intTypePromotion=1

Bài giảng Tổng quan về thị trường Tài chính - TS.Trần Thị Mộng Tuyết

Chia sẻ: Pham Nguyen Bao | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
1.510
lượt xem
724
download

Bài giảng Tổng quan về thị trường Tài chính - TS.Trần Thị Mộng Tuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung "Bài giảng Tổng quan về thị trường Tài chính - TS.Trần Thị Mộng Tuyết" nhằm giúp bạn hệ thống những kiến thức về bản chất và chức năng của TTTC, cấu trúc của TTTC, các công cụ của thị trường tài chính, các định chế tài chính trung gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thị trường Tài chính - TS.Trần Thị Mộng Tuyết

 1. CHUYÊN ĐỀ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH GV: TS Trần Thị Mộng Tuyết 1
 2. 1. Bản chất và chức năng của thị trường tài chính 1.1. Bản chất của thị trường tài chính Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự luân chuyển vốn từ những người có vốn nhàn rỗi tới người thiếu vốn. Thị trường tài chính cũng có thể được định nghĩa là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài chính. • Bản chất TTTC chính là sự giao lưu, luân chuyển vốn của xã hội. • Hoạt động trên TT tài chính có ảnh hưởng trực tiếp tới sự giàu có của cá nhân, tới hành vi doanh nghiệp và người tiêu dùng và tới động thái chung của toàn bộ nền kinh tế. 2
 3. 1.2. Chức năng của thị trường tài chính 1.2.1 Dẫn vốn từ những nơi thừa vốn sang những nơi thiếu vốn Thể hiện: + Kênh TC gián tiếp thông qua những trung gian TC là các Ngân hàng và các định chế TC phi NH. + Kênh TC trực tiếp: người thừa vốn mua trực tiếp các tài sản TC từ người phát hành thông qua các TTTC. 3
 4. 1.2.2 Hình thành giá của các tài sản tài chính Thông qua tác động qua lại giữa những người mua và bán, giá của các TSTC được xác định, hay nói cách khác, lợi tức cần phải có trên một TSTC được xác định 1.2.3 Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính TTTC không những tạo ra cơ chế huy động vốn mà còn tạo ra cơ chế giao dịch chuyển đổi sở hữu chứng khóan cho phép NĐT kiếm lời trên khỏan chênh lệch giá, tức là tạo ra tính thanh khỏan cho các TSTC. 4
 5. 1.2.4 Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin Nhờ tính tập trung, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch lớn, thông tin được cung cấp đầy đủ và nhanh chóng, TTTC cho phép giảm đến mức thấp nhất chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin 5
 6. 2. Cấu trúc của TTTC 2.1 Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn  Thị trường tiền tệ và thị trường vốn 2.1.1 Thị trường tiền tệ Là thị trường mua bán, trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn ( thường có thời hạn dưới 1 năm). 6
 7. Đặc trưng : - Các công cụ thị trường tiền tệ có thời gian đáo hạn trong vòng 1 năm nên có tính thanh khoản cao, độ rủi ro thấp và hoạt động tương đối ổn định. - Hình thức tài chính đặc trưng là hình thức tài chính gián tiếp. Hoạt động diễn ra chủ yếu trên thị trường tín dụng do đó giá cả hình thành trên thị trường này được biểu hiện thông qua lãi suất tín dụng ngân hàng. 7
 8. Thị trường tiền tệ bao gồm : -Thị trường liên ngân hàng (Inter-bank Market) . Đây là thị trường vốn ngắn hạn giữa các NH với nhau do NHTW tổ chức để giải quyết nhu cầu vốn giữa các NHTM để bù đắp thiếu hụt trong thanh tóan bù trừ, đáp ứng yêu cầu thanh tóan của khách hàng. . Nghiệp vụ mua bán được thực hiện bằng cách chuyển vốn trên tài khỏan của các tổ chức tín dụng tại NHTW . Hàng hóa là nguồn vốn nhàn rỗi của các tổ chức tín dụng. . Giá cả của hàng hóa này là lãi suất. 8
 9. - Thị trường ngoại hối (Foreign Exchange Market) . Là nơi mua bán, vay mượn ngọai tệ giữa các chủ thể có liên quan . Các nghiệp vụ phần lớn mang tính chất ngắn hạn . Thành viên tham gia chủ yếu là NHTM, doanh nghiệp, các nhà môi giới ngọai hối, các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, các nhà kinh doanh, NHTW 9
 10. - Thị trường vốn ngắn hạn (Short-term Loans Market)/Thị trường tín dụng Là sự vận động gián tiếp của vốn trong nền kinh tế thị trường thông qua các trung gian tài chính. Bao gồm: . Thị trường tín dụng NH . Thị trường tín dụng TM . Thị trường tín dụng NN . Thị trường tín dụng tự do giữa các tầng lớp dân cư. 10
 11. 2.1.2 Thị trường vốn Là thị trường mua, bán trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn. • Vai trò chủ yếu : Cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư dài hạn của chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình. 11
 12. Thị trường vốn bao gồm : -Thị trường thế chấp (Mortgage market) Họat động trên thị trường này là các NHTM và các tổ chức TD phi NH - Thị trường cho thuê tài chính (Leasing market). Là lọai hình tài trợ vốn hữu hiệu cho DN đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ. -Thị trường chứng khoán (Securities market) Đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi chứng khoán các lọai 12
 13. Vấn đề thảo luận Thị trường cho thuê tài chính  1/. Khái niệm. Bản chất cho thuê tài chính.  2/. Sự khác biệt giữa cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động.  3/. Các phương thức cho thuê tài chính.  4/. Lợi ích của cho thuê tài chính.  5/. Thực trạng cho thuê tài chính tại VN. 13
 14. 2.2 Căn cứ vào tính chất chuyên môn hoá của thị trường  Thị trường công cụ nợ, thị trường công cụ vốn và thị trường công cụ phái sinh. 2.2.1 Thị trường công cụ nợ Là thị trường mua bán các công cụ nợ như trái phiếu, các khoản cho vay . . . • Đặc trưng : + Các công cụ giao dịch đều có kỳ hạn nhất định (ngắn, trung hoặc dài hạn ) + Sự hoạt động trên thị trường nợ phụ thuộc rất lớn vào biến động của lãi suất ngân hàng. + Các công cụ nợ dựa trên quan hệ vay mượn, có thời hạn, lãi suất được ấn định trước và cố định, người sở hữu công cụ nợ không có tiếng nói trong việc quản lý 14 Cty
 15. 2.2.2 Thị trường công cụ vốn Là thị trường mua bán các cổ phần của các công ty cổ phần Đặc trưng : + Các công cụ trên thị trường này không có kỳ hạn mà chỉ có thời điểm phát hành, không có ngày mãn hạn. + Hoạt động của thị trường vốn cổ phần chủ yếu phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần + Người nắm công cụ vốn là người chủ sở hữu Cty phát hành 15
 16.  2.2.3 Thị trường công cụ phái sinh Là thị trường cao cấp phát hành và mua đi bán lại các chứng khoán phái sinh 16
 17. 2.3 Căn cứ vào cơ cấu thị trường Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp 2.3.1 Thị trường sơ cấp Là thị trường trong đó các công cụ tài chính được phát hành lần đầu và được bán cho người đầu tiên mua chúng. (còn gọi là thị trường cấp 1) 17
 18.  2.3.2Thị trường thứ cấp  Là thị trường giao dịch các công cụ tài chính sau khi chúng đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. (còn gọi là thị trường cấp 2)  Việc mua bán chứng khoán trên thị trường này không làm thay đổi nguồn vốn của tổ chức phát hành mà chỉ chuyển vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác.  TT thứ cấp là động lực thúc đẩy thị trường sơ cấp. 18
 19. Vấn đề thảo luận Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp  1/. Khái niệm. Vai trò. Đặc điểm  2/. Sự khác biệt.  3/. Mối liên hệ.  4/. Liên hệ thực tiễn VN 19
 20. 3. Các công cụ của thị trường tài chính 3.1. Các công cụ chủ yếu của thị trường tiền tệ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2