intTypePromotion=1

Bài giảng Tổng quan về tài chính doanh nghiệp - TS. Phan Đình Nguyên

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

0
106
lượt xem
13
download

Bài giảng Tổng quan về tài chính doanh nghiệp - TS. Phan Đình Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan về tài chính doanh nghiệp do TS. Phan Đình Nguyên biên soạn bao gồm những nội dung về các loại hình doanh nghiệp; khái niệm tài chính doanh nghiệp; mục tiêu của doanh nghiệp; quản trị tài chính doanh nghiệp; môi trường thuế; môi trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về tài chính doanh nghiệp - TS. Phan Đình Nguyên

 1. KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN  HÀNG Tài chính doanh nghiệp TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TS. Phan Đình Nguyên nguyenpdinh@yahoo.com nguyenphan@hcmchutech.edu.vn Điện thoại: 0925555669
 2. Nội dung 1. Các loại hình doanh nghiệp 2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 3. Mục tiêu của doanh nghiệp 4. Quản trị tài chính doanh nghiệp 5. Môi trường thuế 6. Môi trường tài chính Tổng quan TCDN 2
 3. Các loại hình doanh nghiệp  Doanh nghiệp?  DN là một tổ chức kinh tế có: tên riêng tài sản trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký KD theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động KD (Luật DN 2005) Tổng quan TCDN 3
 4. Các loại hình doanh nghiệp  Hình thức sở hữu Doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danh Công ty TNHH Công ty cổ phần  So sánh ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp? Tổng quan TCDN 4
 5. Các loại hình doanh nghiệp  Công ty cổ phần? Sở hữu Quản lý Mâu thuẫn lợi ích giữa chủ sở hữu và người quản lý  Công ty cổ phần là điển hình trong nghiên cứu TCDN Tổng quan TCDN 5
 6. Khái niệm tài chính doanh nghiệp  Tài chính? QUỸ TIỀN TỆ Tổng quan TCDN 6
 7. Khái niệm tài chính doanh nghiệp  Tài chính doanh nghiệp? QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP Tổng quan TCDN 7
 8. Mục tiêu của doanh nghiệp Tổng quan TCDN 8
 9. Mục tiêu tài chính Mục tiêu tài chính chủ yếu? Tối đa hóa lợi nhuận Tối thiểu hóa chi phí Tối đa hóa giá trị thị trường Tối đa hóa giá trị của cổ đông Tổng quan TCDN 9
 10. Giá trị của cổ đông? Tổng quan TCDN 10
 11. Giá trị công ty Sales Operating Required Investments Revenue Costs and in Operations s Taxes FCF FCF1 FCF2 FCFn DCF FCF0 ... (1 WACC )1 (1 WACC )2 (1 WACC )n WACC Financing Interest Firm Market Decisions Rates Risk Risk
 12. Mục tiêu tài chính khác  Các mục tiêu hỗ trợ cho mục tiêu chủ yếu  Thường đề cập trong một niên độ  Ví dụ: Tỉ lệ nợ / vốn max %? Chi phí lãi vay max %?  Vấn đề của nhà quản trị tài chính: Có thể theo đuổi mục tiêu ngắn hạn mà bỏ quên mục tiêu chủ yếu Các mục tiêu có thể không nhất quán với nhau  chấp nhận đánh đổi Tổng quan TCDN 12
 13. Mục tiêu phi tài chính  Các mục tiêu: Chính sách an sinh xã hội cho người lao động Cung cấp dịch vụ công Đáp ứng yêu cầu của khách hàng Đáp ứng yêu cầu của xã hội, cộng đồng  Sẽ có sự thỏa hiệp giữa mục tiêu tài chính và mục tiêu phi tài chính Tổng quan TCDN 13
 14. Mục tiêu của những người có quyền lợi liên quan đến doanh nghiệp  Cổ đông?  Chủ nợ ngắn hạn?  Chủ nợ dài hạn?  Người lao động (quản lý, nhân viên)?  Chính phủ? Tổng quan TCDN 14
 15. Quản trị tài chính doanh nghiệp Tổng quan TCDN 15
 16. Quản trị (Management)  Hoạch định  Kiểm soát  Tổ chức  Thúc đẩy và động viên  Ra quyết định Cấp chiến lược (strategic level) Cấp chiến thuật (tactical level) Cấp thực hiện (operational level) Tổng quan TCDN 16
 17. Quản trị tài chính doanh nghiệp  Dài hạn: Hoạch định các giải pháp tối ưu trong từng giai đoạn để thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả cao tài trợ hợp lý với chi phí sử dụng vốn thấp  Ngắn hạn: Đảm bảo năng lực thanh toán của doanh nghiệp với nguồn tài chính tối ưu - thỏa mãn ĐK đủ về số lượng, đúng về thời gian Tổng quan TCDN 17
 18. Chức năng của Quản trị tài chính doanh nghiệp  Hoạch định chiến lược tài chính doanh nghiệp  Tổ chức thực hiện chiến lược tài chính doanh nghiệp (huy động, sử dụng vốn, phân phối thu nhập)  Kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược tài chính doanh nghiệp (thiết lập tiêu chuẩn, kiểm soát và phân tích tài chính) Tổng quan TCDN 18
 19. Phân biệt chức năng tài chính – chức năng kế toán trong quản trị tài chính kế toán công ty Tài chính Kế toán Hoạch định đầu tư vốn Kế toán chi phí Quản trị tiền mặt Quản trị chi phí Quan hệ giao dịch với NH Xử lý dữ liệu Quản trị khoản phải thu Sổ kế toán Phân chia cổ tức Báo cáo cho cơ quan nhà Phân tích và hoạch định tài nước chính Kiểm soát nội bộ Quan hệ với nhà đầu tư Lập báo cáo tài chính Quản trị quỹ hưu bổng Lập kế hoạch và các dự báo Quản trị bảo hiểm và rủi ro tài chính Phân tích và hoạch định thuế Tổng quan TCDN 19
 20. Giám đốc tài chính là ai?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2