intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 – Học viện ngân hàng (Khoa Hệ thống thông tin quản lý)

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:111

0
84
lượt xem
13
download

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 – Học viện ngân hàng (Khoa Hệ thống thông tin quản lý)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Phần mềm bảng tính điện tử MS Excel 2010" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010, các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 – Học viện ngân hàng (Khoa Hệ thống thông tin quản lý)

 1. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chương 4 PHẦN MỀM BẢNG TÍNH ĐIỆN  TỬ MS EXCEL 2010 Bài giảng của Khoa Hệ thống thông tin Quản lý
 2. Nội dung 1 1 Làm quen với môi trường làm việc Excel 2010 2 › Tổng quan bố cục giao diện trong Excel  1 › Định dạng trong sổ tính excel 2010 › Tổ chức trang tính và bảng › Các đối tượng đồ họa trong excel › Tùy chỉnh và nâng cao môi trường excel 2010 2 Các hàm số và phân tích dữ liệu với Excel 2010 6
 3. 1 ­ Các khái niệm cơ bản  ­ Sổ tính và trang tính là gì? Sổ tính có tên ngầm định là  Book1, Book2 … Trang tính có tên ngầm định là  Sheet1, Sheet2 …
 4. 2 – Các thành phần giao diện trong Excel Các thành phần giao diện Mô tả The Quick Access toolbar Công cụ truy xuất nhanh The Ribbon Phần  chứa  các  thẻ,  nhóm  lệnh,  lệnh  thực  thi  các  tác  vụ khác nhau The Formula Bar Chứa dữ liệu của một ô (có thể là công thức hay hàm) The task pane Vùng xuất hiện khi sử dụng một s ố tính năng xác định  của Excel (clipboard, recovery…) The status bar Là vùng hiển thị một số thông tin hữu ích cho bạn như  thanh  trượt  phóng  to/thu  nhỏ  hay  các  trạng  thái  tùy  chỉnh.
 5. Customize Quick Access Toolbar là 2 ­ Các thành phần giao diện trong Excel một thanh công cụ tùy chỉnh Sổ/bảng tính Bộ công cụ Ribbon gồm các nhóm chức  năng chính của EXCEL  Các trang tính
 6. 2 ­ Các thành phần giao diện trong Excel Khu vực trang tính Các trang tính có cấu trúc giống nhau. Mỗi trang tính đều: -  Có 16 384 cột: từ A đến XFD (Ctrl + ↑ ) -  Có 1 048 576 dòng: từ 1 đến 1 048 576 (Ctrl + → ) Khu vực Zoom  trang tính Trang tính hiện thời
 7. 2 ­ Các thành phần giao diện trong Excel Thanh công thức: hiện nội  Hủy bỏ nội dung vừa nhập Chèn hàm dung ô hiện thời Lưu nội dung vừa nhập
 8. 2.1 – Giao diện Ribbon - Tab ribbon: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data,  Review, View,…  • Thẻ ngữ cảnh (Contextual tab) - Nhóm ribbon: Font, Alignment, Number, … - Command: Paste, Conditional Formating, Format as table,  Sort & Filter, …
 9. Các thẻ trên thanh Ribbon Dùng để hiển thị Backstage, chứa các câu lệnh thông dụng nhất trong Excel  như in ấn, lưu, tạo mới hay chia sẻ sổ tính.
 10. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Home: Thực hiện các chức năng cơ bản như định dạng bảng,  thêm/sửa style, thêm các định dạng căn bản cho ô dữ liệu.
 11. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Insert: Thêm các đối tượng vào trong sổ tính như  bảng, biểu đồ, ký hiệu, các hình minh họa, văn bản,  liên kết, …
 12. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Page Layout: Dùng để thiết lập trang tính, thay đổi bố cục,  hướng của trang tính và các tùy chọn liên quan.
 13. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Formulas:  Tạo các công thức sử dụng các hàm có sẵn trong Excel  2010 và được phân loại thành các nhóm công thức.
 14. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Data:  Dùng để kết nối với nguồn dữ liệu bên ngoài và  tải dữ liệu từ các nguồn đó vào bảng tính Excel.
 15. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Review:  Cho phép xem lại các trang tính Excel,  cung cấp các công cụ như kiểm tra chính tả, dịch,…
 16. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ View:  Cho phép ẩn/hiện các đường ngăn cách  (gridlines) các ô trong trang tính, cung cấp các công cụ để  hiển thị cửa sổ trang tính và cửa sổ ứng dụng Excel.
 17. Các thẻ trên thanh Ribbon Thẻ Xuất hiện theo ngữ cảnh:  ü Đây là các thẻ không xuất hiện mặc định trong Excel 2010, nó sẽ xuất  hiện khi bạn chọn một đối tượng xác định như bảng, biểu đồ, các đối  tượng đồ họa,… ü Tùy vào loại đối tượng bạn chọn thì các thẻ theo ngữ cảnh sẽ hiển thị  tương ứng.
 18. 2.2 – Backstage view
 19. 2.2 ­ Backstage View Info: hiển thị các thông tin liên quan đến các thuộc tính của  sổ tính và các công cụ tra soát thông tin, bảo mật.
 20. 2.2 ­ Backstage View Recent: hiển thị thông tin về lịch sử mở file của Excel.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2