intTypePromotion=1

Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:263

0
304
lượt xem
89
download

Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương gồm 6 chương trình bày: Tổng quan về NHTW, điều hành Chính sách tiền tệ của NHTW, nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của NHTW, nghiệp vụ Thị trường mở của NHTW,... Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI GIẢNG NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG Thực hiện: Nguyễn Thị Minh Hương
 2. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 1. Về kiến thức. 2. Về kỹ năng. 3. Về thái độ.
 3. Nội dung chính: - Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Trung ương. - Chương 2: Điều hành Chính sách tiền t ệ của Ngân hàng Trung ương. - Chương 3: Nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của Ngân hàng Trung ương. - Chương 4: Nghiệp vụ Thị trường mở của Ngân hàng Trung ương. - Chương 5: Nghiệp vụ tín dụng và thanh toán c ủa Ngân hàng Trung ương. - Chương 6: Hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng Trung ương.
 4. Tài liệu tham khảo: 1. TS Lê Vinh Danh (2006), Tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NXB Tài Chính. 2. PGS.TS Nguyễn Văn Dần (2007). Kinh tế học vĩ mô, NXB Lao động – Xã hội. 3. PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2009). Ngân hàng Trung ương, NXB Đ ại h ọc Quốc Gia TP.HCM. 4. PGS.TS Sử Đình Thành (2007). Nhập môn Tài chính Tiền tệ, NXB Đ ại h ọc Quốc Gia TP.HCM. 5 Luật Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam năm 2010 (Luật số: 46/2010/QH12 6 Luật Các Tổ chức tín dụng nặm 2010 (Luật số: 47/2010/QH12) 7. www.sbv.gov.vn
 5. Tính chất của nội dung Hình thức Trọng số kiểm tra Thái độ, chuyên Chuyên cần 10% cần Thái độ học tập 10% Bài kiểm tra giữa Ôn lại những kiến thức đã 25% kỳ học. Bài thi hết môn Ôn lại toàn bộ nội dung 55% môn học
 6. Đề tài bài tập nhóm 1. Trình bày về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Trình bày về việc tổ chức xây dựng và điều hành CSTT của NHNNVN (Từ sau 1990) 3. Nghiệp vụ thị trường mở: Lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam? 4. Thách thức lạm phát và vấn đề điều hành chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá của NHNN hiện nay?
 7. Đề tài bài tập nhóm 5. Hoạt động cấp tín dụng của NHNNVN: Cơ chế và tình hình thực hiện. 6. Sáp nhập và mua lại trong hệ thống ngân hàng. Xu thế, tính cấp thiết và cơ hội - thách thứ? 7. Thanh toán qua NHTW - Thực tiễn ở VN. 8. Hoạt động quản lý và kinh doanh ngoại hối của NHNNVN? 9. Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNNVN?
 8. Kiến thức liên quan Tiền tệ và lịch sử hình thành?
 9. Bản chất của Tiền tệ K.Marx: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra khỏi thế giới hàng hóa thông thường làm vật ngang giá chung để biểu hiện và đo lường giá trị các hàng hóa khác và làm môi giới trung gian trong quá trình trao đổi Kinh tế học hiện đại: Tiền tệ là phương tiện trao đổi được xã hội chấp nhận và pháp luật bảo vệ
 10. Chức năng của tiền 1 2 3 Phương  Đơn vị  Tích lũy  tiện trao  tính toán  giá trị đổi giá trị
 11. CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
 12. Mục tiêu chương Nắm và hiểu được khái niệm, quá trình ra đời, bản chất, chức năng của NHTW, hiểu được các mô hình tổ chức NHTW. Phân tích được các chức năng và nhiệm vụ của NHTW, mô hình tổ chức NHTW. Vận dùng để đưa ra những phân tích, đánh giá về mô hình tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 13. Kết cấu chương   1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA NHTW: 3 2 SỰ RA ĐỜI CỦA NHTW: 3 4 CHỨC NĂNG CỦA NHTW: 4 MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA NHTW: 5 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM:
 14. 1 1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA NHTW: Ngân hàng Trung ương là ngân hàng phát hành tiền của quốc gia, là cơ quan quản lý và kiểm soát lĩnh vực tiền tệ ngân hàng trong phạm vi toàn quốc.
 15. 1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA NHTW: Ngân hàng phát hành độc quyền Bản Thể chế bậc cao của hệ thống NHTM chất Bộ máy nhà nước Cơ quan quản lý kinh tế tài chính tổng hợp
 16. 1.2 Sự ra đời của NHTW:  Thời kỳ I: Thời kỳ sơ khai hình thành ngân hàng: Nghề ngân hàng ra đời ban đầu với nghiệp vụ đơn giản: Nhận bảo quản tiền và được trả thù lao bảo quản, đổi chác tiền đúc và ăn hoa hồng đổi tiền. Nghề ngân hàng sơ khai kiểu như vậy xuất hiện từ Hy Lạp rồi lan ra các nước khác.  Thời kỳ II: Thời kỳ phát triển hệ thống ngân hàng Hoạt động ngân hàng trong thời kỳ từ thế kỷ thứ V đến XV sau Công nguyên đã có những bước phát triển mới tiến bộ so với giai đoạn sơ khai.
 17. 1.2 Sự ra đời của NHTW:  Thời kỳ III: - Giai đoạn I: Giai đoạn phát triển từ loại ngân hàng thương mại trở thành loại ngân hàng phát hành (XV đến thế kỷ XVII): + Gắn liền hệ thống lưu thông tiền đúc bằng kim loại quý + Các NHTM đều sử dụng kỳ phiếu của ngân hàng mình + Sự phân hóa: hệ thống ngân hàng đã hình thành khá rõ nét bao gồm các > Ngân hàng thương mại được phát hành kỳ phiếu > Ngân hàng thương mại không phát hành kỳ phiếu. Tuy nhiên, cả hai loại ngân hàng này đều thực hiện chức năng chính của ngân hàng trung gian.
 18. 1.2 Sự ra đời của NHTW: - Giai đoạn II: Giai đoạn phát triển của ngân hàng phát hành trở thành các ngân hàng phát hành độc quyền (Khoảng từ đầu thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX) + Đây cũng là quá trình cạnh tranh diễn ra rất mạnh mẽ và gay gắt trong ngành ngân hàng. + Sự tiếp tay giúp sức của bộ máy chính quyền nhà nước, làm cho hệ thống ngân hàng ở mỗi quốc gia đều phân hóa thành hai cấp rõ rệt: > Hệ thống ngân hàng. > Ngân hàng phát hành độc quyền.
 19. - Giai đoạn III: Giai đoạn phát triển từ ngân hàng phát hành đ ộc quyền thành ngân hàng Trung ương. + Quốc hữu hóa ngân hàng phát hành từ ngân hàng phát hành thu ộc sở hữu tư nhân thành ngân hàng phát hạnh thuộc sở h ữu nhà nước, cho nhà nước nắm trong tay trọn vẹn bộ máy kinh t ế tài chính quan trọng nhất để điều tiết vĩ mô các hoạt đ ộng kinh t ế tài chính. + Hệ thống ngân hàng trong một quốc gia đã đ ược định hình thành 2 cấp: > Ngân hàng Trung ương thực hiện các chức năng thu ộc t ầm vĩ mô, > Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác, th ực hiện chức năng và nhiệm vụ kinh doanh tiền t ệ - tín d ụng và d ịch vụ ngân hàng. => Sự định hình hệ thống hai cấp như vậy là một quá trình khách quan và tất yếu.
 20. 1.2 Sự ra đời của NHTW: CƠ SỞ KINH TẾ CƠ SỞ PHÁP LÝ NHTW KHỦNG HOẢNG GIAI ĐOẠN HÌNH KINH TẾ 1929 - THÀNH NHTM 1932 LÝ THUYẾT KEYNES TÍNH CHẤT GIAI ĐOẠN MỤC TIÊU THAY ĐỔI NHẬN PHÂN HÓA NỘI DUNG THỨC CỦA TRONG NỘI BỘ CHÍNH PHỦ NHTM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2