intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

135
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6 trình bày mô hình hóa và tối ưu hóa. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương 6 bao gồm: Giải hệ phương trình tuyến tính, bài toán truyền nhiệt, bài toán chưng cất, tối ưu hóa thực nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong hóa học: Chương 6 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG HÓA HỌC CHƢƠNG 6: MÔ HÌNH HÓA & TỐI ƢU HÓA
 2. NỘI DUNG 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT 3. BÀI TOÁN CHƢNG CẤT 4. TỐI ƢU HÓA THỰC NGHIỆM
 3. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH HPT tuyến tính n phương trình, n ẩn số: a11.x1 + a12.x2 + … + a1n.xn = b1 a21.x1 + a22.x2 + … + a2n.xn = b2 ………………………………. an1.x1 + an2.x2 + … + ann.xn = bn Hay viết dưới dạng ma trận: A. X = B  HPT có nghiệm khi det A  0, khi đó nghiệm của hệ xác định theo phương pháp ma trận : X = A-1.B
 4. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Một số hàm trong Excel: Tính định thức ma trận A: MDETERM(A) Tìm ma trận nghịch đảo A-1: MINVERSE(A) Nhân 2 ma trận A-1 và B: MMULT(A-1,B)
 5. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Giải hệ phương trình: 2,75X1 + 1,78X2 + 1,11X3 = 13,62 3,28X1 + 0,71X2 + 1,15X3 = 17,98 1,15X1 + 2,70X2 + 3,58X3 = 39,72  giải bằng phương pháp ma trận
 6. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 1: lập bảng số liệu
 7. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 2: tính det (A)
 8. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 3: Tính ma trận A-1 Ấn ba phím đồng thời Shift + Ctrl + Enter
 9. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 4: Tính nghiệm X Ấn ba phím đồng thời Shift + Ctrl + Enter
 10. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 5: Nhập giá trị XT và tính BT
 11. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 6: tính BT
 12. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Phƣơng pháp ma trận Bước 7: tính X  nhận kết quả nghiệm.
 13. 1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH Kết quả giải bằng Solver:
 14. BÀI TẬP 1. Giải các phương trình sau với độ chính xác 10-5: a. ln(8x) – x – 0,5 =0 b. ln (7x) – 3x + 1 = 0 c. ln(6x) – x – 0,4 = 0 2. Giải phương trình sau: a. x6 + 4x4 - 3x - 5 = 0 với x thuộc đoạn [1;2] b. x5 + 5x – 2 = 0 với x thuộc đoạn [0;1]
 15. 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT Thành lò đốt có 3 lớp:  Gạch chịu nhiệt dày 120 mm, hệ số dẫn nhiệt 0,81 W/ m.K  Gạch cách nhiệt dày 65 mm, hệ số dẫn nhiệt 0,23 W/ m.K  Thép chịu lực dày 10 mm, hệ số dẫn nhiệt 45 W/ m.K Nhiệt độ lò: 8000C, hệ số cấp nhiệt trong lò: 69,6 W/ m2.K Nhiệt độ không khí: 350C, hệ số cấp nhiệt không khí: 13,9 W/ m2.K Yêu cầu: Xác định các nhiệt độ bề mặt các lớp.
 16. 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT Thép chịu lực Gạch chịu 3 nhiệt 1 2 Gạch cách nhiệt 1= 0,12m, 1= 0,81 W/ m.K t1= 8000C, 1=69,6 W/ m2.K 2= 0,065 m, 1= 0,23 W/ m.K t2= 350C, 2=13,9 W/ m2.K 3= 0,01 m, 3= 45 W/ m.K
 17. 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT a. Sử dụng hàm Goalseek Bước 1: Lập bảng tính như sau:
 18. 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT a. Sử dụng hàm Goalseek Bước 2: Nhập giá trị tT1 và tính q1
 19. 2. BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT a. Sử dụng hàm Goalseek Bước 3: tính giá trị tT2, tT3, tT4 thông qua q1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2