intTypePromotion=1

Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
128
lượt xem
7
download

Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần do Lê Văn Lâm biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu các loại công cụ vốn cổ phần, cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ đầu tư. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về thị trường công cụ vốn cổ phần - Lê Văn Lâm

TỔNG  QUAN  VỀ  THỊ  TRƯỜNG  <br /> CÔNG  CỤ  VỐN  CỔ  PHẦN<br /> Lê Văn Lâm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> ü Giới thiệu các loại công cụ vốn cổ phần<br /> ü Cổ phiếu thường<br /> ü Cổ phiếu ưu đãi<br /> ü Chứng chỉ quỹ đầu tư<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu về các loại công cụ<br /> vốn cổ phần<br /> ü Các công cụ vốn cổ phần (equity  instruments)  <br /> chứng nhận cho việc người sở hữu<br /> (shareholders)  góp vốn vào các công ty  cổ<br /> phần (joint-­stock  companies/  corporations)  <br /> hoặc các quỹ đầu tư (funds)  và do  đó,  được<br /> nhận các quyền lợi của chủ sở hữu.<br /> ü Các công cụ phổ biến là cổ phiếu thường/  cổ<br /> phiếu phổ thông (common  stocks),  cổ phiếu<br /> ưu đãi (preferred  stocks)  và chứng chỉ quỹ<br /> đầu tư (fund  units).<br /> 3<br /> <br /> A.  Cổ phiếu thường/  cổ phiếu phổ thông<br /> (Common  stocks)<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> ü<br /> <br /> Khái niệm<br /> Đặc điểm<br /> Công ty  cổ phần<br /> Cổ đông<br /> Các thuật ngữ về cổ phiếu thường<br /> Cổ tức<br /> Các loại giá<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khái niệm<br /> ü Cổ phiếu thường là công cụ tài chính được phát<br /> hành bởi công ty cổ phần xác nhận việc sở hữu<br /> vốn cổ phần (equity) của cổ đông (shareholders/<br /> stockholders).<br /> ü Cổ phiếu thường mang lại cho cổ đông quyền<br /> được chia sẻ lợi nhuận ròng và quyền biểu quyết<br /> để bầu hội đồng quản trị của công ty cũng như để<br /> thống nhất các quyết định được đưa ra thảo luận<br /> tại các kỳ đại hội cổ đông (general meetings).<br /> (Christopher Viney)<br /> Lưu ý: “Cổ phiếu” vs. “cổ phần” ?<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2