intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vai trò của siêu âm trong sản phụ khoa - BS CKII. Lê Thị Quỳnh Hà

Chia sẻ: ViChaeyoung ViChaeyoung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vai trò của siêu âm trong sản phụ khoa trình bày các nội dung chính sau: Những ứng dụng trong sản, phụ khoa; Ưu điểm siêu âm đường âm đạo, một số loại siêu âm chuyên biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò của siêu âm trong sản phụ khoa - BS CKII. Lê Thị Quỳnh Hà

 1. VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG SẢN PHỤ KHOA BS CKII. LÊ THỊ QUỲNH HÀ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BV HÙNG VƯƠNG
 2. NỘI DUNG  Lịch sử  Đại cƣơng  Nguyên lý  Những ứng dụng trong sản, phụ khoa  Các chỉ định  Ƣu điểm siêu âm đƣờng âm đạo  Một số loại siêu âm chuyên biệt
 3. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SIÊU ÂM LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SIÊU ÂM THẾ GIỚI  1880: Pierre Curie tìm ra sóng siêu âm với hiệu ứng áp điện Piezo - eclectric  1917: Paul Langevin ứng dụng sóng siêu âm vào việc phát hiện tàu ngầm.  1945: Y học siêu âm  1949: A Mode (Jonh Julian Wild)  1954: M Mode (H. Hertz)  1957: B Mode (Tom Brown)
 4. 1958 Ian Donald đƣa siêu âm vào chẩn đoán sản phụ khoa
 5. LỊCH SỬ  1960 : Doppler -Takeuchi (Japan)  1980 : Doppler Flow - Stuart Campell  1990 : 3D - Donald King (Columbia University)  1992 : demo 3D Facial -H.C. Kuo, F.M. Chang, C.H. Wu (Taiwan)  2000 : siêu âm xách tay (portable)  2010 : siêu âm đàn hồi (Elasto)
 6. LỊCH SỬ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SIÊU ÂM Ở VIỆT NAM  Từ 1975: Y khoa Việt Nam không nói đến siêu âm y học  1985 : có thông tin về siêu âm y học  1986 : lớp siêu âm tổng quát tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định (TPHCM) do Bs. U. Meckler và Bs. Nguyễn Sĩ Huyên hƣớng dẫn cho 23 Bác sĩ đa khoa
 7. LỊCH SỬ 1987 : lớp siêu âm tổng quát kỳ 2 đƣợc tiếp tục tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định ( TPHCM) Chƣơng trình viện trợ máy siêu âm do bà S. Weber (Hilfsaktion Vietnam) tài trợ 15 máy Kontron Sigma 20 và Sigma 1 Hội siêu âm TPHCM đƣợc thành lập. Hội ADM (Pháp) tài trợ máy siêu âm Aloka và Bs. P. Gild dạy lớp siêu âm sản tại Bệnh Viện Từ Dũ
 8. LỊCH SỬ  1989 : Bs. Marc Althuser mở lớp siêu âm tim tại bệnh viện Bình Dân  Từ 1990: lớp siêu âm tổng quát, siêu âm phụ sản, siêu âm tim đƣợc tổ chức thƣờng xuyên, đào tạo các Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa biết làm siêu âm  1992: siêu âm sản phụ khoa đầu tiên do trung tâm đào tạo tổ chức
 9. LỊCH SỬ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN HÙNG VƢƠNG • Đã mở 03 khóa • Khóa huấn luyện chuyên đề siêu âm sản phụ khoa 3 tháng: thƣờng khai giảng giữa tháng 6 và bắt đầu chiêu sinh trƣớc 1 tháng • Đến nay đã đào tạo đƣợc trên 180 học viên • “Cầm tay chỉ việc”
 10. ĐẠI CƢƠNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH X quang Siêu âm CT( X quang cắt lớp điện toán) MRI( cộng hƣởng từ) DSA( chụp mạch máu số hóa xóa nền) Y học hạt nhân,…
 11. NGUYÊN LÝ  X Quang qui ƣớc : tia X  Cắt lớp điện toán : tia X  Siêu âm : sóng siêu âm  Cộng hƣởng từ : từ trƣờng và sóng cao tần  Y học hạt nhân : tia gamma
 12. NGUYÊN LÝ Sóng siêu âm là những rung động cơ học có cùng bản chất với âm thanh nhƣng có tần số cao mà tai ngƣời không nghe đƣợc • Sóng tai ngƣời không nghe đƣợc : < 20 HZ • Sóng tai ngƣời nghe đƣợc : 20- 20.000 HZ • Sóng siêu âm : > 20.000 HZ
 13. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM ƢU ĐIỂM • Chẩn đoán tốt với dịch và các tạng đặc • Sóng siêu âm đƣợc xem là vô hại với thai nhi, tuy nhiên không nên lạm dụng siêu âm Doppler màu với thai nhi < 3 tháng tuổi NHƢỢC ĐIỂM Hạn chế khảo sát với tạng chứa khí, xƣơng
 14. ISUOG ISUOG: International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
 15. AI LÀ NGƢỜI LÀM SIÊU ÂM ? Tùy theo từng nƣớc:  Bs sản khoa  Bs phụ khoa  Bs X-quang đã đƣợc tập huấn siêu âm bài bản  KTV siêu âm, NHS
 16. TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO Ba bƣớc cần thiết: 1. Lý thuyết 2. Thực hành 3. Kiểm tra
 17. TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO SẢN KHOA  Siêu âm thai quý 1  Siêu âm thai quý 2, 3: Thai, nhau, ối,.. Các mặt cắt chuẩn, độ lệch các số đo,...
 18. TIÊU CHUẨN ĐÀO TẠO PHỤ KHOA  Khảo sát TC ở 2 mặt cắt dọc, ngang  Đo bề dày nội mạc TC và mô tả cấu trúc nội mạc  Khảo sát cơ TC và cấu trúc, khối u kèm không  Khảo sát buồng trứng, khối u kèm không  Dịch tự do vùng chậu
 19. PHỤ KHOA 7/22/2016
 20. KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Cần thời gian bao lâu để huấn luyện?  Khó xác định! Tuy nhiên, theo khuyến cáo ISUOG:  Cần làm: 100 giờ siêu âm có giám sát 100 ca siêu âm sản khoa 100 ca siêu âm phụ khoa  Có sổ ghi chép, lƣu hình, bệnh sử, kết cục,... 7/22/2016
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2