BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Chia sẻ: La Vie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
560
lượt xem
150
download

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập chuỗi phản ứng về nhóm oxi – lưu huỳnh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH

  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to S H2 H 2S 1. to S O2 SO2 2. SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S 3. SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 4. Fe S FeS 5. FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S 6. FeS 2 HBr H2 S FeBr2 Hoặc 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 7. V2O5 2SO2 O2 2 SO3 8. 400o C SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4 9. SO3 H 2O H 2 SO4 10. 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O 11. H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc to 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O Hoặc
  2. to 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O Hoặc SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O 12. 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH 13. Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 Hoặc to 4 Na2 SO3 Na2 S 3 Na2 SO4 Hoặc Na2 SO4 BaCl 2 2 NaCl BaSO 4 14. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl 15. FeS 2 HCl H2 S FeCl2 16. H2S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO 4 8HCl 17. 4 HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 2H 2O 18. 16 HCl 2 KMnO4 2MnCl2 5Cl2 2KCl 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2Cr2O7 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2O Hoặc to 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O 19. MnO2 2KClO3 2 KCl 3O2 20. to FeS 2 HCl FeCl2 H2 S 21. H 2 S Cl2 S 2 HCl 22. H 2 SO4 H 2S SO 2 2 H 2O S Hoặc H 2 S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO4 8HCl 23. H2S H 2 SO 4 SO 2 2 H 2O S 24. 2H 2 S 3O2 2 SO2 2 H 2O Hoặc S 6 HNO3 dd H 2 SO4 6 NO2 2 H 2O 25. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO 26. 4 NO2 2 H 2O O2 4 HNO3 Hoặc
  3. to 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O 27. H 2 SO4 CuO H 2O CuSO4 Hoặc H 2 SO4 Cu ( OH ) 2 CuSO 4 2 H 2O Hoặc CuSO4 Ba ( NO3 ) 2 BaSO4 Cu ( NO3 ) 2 28. 1 to Cu ( NO3 ) 2 CuO 2 NO2 O2 29. 2 SO2 Br2 2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 30.
Đồng bộ tài khoản