intTypePromotion=3

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Chia sẻ: Võ Thanh Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
139
lượt xem
19
download

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Nhân một số thập phân với một số thập phân

 1. THIẾT KẾ DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN 5 BÀI :NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN.
 2. Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm nh ư sau: MuMuốn nhânộmsố sốậthập phân iv10;10; t100; ốn nhân m t ột th p phân vớ ớ 100; 1000; …. Muốn nhân một số thập phân với mộ Kiểm tra bài cũ - ta chỉ việc chuyển 100x= 209? ủa sối đó lần lượt sang như nhân 2,09 x dấnhph== ? ta 2,09 x 10 ẩ= c Nhân 1000; nhiên ta slàmựunhiên.nào ? ? x 1000 = ? 2,09 100 ếy ố 10 20,9 số tự …. cáclàm tnhưư thế nào 2,9 th - Đếbên phảtrongt, hai, ba, …phân cố. số thập phân có bao nhiêu m xem i mộ phần thập chữ sủa chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra2,9 y nhiêu= 2900 kể từ bấx 1000 chữ số phải sang trái. ?
 3. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. II - Bài mới: a)Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Ta phải thực hiện phép tính: 6,4 x 4,8 = ? (m2) 64 64 Ta có: 6,4m = ….. dm. x 48 48 4,8m = ….. dm. 512 256 3 072 (dm2) Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2) 3072dm2 = 30,72 m2 Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: 6,4 x •Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. 4,8 • Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, 5 12 25 6 ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải 3 0,7 2 (m2) sang trái.
 4. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. II - Bài mới: a)Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Vậy: 6,4 x 4,8 = 30,72 (m2) 6,4 64 x x 4,8 48 5 12 512 25 6 256 30,72 3072
 5. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. II - Bài mới: b) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ? Ta đặt tính rồi làm như sau: 4 ,75 x 1,3 •Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. 1 425 • Hai thõa sè cã tÊt c¶ ba ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng 4 75 dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra ba ch÷ sè kĨ tõ ph¶i sang tr¸i. 6,175 Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm nh ư sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang
 6. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. III – Luyện tập 1 (59) Đặt tính rồi tính: Bài a) 25,8 x 1,5 b) 16,25 x 6,7 25,8 16,25 x 1,5 x 6,7 12 90 113 75 25 8 975 0 38,70 108,875 c) 0,24 x 4,7 d) 7,826 x 4,5 7,826 0, 24 x 4,5 x 4,7 39130 168 31304 96 35,2170 1,128
 7. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. III – Luyện Bàiậ1 (59) Đặt tính rồi tính: t p Bài 2 (59) a)Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a: a b a x b b x a 2,36 4,2 2,36 x 4,2 = 9,912 4,2 x 2,36 = 9,912 3,05 2,7 3,05 x 2,7 = 8,235 2,7 x 3,05 = 8,235 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
 8. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. III – Luyện tập Bài 1 (59) Đặt tính rồi tính: Bài 2 (59) a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a: Bài 3 (59): Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m và chiều rộng 8,4 m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó? Bài giải: Tóm tắt: Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: Chiều dài:15,62 m (15,62 + 8,4) x 2 = 48,04 (m) Chiều rộng: 8,4 m Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: Tính: Chu vi :..?..m 15,62 x 8,4 = 131,208 (m2) Diện tích: ..?..m2 Đáp số: Chu vi 48,04 m Diện tích 131,208 m2
 9. 22 29 11 12 14 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 10 13 15 16 30 2 91 4 7 8 0 3 5 6 Viết ngay kết quả tính cho mỗi phép tính đã cho sau: 4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64 3,6 x24,34 i=chơi. Mỗi Có độ …….. đội có9,04 ạn lên tham gia. 16 x 6 b= …….. Trong khoảng thời gian 2 phút, đội nào điền được 0nhiều đáp án thích2,9 ợp là đội chiến 5,9 x = ……… 1 x h = ……… thắng.1 = ……… Luât chơi ̣ 1,2 x 0 x 8,9 = …….. ̣ Đôi 1 ̣ Đôi 2
 10. Đáp án Kết quả của mỗi phép tính đã cho là: 4,34 x 3,6 = 15,624 9,04 x 16 = 144,64 3,6 x 4,3 = 15,624 16 x 9,04 = 144,64 5,9 x 0 = 0 1 x 2,9 = 2,9 1,2 x 1 = 1,2 0 x 8,9 = 0
 11. ̣ 2 ĐÔI 1 CHIÊN ́ ́ THĂNG
 12. Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân. Bài mới: a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Luyện tập Bài 1. Đặt tính rồi tính : Bài 2. a) Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a. b) Viết ngay kết quả tính: Bài 3. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62 m và chiều rộng 8,4 m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản