intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Xã hội học lao động: Bài 1 - Trần Văn Kham

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
126
lượt xem
20
download

Bài giảng Xã hội học lao động: Bài 1 - Trần Văn Kham

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xã hội học lao động: Bài 1 có nội dung trình bày những vấn đề cơ bản trong xã hội học lao động như khái niệm, vai trò của xã hội học lao động, định hướng tiếp cận của XHH Lao động, những khái niệm cơ bản về lao động, lực lượng lao động, việc làm và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xã hội học lao động: Bài 1 - Trần Văn Kham

 1. XÃ HộI HọC LAO ĐộNG Giảng viên: Trần Văn Kham Email: khamtv@ussh.edu.vn
 2. GiỚI THIỆU LÀM QUEN ôi đã từng là một công nhân? ôi có 5 năm kinh nghiệm làm việc ở trường Đại học? ôi vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh về Xã hội học? àm việc ở bộ phận đào tạo hiện là công việc chính của tôi? ôi có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nga?
 3. BUổI 01 - Giới thiệu môn học - Giới thiệu tiến trình hoàn thành môn học và sử dụng tài liệu môn học - Hướng dẫn làm việc nhóm - Xã hội học lao động là một chuyên ngành xã hội học
 4. Nguyên tắc của lớp học ham gia tích cực ôn trọng lẫn nhau-tôn trọng sự khác biệt hông sử dụng điện thoại ởi mở ột người nói-mọi người nghe
 5. Nội dung chính của môn học ài 1: Xã hội học lao động là một khoa học ài 2: Các luận điểm lý thuyết của XHH LĐ ài 3: Cấu trúc vi mô của lao động ài 4: Thiết chế và tổ chức lao động ài 5: Phân công lao động và thị trường lao động ài 6: Sự biến đổi lao động và biến đổi xã hội
 6. ….?????....
 7. Làm việc nhóm ớp được chia thành 9 nhóm ỗi nhóm được giao 01 chủ đề rình bày kết quả trước lớp: 30 phút hi một nhóm trình bày: 8 nhóm còn lại lắng nghe- chuẩn bị 01 ý kiến đánh giá mặt tốt- 01 ý kiến đánh giá mặt chưa tốt cần khắc phục (về nội dung chuyên môn và cách thức trình bày)
 8. Làm việc nhóm iểm số kết quả làm việc nhóm là kết quả điểm số thành phần của cá nhân = 30% tổng số điểm môn học ánh giá kết quả nhóm = điểm trung bình tổng điểm đánh giá của 8 nhóm + điểm đánh giá của giảng viên
 9. Yêu cầu về bài trình bày của nhóm (01 tiết học) hời gian trình bày: 20-30 phút ội dung trình bày: • Báo cáo nhanh quá trình làm việc cảu nhóm • Chủ đề được phân công trình bày (nói rõ lý do, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra, những phát hiện, những lý giải và kết luận) huyến khích sử dụng trình chiếu ổ chức thảo luận: 15-25 phút
 10. Cách phân chia nhóm ếm số từ 1 đến 9 đến hết lớp hóm hình thành dựa trên thành viên cùng số ỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng huẩn bị nội dung; thuyết trình và góp ý cho các nhóm khác
 11. Các chủ đề của nhóm hóm 1: Quan điểm quản lý khoa học của F.Taylor hóm 2: M.Weber và hành động xã hội: ứng dụng cho phân tích mối quan hệ xã hội ở nơi làm việc hóm 3: Phân công lao động của Emile Durkheim và phân tích sự phân công lao động trong gia đình hiện nay
 12. Các chủ đề của nhóm hóm 5: Lao động trẻ em hiện nay: Các phương pháp tiếp cận xã hội học hóm 6: Lao động nông thôn khu vực thu hồi đất nông nghiệp hóm 7: Di cư lao động nông thôn-đô thị hóm 8: Lao động và việc làm dưới tác động của quá trình toàn cầu hoá
 13. Lịch trình tổ chức thuyết trình Thời gian Nhóm Ghi chú 09/09/2012 Nhóm 1+2 16/09/2012 Nhóm 3+4 23/09/2012 Nhóm 5+6 30/09/2012 Nhóm 7+8 07/10/2012 Nhóm 9
 14. BUổI I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA XÃ HộI HọC LAO ĐộNG
 15. Trò chơi kiểm tra kiến thức Xã hội học Đại cương
 16. Xã hội học lao động là gì? Xã hội học lao động là chuyên ngành xã hội học tập trung nghiên cứu các quy luật của sự hình thành, vận động và biến đổi mối quan hệ của lao động với con người và với xã hội. • Thứ nhất, cách định nghĩa này nhất quán với định nghĩa về đối tượng nc của xhh là quy luật của mối quan hệ giữa con người với xã hội; • Thứ hai, khẳng định đối tượng NC của XHH LĐ là quan hệ lao động-NC lao động trong mối quan hệ giữa con người và với xã hội; • Thứ ba, XHH LĐ vận dụng được hệ thống lý thuyết, phạm trù, phương pháp của XHH
 17. Tại sao cần có XHH Lao động? ai trò của lao động đối với sự phát triển loài người hông qua lao động: cá thể người thành cá nhân và nhân cách ao động được nghiên cứu với tư cách là một hiện tượng xã hội với cá khái niệm đặc thù: thiết chế lao động và cấu trúc xã hội của lao động ướng đến làm rõ bản chất xã hội của hiện tượng lao động và giải quyết một số vấn đề xã hội của lao động trong quá trình toàn cầu hóa và điều kiện kinh
 18. Nhiệm vụ nghiên cứu Xã hội học lao động có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu ứng dụng-triển khai (nghiên cứu-phát triển) rọng tâm nghiên cứu lý luận để học hỏi, tiếp thu một cách có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của bộ môn này trên thế giới. • Đối với nhiệm vụ này, việc tìm hiểu và giới thiệu các lý thuyết, các cách tiếp cận lý thuyết, khái niệm xã hội học lao động là rất quan trọng và cần thiết.
 19. Nhiệm vụ nghiên cứu Tập trung vào nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng-triển khai và nghiên cứu tổng kết thực tiến về những vấn đề nảy sinh trong lao động ở Việt Nam hiện nay. • Một số nhiệm vụ cụ thể có thể là phân công lao động trong xã hội, sự biến đổi cấu trúc xã hội, những vấn đề mâu thuẫn-xung đột trong quan hệ lao động, những vấn đề xã hội của thất nghiệp, thiếu việc làm, và đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá… • Nhiệm vụ này gắn liền với nhiệm vụ lý luận với ý nghĩa là vận dụng tri thức lý luận của xã hội học lao động vào ứng dụng-triển khai.
 20. Định hướng tiếp cận của XHH Lao động ã hội học lao động hướng vào việc nghiên cứu: (i) hành vi ứng xử của con người trong các tình huống lao động cụ thể trong mối quan hệ với cấu trúc xã hội; (ii) hành vi ứng xử của con người trước sự thay đổi của cấu trúc lao động trong quá trình công nghiệp hoá; (iii) nghiên cứu quan hệ con người trong lĩnh vực công nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản