intTypePromotion=3

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
22
lượt xem
1
download

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo, khái niệm Trí tuệ nhân tạo, lịch sử của Trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo, khái niệm tác nhân thông minh,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 1 - Lý Anh Tuấn

Khoa Công Nghệ thông tin<br /> Trường Đại học Thuỷ Lợi<br /> <br /> TRÍ TUỆ NHÂN TẠO<br /> <br /> Giảng viên: Lý Anh Tuấn<br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu môn học<br /> • Giới thiệu cho sinh viên các ý tưởng và các kỹ<br /> thuật chính của trí tuệ nhân tạo<br /> • Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng lập trình,<br /> phân tích (tìm kiếm, lôgíc), có kiến thức về<br /> những vấn đề quan trọng nhất trong biểu diễn tri<br /> thức, suy diễn, và học máy, hiểu được một cách<br /> tổng quát về các nguyên tắc và thực tiễn AI.<br /> • Trang bị kiến thức cho sinh viên phục vụ cho<br /> việc nghiên cứu sâu hơn về AI.<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> • Chương I: Giới thiệu & Tác nhân thông minh<br /> • Chương II: Giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm<br /> – Các chiến lược tìm kiếm mù<br /> – Các chiến lược tìm kiếm kinh nghiệm<br /> – Tìm kiếm có đối thủ<br /> • Chương III: Tri thức và suy luận<br /> – Logic mệnh đề<br /> – Logic vị từ<br /> – Suy diễn trong logic vị từ<br /> • Chương IV: Sự không chắc chắn và suy diễn xác suất<br /> • Chương V: Học máy<br /> – Cây quyết định<br /> – Mạng nơron<br /> 3<br /> <br /> Đánh giá kết quả<br /> • Thi cuối kỳ: 60% (Thi viết)<br /> • Điểm quá trình: 40%<br /> – Thi giữa kỳ<br /> – Bài tập lý thuyết, bài tập thực hành<br /> – Bài tập lớn<br /> • Tìm hiểu các vấn đề AI, viết báo cáo<br /> • Viết chương trình AI: tìm kiếm, chơi cờ, hệ CSTT<br /> <br /> – Chuyên cần<br /> 4<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> • Giáo trình chính:<br /> – Russell S J & Norvig P, Artificial Intelligence: A<br /> Modern Approach, Third Edition.<br /> – Tom M. Mitchell, Machine Learning, McGraw-Hill<br /> Companies, Inc., 1997.<br /> – Đinh Mạnh Tường, Trí tuệ nhân tạo, Nhà xuất bản<br /> Khoa học và Kỹ thuật, 2002<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản