intTypePromotion=1

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
104
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Lựa chọn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 - Trương Xuân Nam

TIN ĐẠI CƯƠNG<br /> BÀI 6: LỰA CHỌN<br /> <br /> Nội dung buổi trước<br />  Cú pháp vòng lặp FOR, WHILE và DO-WHILE<br />  Vòng lặp FOR phù hợp nhất với những loại lặp<br /> biết trước số lần (thường sử dụng biến đếm)<br />  Vòng lặp WHILE và DO-WHILE thường sử<br /> dụng khi biết trước điều kiện kết thúc lặp<br />  WHILE kiểm tra điều kiện trước khi lặp<br />  DO-WHILE kiểm tra điều kiện sau khi lặp<br /> <br />  Ngắt vòng lặp bằng lệnh break<br />  Kết thúc sớm bước lặp bằng lệnh continue<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> Khái niệm câu lệnh lựa chọn<br /> Các loại lệnh lựa chọn<br /> Câu lệnh if và if-else<br /> Kết hợp lựa chọn và vòng lặp<br /> Câu lệnh switch<br /> Bài tập<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phần 1<br /> <br /> Đặt vấn đề<br /> <br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đặt vấn đề<br />  Ba cấu trúc điều khiển cơ bản trong máy tính<br />  Tuần tự<br />  Lặp<br />  Lựa chọn<br /> <br />  Đã học trong bài trước nữa<br />  Chương 3 (bài trước)<br />  Chương 4 (bài này)<br /> <br />  Lựa chọn là một thao tác ra quyết định cơ bản<br /> trong cuộc sống<br />  Sử dụng chọn làm một trong nhiều việc<br />  Sử dụng khi suy diễn logic<br />  Trong ngôn ngữ tự nhiên, thường được phát biểu<br /> dưới dạng điều kiện: nếu … thì … (if … then …)<br /> Trương Xuân Nam - Khoa CNTT<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2