Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
1.373
lượt xem
331
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Oxi Và Lưu Huỳnh

  1. BÀI TẬP VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH to 1. S H2 H 2S to 2. S O2 SO2 3. SO2 2H 2S 2 H 2O 3 S 4. SO2 Br2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr 5. Fe S FeS 6. FeS H 2 SO4 FeSO4 H 2S Hoặc FeS 2 HBr H2 S FeBr2 7. 4 FeS 2 11O2 8SO2 2 Fe2O3 V2O5 8. 2SO2 O2 400o C 2 SO3 9. SO2 Cl2 2 H 2O 2 HCl H 2SO 4 10. SO3 H 2O H 2 SO4 11. 2 H 2 SO4dd S 3SO 2 2H 2O Hoặc H 2 SO4 H 2S SO2 2 H 2O S Hoặc 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O to Hoặc 2 H 2 SO4 dd C CO2 2 SO2 2 H 2O
  2. to Hoặc 5H 2 SO4 dd 2P 2 H 3 PO4 5SO2 2 H 2O 12. SO2 2 NaOH Na 2 SO3 H 2O 13. 3 Na2 SO3 2 KMnO4 H 2O 2MnO2 3Na 2 SO4 2KOH Hoặc Na2 SO3 H 2 SO4 Na 2 SO 4 H 2O SO 2 to Hoặc 4 Na2 SO3 Na2 S 3 Na2 SO4 14. Na2 SO4 BaCl 2 2 NaCl BaSO 4 15. NaCl AgNO3 NaNO3 AgCl 16. FeS 2 HCl H2 S FeCl2 17. H2S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO 4 8HCl 18. 4 HCl MnO2 MnCl2 Cl 2 2H 2O Hoặc 16 HCl 2 KMnO4 2MnCl2 5Cl2 2KCl 8H 2O Hoặc 14 HCl K 2Cr2O7 3Cl2 2CrCl3 2 KCl 7 H 2O to 19. 3Cl2 6 KOH dd 5KCl KClO3 3H 2O MnO2 20. 2KClO3 to 2 KCl 3O2 21. FeS 2 HCl FeCl2 H2 S 22. H 2 S Cl2 S 2 HCl Hoặc H 2 SO4 H 2S SO 2 2 H 2O S 23. H 2 S 4Cl2 4 H 2O H 2 SO4 8HCl 24. H2S H 2 SO 4 SO 2 2 H 2O S Hoặc 2H 2 S 3O2 2 SO2 2 H 2O 25. S 6 HNO3 dd H 2 SO4 6 NO2 2 H 2O 26. 3 NO2 H 2O 2HNO3 NO Hoặc 4 NO2 2 H 2O O2 4 HNO3
  3. to 27. 2 H 2 SO4 dd Cu CuSO4 SO2 2 H 2O Hoặc H 2 SO4 CuO H 2O CuSO4 Hoặc H 2 SO4 Cu ( OH ) 2 CuSO 4 2 H 2O 28. CuSO4 Ba ( NO3 ) 2 BaSO4 Cu ( NO3 ) 2 to 1 29. Cu ( NO3 ) 2 CuO 2 NO2 O2 2 30. SO2 Br2 2 H 2O H 2 SO 4 2 HBr
Đồng bộ tài khoản