intTypePromotion=1

Bài giảng Ứng dụng kiến thức phong thủy trong kinh doanh và một số kỹ năng lãnh đạo

Chia sẻ: Cu Khoai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:146

0
162
lượt xem
70
download

Bài giảng Ứng dụng kiến thức phong thủy trong kinh doanh và một số kỹ năng lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ứng dụng kiến thức phong thủy trong kinh doanh và một số kỹ năng lãnh đạo trình bày các nội dung chính: Ê kíp làm việc (lãnh đạo), cảm nhận và nhận dạng con người, sơ lược về kinh dịch (chu dịch), ra quyết định trong kinh doanh, sử dụng phong thủy trong kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ứng dụng kiến thức phong thủy trong kinh doanh và một số kỹ năng lãnh đạo

 1. ỨNG DỤNG KIẾN THỨC   PHONG THỦY TRONG KINH DOANH VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
 2. CÁC NỘI DUNG CHÍNH I. Ê kíp làm việc (lãnh đạo) II. Cảm nhận và nhận dạng con người III.Sơ lược về kinh dịch (chu dịch)  IV.Ra quyết định trong kinh doanh V. Sử dụng phong thủy trong kinh doanh 2
 3. I. Ê kíp làm việc (lãnh đạo) 1. Giám đốc doanh nghiệp (NLĐ) a. Khái niệm b. Vị trí ­ Liên kết ­ Lợi ích ­ Lệnh điều hành c. Nhiệm vụ ­ Xây dựng doanh nghiệp ­ Điều hành doanh nghiệp làm giàu 3
 4. 2. Đặc điểm lao động của giám đốc  (NLĐ) 4. đặc điểm lao động của giám đốc 4
 5. 3. Kinh nghiệm người xưa  Trần Hưng Đạo: làm tướng cần có ­ Lòng dạ (Đi đêm không đuốc) ­ Tai mắt (người trong xó tối) ­ Nanh vuốt (ăn phải vật độc) 5
 6. 4. Khái niệm ê kíp lãnh đạo Ê kíp (Equip/ Team): Là một nhóm nhỏ người được  phân công trách nhiệm rõ ràng để cùng thực hiện  một hoặc một số hoạt động đạt tới mục tiêu chung  của nhóm. Ê kíp Nhóm  Cùng thực  Được phân  Có một  nhỏ  hiện mục  trách nhiệm  người chỉ  người tiêu chung rõ ràng huy, cầm  đầu 6
 7. 5. Đặc điểm ê kíp lãnh đạo ­  Là một ê kíp do giám đốc lựa chọn. ­ Có sự dung hợp về mặt tâm lý và lợi ích ­ Cùng có ý chí là phải vận hành tốt doanh  nghiệp theo triết lý của nhóm đề ra. ­ Bảo vệ nhau để cùng tồn tại và xây dựng ê  kíp phát triển 7
 8. 6. Vai trò, vị trí của ê kíp lãnh đạo a. Nhân vô thập toàn (không ai trọn vẹn) b. Dành thời gian cho các vấn đề chiến lược ­ Đối ngoại ­ Triết lý quản trị doanh nghiệp ­ Làm việc minh mẫn c. Đào tạo cán bộ kế cận d. Hoàn thiện bản thân 8
 9. 7. Phương pháp xây dựng ê kíp làm  việc của giám đốc a. Phải chọn người tài: ­ Có hoài bão, có ý chí ­ Chủ động trong công việc, sáng tạo, dám chịu trách  nhiệm ­ Có năng lực quan sát phát hiện vấn đề ­ Có chính kiến, không a dua, tự tin ­ Kiên trì, có sức chịu đựng cao ­ Sức tưởng tượng phong phú ­ Có tính nguyên tắc, không dễ dãi ­ Vui vẻ, hài hước ­ Có khả năng tập hợp và giúp đỡ người khác ­ Có nhược điểm không lớn, có thể khắc phục 9
 10. Phương pháp xây dựng ê kíp làm việc  của giám đốc (tiếp) b. Chọn người trung thành với doanh  nghiệp (giám đốc) c. Kinh nghiệm phương Đông (can, chi) Giáp thường phá Mậu Giáp hợp với Kỷ Ất thường phá Kỷ Ất hợp với Canh Bính thường phá Canh Bính hợp với Tân Đinh thường phá Tân Đinh hợp với Nhâm Mậu thường phá Nhâm Mậu hợp với Quý Kỷ thường phá Quý Canh thường phá Giáp Tí Thìn Thân Tân thường phá Ất Sửu Tị Dậu Nhâm thường phá Bính Dần Ngọ Tuất Quý thường phá Đinh Mão Mùi Hợi10
 11.  Phương pháp xây dựng ê kíp làm  việc của giám đốc (tiếp) d. Kinh nghiệm phương Tây (Thuật số  Pitago) 24/4/2006 2 + 4 + 4 + 2 +6 =18          9 9 + (1,2,6,7,8): Rất tốt 9 + (3 khác giới): Tốt 9 + (5,9): Tốt 9 không thể có quan hệ với 4 11
 12. Phương pháp xây dựng ê kíp làm việc  của giám đốc (tiếp) e. Kinh nghiệm phương Tây (Chiêm tinh học) ­  Thales 1. Bảo bình (21/1/ ­ 20/2): Nhạy bén, sống thuỷ chung. 2. Song ngư (21/2 – 20/3): Nhân hậu, khiêm tốn 3. Dương Cưu (21/3 – 20/4): Có đầu óc tỏ chức,  cương quyết 4. Kim ngưu (21/4 – 20/5): Điềm đạm, chu đáo, cẩn  thận 5. Song Nam (21 /5 – 21/6): Thông minh, giỏi ngoại  giao 6. Bắc giải (22/6 – 22/7): Giỏi chuyên môn, không  thích chức quyền 12
 13. Phương pháp xây dựng ê kíp làm việc  của giám đốc (tiếp) 7. Hải Sư (23/7 – 23/8): tự tin, vui vẻ, giao du rộng, có  đầu óc tổ chức 8. Xử nữ ((24/8 – 22/9): Thông minh, cá tính, thích vật  chất. 9. Thiên xứng: (23/9 – 23/10): Công tâm, đạo đức,  trung thực 10. Hổ cáp (24/10 – 22/11): Nhiều tài năng độc lập,  sáng tạo 11. Nhân mã (23/11 – 21/12): Trung thực, có nhân  cách, giàu trí tưởng tượng 12. Nam dương (22/12 – 20/1): Nghiêm túc, thận  trọng, đúng mực 13
 14. Phương pháp xây dựng ê kíp làm việc  của giám đốc (tiếp) 1: Thường hợp với: 5, 9 và không hợp với: 4, 7, 10 2: Thường hợp với: 4, 6, 12 và không hợp với: 5, 7, 11 3: Thường hợp với: 7, 9, 11 và không hợp với: 5, 6, 8 4: Thường hợp với: 5, 7, 9, 12 và không hợp với: 1, 10 5: Thường hợp với: 2, 7, 9 và không hợp với: 2, 10 6: Thường hợp với: 2, 4, 10, 11 và không hợp với: 1, 3,  9 14
 15. Phương pháp xây dựng ê kíp làm việc  của giám đốc (tiếp) 7: Thường hợp với: 1, 3, 11 và không hợp với: 2, 5, 10 8: Thường hợp với: 7, 12 và không hợp với: 5, 9, 11 9: Thường hợp với: 5, 8và không hợp với: 10, 12 10: Thường hợp với: 2, 6 và không hợp với: 1, 4, 7 11: Thường hợp với: 1, 5, 7, 9 và không hợp với: 2, 8, 10 12: Thường hợp với: 2, 4, 8 và không hợp với: 1, 5, 9, 10 15
 16. g. Phải chọn người phù hợp với cấu  trúc tâm sinh lý   +  Tính khí +       Tính cách +       Năng lực +       Xu hướng 16
 17. Tính khí C­êng ®é ho¹t ®éng cña c¸c tÕ bµo thÇn kinh Nãng Linh ho¹t TrÇm ­u t­ (Hæ) (C¸o) (Lõa) (KhØ giã) h. Lứa tuổi i. Giới tính k.Sức khoẻ l. Miền quê 17
 18. m. Chọn người phải đồng bộ • Người mưu mẹo, giỏi đối ngoại, giỏi triết  lý • Giỏi chuyên môn kỹ thuật (sản xuất) • Giỏi tài chính (giá cả, thị trường) • Giỏi tổ chức    n. Kinh nghiệm phương §«ng (B¸t  q u¸i) 18
 19. II. C¶m nhËn và nhận dạng con người  1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến việc cảm nhận  và nhận dạng con người a. Cảm nhận và nhận dạng con người:  Là những nhận định, nhận xét, tình  cảm ban đầu của việc tiếp xúc với  một người mà chưa hiểu kỹ về họ. b. Các yếu tố tác động đến sự cảm nhận  (nhận dạng thô) ­    Kinh nghiệm của bản thân giám đốc (ấn  tượng đầu tiên). ­ Đặc điểm tâm sinh lý của giám đốc . ­ Tướng tâm mà ra (tính phản ánh của sự  vật) ­ Kỹ năng nhận dạng của giám đốc 19
 20. 2. Tầm quan trọng của sự cảm nhận và  nhận dạng Cảm nhận và nhận dạng sai sẽ: ­ Để mất cơ hội ­ Chuốc lấy thiệt hại 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2