Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
670
lượt xem
265
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Kim Loại Kiềm

  1. BÀI TẬP VỀ KIM LOẠI PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I dpnc 1 1. NaCl Na Cl2 2 dpdd 1 1 2. NaCl H 2O có màng ngan NaOH O2 Cl2 2 2 1 3. Na H 2 O NaOH H2 2 4. 2 NaOH 2 Al 2 H 2O 2 NaAlO2 3H 2 5. NaAlO2 CO2 2H 2 O Al OH 3 NaHCO3 t oC 6. 2 Al OH 3 Al2 O3 3H 2 O dpnc 3 7. Al2O3 2 Al O2 2 8. NaOH CO2 NaHCO3 9. NaHCO3 NaOH Na 2CO3 H 2O 10. Na2CO3 CO2 H 2O 2 NaHCO 3 11. Na2 CO3 2 HCl 2 NaCl CO 2 H 2O dpdd 12. 2 NaCl H 2O NaCl NaClO H 2 Hoặc Cl2 2 NaOH NaCl NaClO H 2O 13. NaClO 2 HCl NaCl Cl2 H2 O to 14. 3NaClO KOH ( d ) 2 NaCl NaClO3 15. 5 NaClO3 6P 3P2O5 5NaCl Hoặc 2 NaClO3 3C 3CO2 2NaCl
  2. 16. 2 Na H 2 2 NaH 17. NaH H 2O NaOH H2 18. NaOH HCl NaCl H2 O 19. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl to 1 20. NaNO3 NaNO2 O2 2 80o C 21. NaCl H 2 SO4 HCl NaHSO4 250o C Hoặc 2 NaCl H 2 SO4 2HCl Na 2 SO4 22. 4HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 H 2O Hoặc 16 HCl 2 KMnO4 5Cl2 2KCl 2MnCl 2 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2 Cr2 O7 3Cl2 2CrCl3 2KCl 7H 2O 100o C 23. 3Cl2 6 KOH 5KCl KClO 3 3H 2O 24. Cl2 2 KOH dd KCl KClO H 2O 25. KClO CO2 H 2O KHCO3 HClO 26. NaClO 2 HCl NaCl H 2 O Cl2 dpnc 1 27. NaCl Na Cl2 2 28. Cl2 Ca OH 2 khô CaOCl2 H2 O oxít CO 29. 2CaOCl2 2CaCl 2 O2 dpnc 30. CaCl2 Ca Cl2 to 31. 3Cl2 6 KOH dd 5 KCl KClO3 3H 2O to 32. 4 KClO3 KCl 3KClO4
  3. 33. Na2O H 2O 2 NaOH dpnc 1 34. 2 NaOH 2 Na O2 H 2 O 2 to 35. 2 Na Cl2 2 NaCl dpdd 36. 2 NaCl H 2O NaCl NaClO H 2 Hoặc Cl2 2 NaOH NaCl NaClO H 2O 37. NaClO 2 HCl NaCl Cl2 H2 O 38. 2 NaClO H 2 SO4 Na2 SO4 2HClO 39. K2S 2 H 2O 2 KOH H 2S 40. Cl2 2 KOH dd KCl KClO H 2O 70o C 41. 3KClO KClO3 2 KCl to 42. 4 KClO3 3KClO4 KCl to 43. KClO4 KCl 2O2 44. KCl AgNO3 KNO3 AgCl
Đồng bộ tài khoản