intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Chia sẻ: Nguyễn Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
10
lượt xem
2
download

Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5: Cảm ứng điện từ trong bài giảng Vật lý đại cương A2 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về định luật cảm ứng điện từ, một số trường hợp riêng của cảm ứng điện từ, một số hiện tượng đặc trưng va năng lượng điện trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương A2: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG A2<br /> <br /> Chương 5<br /> CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ<br /> Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> §5.3 – MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG ĐẶC TRƯNG.<br /> NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ<br /> <br /> Michael Faraday<br /> (1791 – 1867)<br /> <br /> ?<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 1<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ<br /> a. Thí nghiệm:<br /> <br /> N<br /> <br /> S<br /> <br /> Hãy quan sát số chỉ<br /> của kim điện kế và<br /> nêu nhận xét về kết<br /> quả thí nghiệm?<br /> <br /> 0<br /> <br /> mA<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ<br /> a. Thí nghiệm:<br /> <br /> N<br /> <br /> S<br /> <br /> 0<br /> <br /> mA<br /> 0:6 mA<br /> =1┴<br /> Khoa vËt lÝ Trêng ®hsp Tn<br /> VËt lÝ kÜ thuËt<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ<br /> a. Thí nghiệm:<br /> <br /> s<br /> n<br /> 0<br /> <br /> mA<br /> 0:6 mA<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 2<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ<br /> b. Kết luận:<br /> Khi từ thông gửi qua một mạch kín biến<br /> thiên thì trong mạch kín xuất hiện dòng<br /> điện, gọi là dòng điện cảm ứng.<br /> Hiện tượng phát sinh ra dòng điện cảm<br /> ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 2-Định luật Lenz (về chiều của dòng điện cảm ứng):<br /> Dđ cảm ứng phải có chiều sao cho từ trường<br /> mà nó sinh ra chống lại sự biến thiên của từ<br /> thông qua mạch.<br /> <br /> <br /> Nếu m giảm thì BC  B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Nếu m tăng thì BC  B<br /> <br /> <br /> Bc<br /> IC<br /> <br /> IC<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> <br /> <br /> Bc<br /> <br /> §5.1- CÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CẢM ỨNG ĐIỆN-TỪ<br /> 3.Định luật Faraday về suất điện động cảm ứng:<br /> <br /> Suất điện động cảm ứng tỉ lệ với<br /> tốc độ biến thiên của từ thông<br /> qua mạch:<br /> d m<br /> <br /> Ec  <br /> <br /> dt<br /> <br /> Nếu mạch là khung dây có<br /> <br /> d m<br /> N vòng dây: E c   N<br /> dt<br /> E<br /> Mạch kín: Ic  c<br /> R tm<br /> Mạch hở:<br /> <br /> <br /> <br /> U  Ec<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> <br /> <br /> m  BScos <br /> <br /> 3<br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 1. Thanh kloại tịnh tiến trong từ trường đều:<br /> N<br /> <br /> 0<br /> <br /> B<br /> <br /> mA<br /> 0:6 mA<br /> =1┴<br /> <br /> M<br /> Thanh kim loại MN= chuyển động đều với<br /> vận tốc v trong từ trường đều Bnhư hình vẽ.<br /> Gọi  là góc giữa Bvà v . Tìm độ lớn suất điện<br /> động cảm ứng xuất hiện trong mạch.<br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 1. Thanh kloại tịnh tiến trong từ trường đều:<br /> <br /> <br /> Bc<br /> 0<br /> <br /> N<br /> N<br /> N<br /> <br /> B<br /> IC<br /> <br /> mA<br /> 0:6 mA<br /> =1┴<br /> <br /> M<br /> M<br /> <br /> IC<br /> <br /> U  Ec  Bv .sin <br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 1. Thanh kloại tịnh tiến trong từ trường đều:<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 4<br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 2- Khung dây quay đều trong từ trường đều:<br /> Quay đều khung dây<br /> diện tích S trong từ<br /> trường đều B với vận<br /> tốc góc w (trục quay<br /> vuông góc với các<br /> đường sức từ). Gọi j0<br /> là góc giữa B và pháp<br /> tuyến khung dây ở<br /> thời điểm t=0. Viết biểu thức tính suất điện động<br /> cảm ứng trong khung dây. Biết khung dây có N<br /> vòng dây.<br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 2- Khung dây quay đều trong từ trường đều:<br /> <br /> Ec   N.<br /> <br /> d(BS.cos )<br /> dt<br /> <br /> Ec  NBSw.sin(wt  j0 )<br /> <br /> Ec  E0 sin(wt  j0 )<br /> E0  NBSw<br /> Máy phát điện<br /> <br /> I<br /> <br /> Ec<br /> R tm<br /> <br /> §5.2 – MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA<br /> HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN - TỪ<br /> 3. Khung dây đặt trong từ trường biến thiên:<br /> <br /> Ec   N<br /> <br /> d m<br /> dt<br /> <br />   NScos.<br /> <br /> TS Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> dB<br /> dt<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản