intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Hệ xử lý bảng tính điện tử Microsoft Excel - TS. Đỗ Quang Vinh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:170

122
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương: Hệ xử lý bảng tính điện tử Microsoft Excel có nội dung trình bày tổng quan về Excel, biên tập dữ liệu, định dạng dữ liệu, công thức, hàm, biểu đồ/đồ thị, quản trị dữ liệu, in bảng tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Hệ xử lý bảng tính điện tử Microsoft Excel - TS. Đỗ Quang Vinh

 1. HỆ XỬ LÝ BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ MICROSOFT EXCEL TS. ĐỖ QUANG VINH Email: dqvinh@live.com Hà Nội - 2008
 2. NỘI DUNG 1 - Tổng quan về Excel 2 - Biên tập dữ liệu 3 - Định dạng dữ liệu 4 - Công thức 5 - Hàm 6 - Biểu đồ / đồ thị 7 - Quản trị dữ liệu 8 - In bảng tính   ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 2
 3. TỔNG QUAN  Khởi động Excel  Giới thiệu bảng tính  Thao tác với bảng tính  Thoát khỏi Excel ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 3
 4.  Khởi động Excel – Cách 1: Nháy chuột vào nút Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft Excel – Cách 2: Nháy kép chuột vào biểu tượng Microsoft Excel ở trên màn hình nền Desktop – Cách 3: Start\Run – Cách 4: Start\Search ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 4
 5.  Giới thiệu bảng tính Excel + Sổ bảng tính – Workbook (*.xls) + Trang bảng tính – Sheet (Sheet1, Sheet2, …) + Các cột – A, B, C, … , Z, AA, AB, … , IV + Các hàng – 1, 2, 3, …, 65536 + Các ô – A1, B1, … , IV65536 ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 5
 6.  Cửa sổ bảng tính + Thanh tiêu đề + Thanh bảng chọn + Thanh công cụ + Thanh công thức + Thanh trượt + Thanh trạng thái + Lưới Gridlines ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 6
 7.  Ẩn/ Hiện thanh công cụ – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh View\Toolbars – Ẩn / Hiện thanh công cụ tương ứng ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 7
 8.  Sử dụng công cụ Zoom phóng to thu nhỏ – Bảng tính được đặt hiển thị mặc định là 100% – Thay đổi tỉ lệ hiển thị: Nháy chuột vào biểu tượng Zoom, chọn tỉ lệ tương ứng muốn hiển thị ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 8
 9.  Trang hiện thời – Trang hiện thời: là bảng tính hiện tại đang được thao tác – Thay đổi trang hiện thời: nháy chuột vào phần chứa tên của trang bảng tính  Ô hiện thời – Ô hiện thời là ô đang được thao tác: A1, ... – Thay đổi ô hiện thời: nháy chuột vào ô hoặc sử dụng các phím mũi tên ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 9
 10.  Nhận dạng con trỏ – Con trỏ ô: xác định ô nào là ô hiện th ời, có đường bao đậm xung quanh – Con trỏ soạn thảo: hình thanh đứng mầu đen, nhấp nháy xác định vị trí nhập dữ liệu cho ô – Con trỏ chuột: thay đổi hình dạng tùy thuộc ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 10 vào vị trí của nó trên trang
 11. Thao tác với trang bảng tính  Tạo bảng tính mới theo mẫu mặc định – Cách 1: Nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh chuẩn – Cách 2: ấn tổ hợp phím Ctrl + N  Tạo bảng tính mới theo mẫu có sẵn – Trên bảng chọn, chọn lệnh File\New – Chọn mục Templates\On my computer hoặc Template on Office Online hoặc On my Websites ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 11
 12.  Định dạng bảng tính theo mẫu – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\New – Chọn Format\AutoFormat – Nháy chọn mẫu có sẵn ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 12
 13.  Ghi bảng tính vào ổ đĩa – Nháy chuột vào biểu tượng Save – Chọn thư mục chứa tệp tin trong hộp Save in – Nhập tên cho bảng tính vào hộp File name – Nháy nút Save để ghi ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 13
 14.  Ghi bảng tính với một tên khác – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Save as – Chọn thư mục chứa tệp tin trong hộp Save in – Nhập tên mới vào hộp File name – Nháy nút Save để ghi ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 14
 15.  Ghi bảng tính theo kiểu tệp tin khác – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Save as – Chọn thư mục chứa tệp tin trong hộp Save in – Nhập tên mới vào hộp File name – Chọn kiểu tệp tin muốn ghi trong hộp Save as type – Nháy nút Save để ghi ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 15
 16.  Ghi bảng tính như một tệp tin mẫu – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Save as – Trong hộp Save in chọn thư mục chứa tệp – Nhập tên cho tệp tin mẫu vào hộp File name – Trong hộp Save as type chọn Template(*.xlt) – Nháy nút Save để ghi ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 16
 17.  Ghi bảng tính ở dạng trang web – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Save as Web page – Trong hộp Save in chọn thư mục chứa tệp – Nhập tên cho tệp tin vào hộp File name – Nháy nút Save để ghi ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 17
 18.  Đóng bảng tính − Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Close  Thoát khỏi Excel – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Exit – Hoặc nháy vào biểu tượng + Hộp hội thoại xuất hiện, nháy nút Yes để ghi hoặc No để không ghi lại bảng tính − Hoặc ấn tổ hợp phím ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 18
 19.  Mở một bảng tính – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Open – Hoặc nháy chuột vào biểu tượng Open – Di chuyển đến tệp tin cần mở – Nháy kép chuột vào tên tệp tin cần mở – Có thể thao tác để tìm tệp trong các thư mục khác tương tự như trong Windows ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 19
 20.  Chọn và mở nhiều tệp tin nằm kề nhau – Trên bảng chọn, ta chọn lệnh File\Open ho ặc Nháy chuột vào biểu tượng Open – Chọn tệp tin đầu tiên trong danh sách, giữ phím Shift và nháy chuột vào tệp tin cuối cùng – Nháy nút Open ĐỖ QUANG VINH ­ HUC 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=122

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2