Bài học kinh doanh từ những điển tích: Vịt phải biết bơi

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
258
lượt xem
97
download

Bài học kinh doanh từ những điển tích: Vịt phải biết bơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu ai muốn làm kinh doanh thì hãy đọc qua những bài học kinh doanh từ những điển tích như: câu chuyện về chú vịt bông, câu chuyện về dao cạo Gasmen,... để có những kinh nghiệm quý giá cho bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học kinh doanh từ những điển tích: Vịt phải biết bơi

  1. Bài h c kinh doanh t nh ng i n tích: V t ph i bi t bơi. Câu chuy n v chú v t Bông xóm Chài có m t àn v t àn v t r t ông, ngày ngày bơi l i tung tăng dư i ao, r t vui v . Chú v t con Út Bông m i ra i r t nhút nhát và s nư c nên không bi t bơi, ngày ngày ch ng trên b nhìn anh ch mình nô ùa dư i ao mà thèm thu ng. B m v t Bông lo l ng th y con mình ngày càng tách kh i àn nên bàn b c tìm cách giúp v t Bông tin vào kh năng bơi l i v n có c a loài v t. M t bu i sáng, th y con ng trên b nhìn anh ch vui chơi ngoài h , v t m d dành: Út Bông yêu quý, con trèo lên lưng m m cõng ra chơi v i các anh ch nhé, vui l m. Nghe l i, Bông chèo lên lưng m và bám ch t. Hai m con i vòng quanh h , bao nhiêu là c nh p mà Bông chưa th y bao gi . Bông cũng nô ùa cùng các anh ch và ngh ch nư c, r t thích thú. R i b ng nhiên Bông gi t mình th y mình qu qu ng dư i nư c. Hóa ra nhân lúc Bông không ý, v t m ã l n xu ng sâu và bơi ra ch khác. Bông h t ho ng th y mình chơi vơi gi a nư c, xung quanh ch có ti ng c vũ c a b m cùng các anh ch , nó qu y p la hét. B ng nó ch t nh n th y mình v n ang n i trên m t nư c mà ch ng h h n gì. Bình tĩnh hơn m t chút, nó ch qu nh chân ã th y mình di chuy n ư c
  2. m t o n khá dài, m t lúc sau ã n bên b m và hòa vào àn v t cùng nhau bơi l i tung tăng. V y là v t Bông nhút nhát ã bi t bơi. T câu chuy n ta thư ng ư c nghe k t khi còn bé b ng, ta ng m ra ư c nhi u i u. Kh năng bơi c a loài v t v n là năng l c t thân có tính quy lu t, nhưng v t Bông ã nhút nhát không nh n ra, không tin vào kh năng v n có c a mình nên ành ch u bó chân trên b . V t m bi t i u ó nên ã giúp con mình phát hi n kh năng v n có c a b n thân. Trong cu c s ng, con ngư i có vô s kh năng cũng như nhu c u có tính quy lu t ang ti m n và liên t c phát tri n. N u chúng ta bi t phát hi n và ánh th c nh ng kh năng, nh ng nhu c u t t p c a con ngư i, c a cu c s ng thì ch c ch n s tìm th y nh ng thành công b t ng . Trong kinh doanh, ngư i kinh doanh ph i bi t phát hi n nh ng nhu c u ti m n có tính quy lu t c a con ngư i và áp ng nh ng nhu c u ó khai thác nh ng cơ h i kinh doanh ích th c. Ngư i thành công là ngư i n m b t ư c xu th t t y u c a th trư ng, quy t oán u tư chu n b cho s ra i c a các s n ph m m i. Trong qu n lý, s d ng ngu n l c con ngư i, ngư i qu n tr ph i bi t phát hi n nh ng năng l c ti m tàng c a cán b , nhân viên trong t ch c c a mình nh m khơi d y và t o d ng ni m tin cho h , hư ng nh ng năng l c ó c a h vào hòa chung n l c c a t ch c.
  3. Câu chuy n v dao c o Gasmen Công ty dao c o Gasmen ư c thành l p sau Gillet t i 20 năm. Khi ó Gillet ã r t n i ti ng trên th trư ng, V y Gasmen làm th nào xâm nh p th trư ng m t cách an toàn trư c i th quá m nh như v y? Các nhà nghiên c u th trư ng c a Gasmen phát hi n, Gillet có m t như c i m m i ngư i chưa ai ý t i, nh t là nh ng ngư i quen dùng dao c o Gillet. ó là lư i dao c a Gillet ch s d ng ư c v i bàn c o Gillet mà thôi. Như v y, vô hình chung ã gi i h n kh năng tiêu th c a Gillet. Trong khi ó, ngoài nư c M , theo Gasmen nh n nh, xã h i luôn xu t hi n các t ng l p tiêu dùng m i nên nhu c u ch c ch n s ngày càng bi n i a d ng, hơn n a tính ti n d ng ch n ch n s ư c ngư i tiêu dùng tín nhi m. Sau m t th i gian nghiên c u, u tư trang thi t b , nhân l c, cu i cùng Gasmen ã ch t o ư c lư i dao ng th i dùng ư c v i bàn c o c a Gasmen, Gillet và bàn c o an toàn c a nhi u nư c khác. i u này khi n tình hình tiêu th c a Gillet t t d c nghiêm tr ng. Gasmen nh ó vươn lên, chi m ư c ch ng trong th trư ng. Như v y thành công, ngư i kinh doanh không ch c n ph i bi t cách th a mãn nhu c u c a th trư ng mà còn ph i liên t c t o ra nh ng nhu c u m i, d a trên nh ng c i m ti m n mang tính quy lu t c a khách hàng, có như v y m i không ng ng m r ng cơ h i kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản