intTypePromotion=3

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

Chia sẻ: Võ Thanh Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
126
lượt xem
18
download

Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 5 chương 2 bài 2: Tổng nhiều số thập phân

  1. Toán Bài cũ: Bài 4/51: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22 m vải.Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
  2. Toán Bài cũ: Bài 4/51: Một cửa hàng tuần lễ đầu bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22 m vải.Biết rằng cửa hàng đó bán hàng tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải? Bài giải Số mét vải cửa hàng đã bán trong hai tuần lễ là: 314,78 + 525,22 =840 (m) Tổng số ngày trong hai tuần lễ là: 7 X 2 = 14 ( ngày ) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số mét vải là: 840 : 14 = 60 (m) Đáp số: 60 m
  3. Toán Tổng nhiều số thập phân Ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu? Ta phải tính: 27,5 + 36,75 +14,5 = ? ( lít ) 78,75 ( lít) 27, 5 * Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở + 36,75 cùng một hàng thẳng cột với nhau. 14,5 * Cộng như cộng với số tự nhiên. * Viết dấu phẩy vào tổng thẳng cột với các dấu phẩy 7 8,75 của các số hạng.
  4. Toán Tổng nhiều số thập phân Bài toán: Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7 dm ; 6,25 dm; 10 dm.Tính chu vi của hình tam giác đó. Bài giải: Chu vi hình tam giác là: 8,7 + 6,25 + 10 = 24, 95 (dm) Đáp số: 24,95 (dm)
  5. Toán Tổng nhiều số thập phân Luyện tập Bài 1: Tính a, 5,27 + 14,35 + 9,25 b, 6,4 + 18,36 + 52 5,27 6,4 + 14,35 + 18,36 52 9,25 , 2887 , 7676
  6. Toán Tổng nhiều số thập phân Bài 2: Tính rồi so sánh giá trị của ( a + b) + c và a + ( b + c) a b c (a +b) + c a + ( b + c) (2,5 + 6,8) + 1,2 2,5 + (6,8 + 1,2) 2,5 6,8 1,2 ? ? = 9,3 + 1,2 = 10,5 = 2,5 + 8 = 10,5 ? (1,34 + 0,52) + 4 ? 1,34 + (0,52 + 4) 1,34 0,52 4 = 1,86 + 4 = 5,86 = 1,34 +4,52 = 5,86 (a + b) + c = a + ( b + c)
  7. Toán Tổng nhiều số thập phân * Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại. (a + b)+ c = a + ( b + c)
  8. Toán Tổng nhiều số thập phân Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: a, 12,7 + 5,89 + 1,3 c, 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = ( 12,7 + 1,3) + 5,89 = (5,75 + 4,25)+ ( 7,8 + 1,2) = 14 + 5,89 = 10 + 9 19,89 = 19 = b, 38,6 + 2,09 + 7,91 d, 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,05 = 38,6 + ( 2,09 + 7,91) = ( 7,34 + 2,66) + ( 0,45 + 0,05) = 38,6 + 10 = 10 + 0,5 = 48,6 = 10,5
  9. V Toán Tổng nhiều số thập phân Muốn cộng nhiều số thập phân ta làm thế nào? • Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với *Phép cộng các số thập phân có nhau. • Cộng như cộngất i các hố p: nhiên. tính ch vớ kết sợ tự • Viế Khi t dấu phẩột tcủng haiẳsốcvớvớiố thứ ng phẩy ổ ổng s hạ ột cộdấu my vào ta cácthống ng. i s các ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.
  10. Hoïc baøi,laøm baøi taäp 1c, 1d  Xem baøi sau: Luyeän taäp saùch trang 52

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản