Bài giảng về TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 8

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
64
lượt xem
10
download

Bài giảng về TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ thị 1. Đường chuẩn - B, B0 tương ứng là mật độ quang của dung dịch chuẩn ở các nồng độ khác nhau và tại nồng độ bằng 0. - NS mật độ quang của dung dịch không đặc hiệu QUI TRÌNH TEST Dung dịch chuẩn NSB* C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mẫu 1: OD = 0,121

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về TIẾP CẬN VẤN ĐỀ PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHÁNG SINH TRONG CÁC THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT PART 8

  1. Tính kết quả 2,000 y = -1,0115x - 1,2697 R2 = 0,9915 1,500 1,000 logit ((B-NS)/(B0-NS)) 0,500 T 0,000 -3,500 -3,000 -2,500 -2,000 -1,500 -1,000 -0,500 0,000 0,500 -0,500 -1,000 -1,500 ln (concentration) Đồ thị 1. Đường chuẩn - B, B0 tương ứng là mật độ quang của dung dịch chuẩn ở các nồng độ khác nhau và tại nồng độ bằng 0. - NS mật độ quang của dung dịch không đặc hiệu
  2. QUI TRÌNH TEST Mật độ quang Dung dịch chuẩn (OD) NSB* 0 0,07 C0 0 1,226 C1 1 0,307 C2 0,5 0,485 C3 0,3 0,642 C4 0,2 0,801 C5 0,1 0,923 C6 0,05 1,043 Mẫu 1: OD = 0,121 Mẫu 2: OD = 0,095 Mẫu 3: OD = 0,45 à Hãy tính Nồng độ thực ?? Và đưa ra kết luận??
  3. NGUYÊN LÝ CỦA KÍT Tetra sensor RECEPTOR ASSAY Assay for tetracycline residues: The Milk Protocol
  4. CÁC DẠNG KÍT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN
  5. CÁC DẠNG KÍT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN SỮA MẬT ONG MÔ ĐÔNG VẬT Kidney, Liver, Muscle Pig, Chicken, Beef, Seafood, Fish, Eggs
  6. QUI TRÌNH TEST
  7. QUI TRÌNH TEST
  8. ĐỌC VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản