intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Chính phủ điện tử

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
66
lượt xem
16
download

Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Chính phủ điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Chính phủ điện tử được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm chính phủ điện tử; thành tố của chính phủ điện tử; nguyên tắc của chính phủ điện tử; mục đích của chính phủ điện tử và một số kiến thức khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong quản lý hành chính Nhà nước: Phần 4 - Chính phủ điện tử

 1. Khỏi niệm về chính phủ điện tử có thể bao gồm:  từ “việc sử dụng công nghệ thông tin tạo nên sự vận  động tự do của thông tin nhằm vượt qua những trở ngại  về mặt vật lý của hệ thống thông tin  truyền thống dựa  trên giấy tờ”  đến “việc sử dụng công nghệ nhằm tăng cường sự tiếp  cận và cung cấp các dịch vụ công của Chính phủ giúp  ích cho các công dân, các đối tác kinh doanh và người  lao động” .
 2.  Chính phủ điện tử bao hàm việc tự động hoá và điện toán   hoá các thủ tục tồn tại dựa trên giấy tờ. Chính phủ điện tử  sẽ thúc đẩy:  Phong cách lãnh đạo mới   Phương pháp tranh luận và quyết định các chiến lược  mới  Phương pháp giải quyết công việc mới  Phương pháp lắng nghe công dân và cộng đồng mới  Phương pháp tổ chức và cung cấp thông tin mới
 3. Các thành tố chủ yếu của  CPĐT 1- các dịch vụ công 2- Tiếp cận thông tin (phương thức tự phục vụ) 3- Sự tương tác giữa chính phủ và công chúng
 4.             Phát triển và cung cấp dịch vụ công theo sự lựa chọn  của công dân­khách hàng  Làm cho việc tiếp cận chính phủ và các dịch vụ của  chính phủ trở nên dể dàng, thuận tiện; nhanh chóng;  trực tiếp  Tăng cường sự tham gia của xã hội công dân;  Thực hiện các trách nhiệm về thông tin;  Tạo ra hệ thống thông tin có khả năng sử dụng
 5.  Chính phủ điện tử có mục đích tăng cường sự tiếp  cận của người dân đối với các dịch vụ của Nhà  nước và tăng cường việc cung cấp các dịch vụ của  Nhà nước vỡ lợi ích của công dân.   điều quan trọng hơn nữa, chính phủ điện tử có mục  đích:   Giúp tăng cường việc quản lý của chính phủ theo hướng  một chính phủ hiệu quả và minh bạch.   Quản lý các nguồn lực xã hội và kinh tế tốt hơn nhằm phát  triển
 6.  Kết nối các cơ quan của chính phủ tạo điều kiện chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động, khắc phục sự chia cắt, rời rạc giữa các bộ phận theo phương thức hoạt động thông thường  Tăng cường khả năng chia sẻ thông tin giữa các dịch vụ và các cơ quan của chính phủ làm minh bạch các hoạt động  Tạo sự bình đẳng trong truy cập thông tin
 7.  Công khai hoá các thủ tục hành chính  Tăng cường độ tin cậy của các thủ tục hành chính  Đảm bảo việc xử lý các thủ tục hành chính một cách công bằng, ổn định và kịp thời  Công dân thành khách hàng của chính phủ  Đối xử công bằng  Chất lượng dịch vụ không còn phụ thuộc vào thái độ của công chức nữa  Tạo cơ hội bình đẳng
 8.  Chính phủ điện tử tạo ra sự cung cấp hàng  hoá và dịch vụ cho công dân, các doanh  nghiệp, công chức và các cơ quan của chính  phủ một cách nhanh chóng và hiệu quả.  đối với các công dân và các doanh nghiệp,  chính phủ điện tử đồng nghĩa với việc đơn  giản hoá các thủ tục và luồng chảy của quá  trinh phê duyệt, cho phép.  
 9.  đối với các viên chức và các cơ quan  của nhà nước, chính phủ điện tử đồng  nghĩa với sự hỗ trợ đối với việc phối  hợp, hợp tác giưa các cơ quan, bộ phận  nhằm ra các quyết định hợp lý và kịp  thời hơn. .
 10.  Các dịch vụ của Chính phủ điện tử nhằm vào 4  nhóm khách hàng sau:     Công dân (G2C)   Cộng đồng các doanh nghiệp (G2B)    Các viên chức nhà nước (G2E)   Các cơ quan của nhà nước (G2G)
 11.  Chính phủ điện tử có mục đích giao dịch với các  công dân, các doanh nghiệp, người lao động và các  cơ quan nhà nước sao cho:  Thuận tiện hơn   Thân thiện hơn  Minh bạch hơn  Nhanh hơn  Tin cậy hơn  Rẻ hơn  Hiệu quả hơn 
 12.  Trong  một chính phủ điện tử, các cá nhân có thể  đưa ra các yêu câu đối với một dịch vụ cụ thể của  chính phủ và sau đó nhận được dịch vụ đó qua  internet hoặc một cơ chế điện toán khác.    Dịch vụ của chính phủ có thể được cung cấp bởi  một cơ quan/trung tâm của chính phủ thay vỡ nhiều  cơ quan.   Một giao dịch của chính phủ có thể được thực hiện  mà không cần sự đối mặt trực tiếp của người có  nhu cầu với người chịu trách nhiệm cung cấp dịch  vụ. 
 13.  Mục tiêu :  Tiếp cận thông tin trực tiếp, công bằng trong  việc sử dụng thông tin  Sử dụng các dịch vụ của chính phủ một cách dễ  dàng và tiết kiệm thời gian  Có thể phản hồi dễ dàng hơn đối với các chính  sách của Chính phủ  Tạo điều kiện để công dân tham gia vào các quá  trỡnh hoạch định chính sách, quyết định  Thể hiện sự tin cậy đối với công dân  
 14.  Bao gồm :  Phổ biến thông tin cho công chúng    Các dịch vụ cơ bản cho công dân như cấp  và đổi mới giấy phép   đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn    Thuế thu nhập   Hỗ trợ công dân  đối với các dịch vụ cơ  bản như giáo dục, y tế, thông tin về bệnh  viện, thư viện ...
 15.  Thông qua cổng điện tử của Công dân điện tử  Singapore(www.ecitizen.gov.sg), các công dân  Singapore có thể tiếp cận được khoảng 1,600 dịch vụ  điện tử liên quan đến kinh doanh, y tế, giáo dục, việc  làm, giái trí và gia đỡnh.   Trong đó,1,300 dich vụ điện tử được giao dịch hoàn  toàn qua mạng điện tử do công dân tự thực  hiện  online. 
 16.  Cổng giao dịch điện tử công dân được chia làm  nhiều loại dựa trên các nhu cầu cuộc sống thực  tế của mọi cá nhân với từng bộ và các ban có tư  cách pháp nhân cung cấp dịch vụ điện tử thông  qua cùng cổng giao dịch.    Vì vậy, các công dân Singapore có thể tiếp cận  các dịch vụ của chính phủ chỉ qua “một cửa”; 
 17.   Một số dịch vụ điện tử phổ biến là:    Trỡnh nộp các mẫu đơn để mua bán căn hộ   Tỡm kiếm các thông tin về trường học   Tỡm kiếm việc làm  Phát triển chức nghiệp  đng ký cử tri Tính đến thời điểm tháng 6 năm 2002, khoảng 77% các dịch vụ  công được xem là khả thi cho việc cung cấp qua mạng điện tử  đã sẵn sàng cung cấp “online” .
 18.  Các giao dịch điện tử giưa chính phủ  với doanh nghiệp bao gồm:   Trao đổi các dịch vụ khác nhau giưa Chính  phủ và cộng đồng doanh nghiệp, bao gồm  phổ biến các chính sách, bản ghi nhớ, các  luật lệ và quy chế
 19.  Các  dịch vụ cho doanh nghiệp bao gồm:  Cung cấp thông tin về doanh nghiệp  Tải về các mẫu đơn   đổi mới đăng ký   đang ký kinh doanh   Xin cấp giấy phép    Nộp thuế 
 20.  Các dịch vụ thông qua các giao dịch với doanh  nghiệp cũng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,  đặc biệt là phát triển các doanh nghiệp vừa  và nhỏ.    đơn giản hoá các thủ tục đăng ký có thể tạo  điều kiện cho tiến trỡnh phê chuẩn đối với  các yêu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ  sẽ thúc đẩy quá trỡnh phát triển của các  doanh nghiệp.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản