.56%
 13. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Books & Support/Corporate Finance, 2nd Edition n Practice 10.2 n Practice 10.3
 14. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w ðánh giá tiêu chí ROC và ROE: n Không khách quan và nhất quán vì tùy thuộc vào lựa chọn phương pháp kế toán nào n ROC hoặc ROE > HR chưa hẳn ñã làm tăng giá trị doanh nghiệp n ROC hoặc ROE chỉ phù hợp với các dự án có khoản ñầu tư ban ñầu lớn
 15. Các tiêu chí dựa vào thu nhập kế toán w Tại sao ROC và ROE vẫn ñược sử dụng phổ biến trong các phân tích ñầu tư? n ðây là các tiêu chí quen thuộc, ñơn giản ñối với nhiều CFO n Các nhà ñầu tư và các chuyên viên phân tích vẫn sử dụng các tiêu chí kế toán ñể ñánh giá kết quả hoạt ñộng chung của doanh nghiệp
 16. Các tiêu chí dựa thu nhập bằng tiền mặt w Damodaran (2001) ñịnh nghĩa thu nhập hoạt ñộng bằng tiền mặt (COI, Cash Operating Income) như sau: COI = EBIT (1 − t ) + D & A n D & A = Khấu hao tài sản hữu hình và tài sản vô hình
 17. Các tiêu chí dựa thu nhập bằng tiền mặt w Tương tự, thu nhập ròng bằng tiền mặt của chủ sở hữu (CEI, Cash Equity Income) ñược ñịnh nghĩa như sau: CEI = NI + D & A
 18. Các tiêu chí dựa thu nhập bằng tiền mặt w Hai tiêu chí COI ñược sử dụng CROC = ABV of Total Investment theo cách này là CROC (Cash ROC) và CROE CEI (Cash ROE) ROE = ABV of Equity Investment ñược tính như sau:
 19. Các tiêu chí dựa thu nhập bằng tiền mặt w Nếu CROC > COC thì dự án tốt w Nếu CROE > COE thì dự án tốt w http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ Books & Support/Corporate Finance, 2nd Edition n Practice 10.4
 20. Các tiêu chí dựa vào ngân lưu w ðánh giá tiêu chí CROC và CROE n Có xu hướng phóng ñại suất sinh lời của dự án n Giá trị sổ sách của vốn ñầu tư có thể không phản ánh ñúng giá trị tiền mặt của vốn ñầu tư n CROC hoặc CROE > HR chưa hẳn ñã làm tăng giá trị doanh nghiệp n CROC hoặc CROE chỉ phù hợp với các dự án có khoản ñầu tư ban ñầu lớn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản