intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1 - Trần Phước Tuần

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

54
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 3.1: Soạn thảo văn bản với Microsoft Word" hướng dẫn các bạn cách tạo mới, lưu, đóng và mở file word; các thao tác soạn thảo văn bản cơ bản; định dạng văn bản; chia cột, tạo bảng trong Word; chèn hình, textbox và công thức; mục lục cho tài liệu; trộn thư (Mail Merge); định dạng tiêu đề trang văn bản và in ấn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3.1 - Trần Phước Tuần

CHƯƠNG 3: SOẠN THẢO VĂN BẢN<br /> Với Microsoft Word<br /> GV: Trần Phước Tuấn<br /> EMAIL: tranphuoctuan.khoatoan.dhsp@gmail.com<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> <br /> Giới thiệu chung<br /> Cách tạo mới, lưu, đóng và mở file word.<br /> Các thao tác soạn thảo văn bản cơ bản.<br /> Định dạng văn bản : Font, Paragraph, Tab<br /> Chia cột, tạo bảng trong Word<br /> Chèn hình, textbox và công thức<br /> Mục lục cho tài liệu<br /> Trộn thư (Mail Merge)<br /> Định dạng tiêu đề trang văn bản và in ấn<br /> Page 2<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> • MS. Word là phần mềm soạn thảo văn bản mạnh,<br /> <br /> nằm trong bộ công cụ văn phòng của hãng Microsoft.<br /> <br /> • Một số phiên bản Microsoft Office: Office 97,<br /> <br /> Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007<br /> <br /> • Khởi động Microsoft Word :<br /> <br /> Start  Programs  Microsoft Office Microsoft Word<br /> <br /> • Thoát khỏi Word :<br /> – File  Exit<br /> – Nhấp vào dấu<br /> Nhấ<br /> <br /> Page 3<br /> <br /> ở góc trên bên phải.(<br /> phả<br /> <br /> )<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> • Word là một cách gọi tắt của từ Wordprocessor<br /> <br /> (phần mềm xử lý văn bản).<br /> • Quá trình xử lý văn bản gồm hai giai đoạn chính<br /> – Soạn thảo (sắp chữ)<br /> – Xử lý (định dạng)<br /> <br /> Tại sao gọi là sắp chữ?<br /> <br /> Page 4<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> Các thành phần cơ bản trong 1 file word<br /> <br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> <br /> Văn bản<br /> Bảng (table)<br /> Hình ảnh<br /> AutoShapes, Text Box, Clip Art, WordArt, Biểu đồ<br /> ...<br /> Các đối tượng nhúng (Mathtype, Excel, ...)<br /> <br /> Page 5<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> Tổ chức của các thành phần<br /> <br /> Văn bản<br /> 2. Bảng (table)<br /> 1.<br /> <br /> Nằm trên mặt phẳng văn bản<br /> <br /> Hình ảnh<br /> 4. AutoShapes, Text Box,<br /> Clip Art, WordArt,<br /> Biểu đồ ...<br /> 5. Các đối tượng nhúng<br /> (Mathtype, Excel, ...)<br /> 3.<br /> <br /> Page 6<br /> <br /> Mỗi đối tượng loại này nằm trên<br /> một mặt phẳng khác nhau, cũng<br /> có trường hợp chúng nằm cùng<br /> mặt phẳng với văn bản<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> Một số khái niệm khác<br /> <br /> • Ngắt đoạn<br /> <br /> Enter<br /> • Ngắt dòng<br /> Shift + Enter<br /> • Ngắt trang<br /> +Ctrl + Enter<br /> +Insert  Break  Page break<br /> Page 7<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 1. Giới thiệu chung<br /> Thanh<br /> menu<br /> <br /> Thanh<br /> tiêu đề<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> Nút phóng to, thu<br /> nhỏ và thoát khỏi<br /> MS Word<br /> <br /> Đóng file<br /> word<br /> Thanh công cụ chuẩn<br /> Thanh công cụ định dạng<br /> <br /> Thước<br /> dọc<br /> <br /> Khung<br /> tác vụ<br /> Vùng soạn<br /> thảo<br /> <br /> Thanh<br /> cuộn ngang<br /> <br /> Page 8<br /> <br /> Thanh<br /> trạng thái<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Cách tạo mới,lưu,đóng và mở bài<br /> •<br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> •<br /> <br /> Tạo file mới: FileNew hoặc nhấp chuột vào biểu<br /> tượng New () trên thanh công cụ chuẩn<br /> Lưu file : FileSave hoặc nhấp chuột vào biểu<br /> tượng Save () trên thanh công cụ chuẩn, chọn<br /> đường dẫn đến thư mục lưu trữ, và đặt tên tập tin.<br /> Mở file cũ : FileOpen hoặc nhấp chuột vào biểu<br /> tượng Open () trên thanh công cụ chuẩn, chọn<br /> đường dẫn, và chọn tên tập tin muốn mở.<br /> Đóng file đang mở : FileClose hoặc nhấp vào dấu<br />  ở góc trên bên phải của tài liệu đó.<br /> Page 9<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 3. Các thao tác soạn thảo cơ bản<br /> • Để gõ được tiếng Việt, máy tính phải có:<br /> – Bộ gõ tiếng Việt : Vietkey, Unikey, VietWare<br /> – Phông chữ hỗ trợ tiếng Việt: VNI, ABC, Unicode<br /> (xem phần hướng gõ tiếng việt)<br /> • Di chuyển con trỏ trong Word :<br /> – Các phím mũi tên, Home, End, PageUp, PageDown<br /> – Kết hợp các phím trên với phím Ctrl<br /> – Dùng thanh cuộn dọc và ngang<br /> <br /> Page 10<br /> <br /> T.P.Tuấn-TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG<br /> <br /> 6/9/2008<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2