intTypePromotion=1

Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
113
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Dữ liệu và nhập/ xuất dữ liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiểu dữ liệu thường dùng, nhập và xuất dữ liệu, phân rã bài toán, hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 - Trương Xuân Nam

TIN ĐẠI CƯƠNG<br /> BÀI 3: DỮ LIỆU VÀ NHẬP / XUẤT DỮ<br /> LIỆU<br /> <br /> Nội dung buổi trước<br />  Cấu trúc của một chương trình C++:<br />  Khai báo các thư viện<br />  Các biến của chương trình<br />  Các hàm của chương trình, trong đó hàm main là<br /> hàm được gọi đầu tiên khi chạy chương trình<br /> <br />  Khái niệm biến và quy cách đặt tên trong C++<br />  Khái niệm biểu thức, phép toán và phép gán<br />  Máy tính có 3 kiểu hoạt động chính: tuần tự,<br /> lặp và lựa chọn<br />  Khái niệm và các đặc trưng của thuật toán<br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Một số kiểu dữ liệu thường dùng<br /> Nhập và xuất dữ liệu<br /> Phân rã bài toán<br /> Hàm (function)<br /> Ví dụ và bài tập<br /> <br /> TRƯƠNG XUÂN NAM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Một số kiểu dữ liệu thường<br /> dùng<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một số kiểu dữ liệu thường dùng<br />  Đã được đề cập đến trong bài trước: nguyên<br /> (int), thực (double, float), logic (bool). Dùng<br /> khi khai báo biến, hàm số,…<br /> double abc;<br /> bool xyz;<br /> <br /> // biến abc kiểu số thực<br /> // biến xyz kiểu logic<br /> <br />  Hỏi: tại sao cần định nghĩa “kiểu dữ liệu”?<br />  Đáp: nếu không biết kiểu của biến thì các phép<br /> toán thực hiện có thể không chính xác<br />  Phép chia lấy dư chỉ thực hiện được với số nguyên<br />  Kiểu logic không thể cộng với nhau<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2