intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)

Chia sẻ: May Trời Gio Bien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
33
lượt xem
4
download

Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thao tác sao chép di chuyển dữ liệu, chèn thêm dòng và cột, xóa dòng và cột, tìm kiếm và thay thế, canh lề ô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Ứng dụng bảng tính (Phần 3)

 1. TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG CHƢƠNG 5: ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH 1
 2. Đ 1. Các thao tác sao chép di TH C chuyển dữ liệu 2. Chèn Thêm Dòng, Cột 3. Xóa Dòng, Cột Chƣơng 4. Tìm Kiếm và Thay Thế 5. Canh Lề Ô (Cell) 6. Thay Đổi Font 7. Định Dạng Khung 2
 3. Đ TH C Các thao tác trên khối 3
 4. Thanh Thanh NộiĐ Dùng Dùng TH công cụ thực dung C phím chuột chuẩn đơn Nhấp chuột Edit/ Sao chép Ctrl + C phải / Copy Copy Nhấp chuột Cắt Ctrl + X Edit/ Cut phải / Cut Nhấp chuột Edit / Dán Ctrl + V phải / Paste Paste 4
 5. SaoĐchép : TH - Quét C khối vùng dữ liệu cần Copy - Click phải chọn Copy - Click phải vào nơi cần Copy tới chọn Paste 5
 6. Đ TH C Khái niệm về khối 6
 7. Khối: Đ - Là các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật TH C - Khối có thể là 1 ô, 1 hàng, 1 cột hay 1 phần của hàng hoặc của cột - Mỗi khối có một địa chỉ là ô đầu và ô cuối Vd: C2 : C6 , E2 : E6 7
 8. Đ TH C Các cách chọn đối tƣợng (1 khối, 2 khối không liền kề, dòng, cột)? 8
 9. Chọn TH Đ 1 khối : Chọn khối B5:D6 C Rê chuột từ ô đầu khối đến ô cuối khối 9
 10. Chọn Đ 2 khối không liền kề: Chọn khối B5:D6, G5:I6 TH Giữ C phím Ctrl và Rê chuột từ ô đầu khôi đến ô cuối khối Ctrl 10
 11. ChọnĐ Cột: click con trỏ vào tên cột cần chọn, rê chuột qua trái TH C hoặc qua phải để chọn nhiều cột 11
 12. ChọnĐ Dòng: click con trỏ vào tên dòng cần chọn, rê chuột lên hoặc TH C xuống để chọn nhiều dòng 12
 13. SaoĐchép đặc biệt : TH - Quét C khối vùng dữ liệu cần Copy - Click phải chọn Copy - Click phải vào nơi cần Copy tới chọn Paste Special 13
 14. Đ TH C * Phƣơng thức sao chép: - All : chép tất cả (công thức, dạng, ghi chú,..) - Formulas : sao chép công thức - Values: chỉ chép giá trị (không chép công thức) - Formats : chép định dạng - Comments: chép ghi chú - All except borders : chép tất cả trừ đường kẻ khung - Column widths : chép bề rộng cột - Formulas and number formats: chép công thức và dạng số - Values and number formats: chép giá trị và dạng số 14
 15. Đ TH * Phép toán: C - None : Chép đè lên vị trí vùng dữ liệu đích - Add : Chép lấy vùng dữ liệu đích cộng vào vùng dữ liệu nguồn - Subtract : Chép lấy vùng dữ liệu đích trừ bớt vùng dữ liệu nguồn - Multiply : Chép lấyvùng dữ liệu đích nhân với vùng dữ liệu nguồn - Divide : Chép lấy vùng dữ liệu đích chia cho vùng dữ liệu nguồn - Skip blank : Chép bỏ qua các Ô trống của vùng dữ liệu nguồn - Transpose : Chép đổi hàng thành cột/cột thành hàng 15 - Paste Link : Chép liên kết (chép địa chỉ Ô)
 16. Đ 1. Các thao tác sao chép di TH C chuyển dữ liệu 2. Chèn Thêm Dòng, Cột 3. Xóa Dòng, Cột Chƣơng 4. Tìm Kiếm và Thay Thế 5. Canh Lề Ô (Cell) 6. Thay Đổi Font 7. Định Dạng Khung 16
 17. Đ TH C Câu hỏi thảo luận: 1. Làm sao để chèn thêm 1 dòng, 1 cột? 2. Làm sao để chèn thêm nhiều dòng, nhiều cột? 17
 18. Chèn Đ dòng: TH - Chọn vùng cần chèn thêm dòng C - Click phải chuột lên vùng vừa chọn - Chọn Insert 18
 19. ChènĐ Cột: - Chọn vùng cần chèn thêm cột - Chọn Insert TH C - Click phải chuột lên vùng vừa chọn 19
 20. Đ 1. Các thao tác sao chép di TH C chuyển dữ liệu 2. Chèn Thêm Dòng, Cột 3. Xóa Dòng, Cột Chƣơng 4. Tìm Kiếm và Thay Thế 5. Canh Lề Ô (Cell) 6. Thay Đổi Font 7. Định Dạng Khung 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản