intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Chương trình phần mềm MTĐT

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:39

60
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Chương trình phần mềm MTĐT nêu lên khái niệm; quá trình phát triển chương trình phần mềm; phân loại; quy trình thiết kế chương trình phần mềm; giải thuật (thuật toán). Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Chương trình phần mềm MTĐT

 1. Chương 4. Chương trình phần  mềm MTĐT I. Khái niệm II. Quá trình phát triển chương trình phần  mềm III. Phân loại IV. Quy trình thiết kế chương trình phần  mềm V. Giải thuật (thuật toán) 1 / 44 20/10/15
 2. I. Khái niệm   Tập hợp các câu lệnh được sẵp  Chương  trình  điều  khiển  máy  tính  thực  hiện  xử  lý  thông  tin  tự  động,  theo các mục  tiêu  Làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin (dữ liệu) vào máy tính, thực hiện xử  lý (tính toán, sắp xếp, chọn lọc…)  Cung cấp kết quả là thông tin sau khi xử lý, theo yêu cầu  20/10/15 2 / 44
 3. Các loại phần mềm  Phần mềm hệ thống: DOS, WINDOWS,  UNIX LINUS  Phần mềm tiện ích: NC, EXPLORER  Phần mềm ứng dụng: MS OFFICE  Trình dịch 20/10/15 3 / 44
 4. Quy trình xây dựng  phần mềm ứng dụng 1) Khảo sát; 2) Thiết kế; 3) Lập trình (xây dựng thuật toán và viết  chương trình); 4) Thử nghiệm; 5) Cài đặt, hướng dẫn sử dụng; 6) Cập nhật dữ liệu; 7) Điều chỉnh; 8) Phát triển. 20/10/15 4 / 44
 5. Hãy giải bài tập sau Tìm  trong  số  200  học  viên,  người  nào  có  điểm  trung  bình  cao  nhất,  điểm  trung  bình cao nhất là bao nhiêu? 20/10/15 5 / 44
 6. Thuật toán  Là cách thức giải bài toán;  Dùng để trình bày cách thức đạt đến kết quả  Thuật toán bắt đầu bằng dữ kiện ban đầu và kết  thúc là kết quả;  Được sử dụng để thiết lập phần mềm ứng dụng.  Để  xây  dựng  phần  mềm  cần  tìm  ra  thuật  toán.  Có nhiều thuật toán để đi đến kết quả. 20/10/15 6 / 44
 7. Thuật toán  Thuật  toán  (giải  thuật)  là  một  bản  hướng  dẫn  gồm  một  số  hữu  hạn  các  mệnh  lệnh  quy  định  chính  xác  những  phép  toán  và  những  động  tác  cần  thực  hiện  một  cách  máy  móc  theo  một  trình  tự  đã  vạch  rõ  để  giải  quyết  một  bài  toán  hoặc  một  nhiệm  vụ nào đó.  Ngôn ngữ thuật toán 20/10/15 7 / 44
 8. Ngôn ngữ thuật toán  Là  cách  thức  trình  bày  và  biểu  diễn  thuật toán.     1­ Ngôn ngữ liệt kê;     2­ Ngôn ngữ sơ đồ khối. 20/10/15 8 / 44
 9. Ngôn ngữ liệt kê Các bước giải phương trình: ax2 + bx + c = 0  Bước 1: Nhận a, b, c  Bước 2: Nếu a=0, quay về bước 1;  Nếu a = 0 , tính   = b2 – 4ac  Bước 3:   Nếu    0, x1,2 = (­b ±     ) / 2a     Bước 4: Kết thúc  20/10/15 9 / 44
 10. Ngôn ngữ sơ đồ khối    B K Khối bắt đầu Khối kết  thúc Khối tính toán – Khối nhập dữ  liệu + 20/10/15 Khối kiểm tra điều  10 / 44
 11. B Sơ đồ khối giải phương trình: ax2 + bx + c = 0 a, b, c    + – a=0  = b2­4ac + =0 X1 = X2= ­ b/2a – Vô  + – X1 = (­b+  )/2a nghiệm
 12. Ngôn ngữ lập trình Cần sử dụng các quy ước để biểu diễn trình  tự giải bài toán – ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ lập trình là quy ước thực hiện công  việc để máy tính hiểu được yêu cầu Nhà lập trình sử dụng chương tình dịch để  dịch các chương trình phần mềm thành  những chương trình phần mềm hoàn chỉnh  đưa tới người sử dụng. 20/10/15 12 / 44
 13. Thử dùng Pascal lập chương trình giải bài toán phương trình bậc hai với các  số a,b,c cho trước, a#0 Progame giaiPTbac2; Var A, B, C, X1, X2, Delta:Real ; Begin Write (‘nhap 3 so a, b, c’); readln (A, B, C) ; Delta:=B*B-4*A*C ; If Delta < 0 then Writeln (‘PT vo nghiem’) Else begin X1:= (-B +Sqrt(Delta) / (2*A) ; ………… …………. 20/10/15 13 / 44
 14. 6 Giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống  Thành phần dự án phần mềm:  Người sử dụng.  Bộ phận quản lý dự án.  Bộ phận kỹ thuật.  Quá trình phân tích và thiết kế hệ thống được chia thành 6 giai đoạn như sau: 20/10/15 14 / 44
 15. 1. Tìm hiệu vấn đề: phân tích hiện trạng, đưa giải pháp, khuyến nghị. 2. Phân tích: thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo. 3. Thiết kế: thiết kế sơ bộ, thiết kế chi tiết, báo cáo. 4. Phát triển: lên kế hoạch theo dõi tiến độ, thiết lập cấu hình phần cứng, phần mềm, lập trình và kiểm tra hệ thống. 5. Cài đặt: chuyển sang hệ thống mới. Đào tạo nhân lực. 6. Bảo trì: kiểm tra hệ thống, thu nhận phản hồi từ phía người dùng, định kỳ đánh giá hoạt động hệ thống. 20/10/15 15 / 44
 16. Lập trình  Một chương trình (program) là tập các câu lệnh (instruction) viết bằng một ngôn ngữ lập trình dùng để ra lệnh cho máy tính thực hiện các thao tác xử lý dữ liệu thành thông tin.  Lập trình là tiến trình tạo thành một chương trình. 20/10/15 16 / 44
 17. Các bước lập trình  Xác định và làm rõ vấn đề (clarification): xác định đầu vào, kết xuất, các yêu cầu xử lý cần thiết.  Lên phương án giải quyết (design): sử dụng các công cụ mô hình hoá để lên sơ đồ vấn đề cần giải quyết.  Viết chương trình (coding): sử dụng một ngôn ngữ lập trình để viết chương trình. 20/10/15 17 / 44
 18. Các bước lập trình  Kiểm tra chương trình (test): kiểm tra và sửa chữa các lỗi logic (bug) trong chương trình (debug).  Viết tài liệu và bảo trì chương trình (document, maintenance): viết hướng dẫn sử dụng, giải thích chương trình, hướng dẫn cách chạy chương trình. 20/10/15 18 / 44
 19. Ngôn ngữ lập trình  Một ngôn ngữ nhân tạo bao gồm các từ vựng cố định và một tập các quy tắc (gọi là syntax- cú pháp) dùng để lập ra các chỉ lệnh cho máy tính.  Hầu hết các chương trình đều được viết bằng cách sử dụng một trình biên tập văn bản hoặc trình xử lý để soạn ra mã nguồn (source code) 20/10/15 19 / 44
 20. Ngôn ngữ lập trình  Mã nguồn sẽ được biên dịch (compile) hoặc thông dịch (interprete) sang ngôn ngữ máy (machine code) cho máy tính có thể hiểu và thực hiện.  Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình, và hầu hết các nhà khoa học về máy tính đều đồng ý rằng không có một ngôn ngữ duy nhất nào có đủ khả năng đáp ứng cho các yêu cầu của tất cả các lập trình viên. 20/10/15 20 / 44
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2