Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Sắt Và Đồng

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
578
lượt xem
203
download

Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Sắt Và Đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Sắt Và Đồng " mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức, luyện tập cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng - Sắt Và Đồng

  1. BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ ĐỒNG 500o C 1. Fe2O3 H2 2 FeO H 2O 500o C Hoặc Fe2O3 CO 2FeO CO2 to 2. 4 FeO O2 2 Fe2O3 to 3. 3Fe2O3 CO 2 Fe3O4 CO2 to 4. Fe3O4 CO 3FeO CO2 5. Fe3O4 8 HCl FeCl 2 2 FeCl 3 4H 2O Hoặc Fe3O4 4H2 SO4 loãng FeSO4 Fe2 SO4 3 4 H2 O 6. 3Fe3O4 28HNO3 9 Fe NO3 3 NO 14 H2 O 3 7. 2 Fe O2 nH 2O Fe2O3 .nH 2O 2 to 8. Fe2O3 3H 2 2 Fe 3H 2O to Hoặc Fe2O3 3CO 2 Fe 3CO2 to Hoặc Fe2O3 2 Al 2 Fe Al2O3 to 9. FeO H 2 Fe H 2O to Hoặc FeO CO Fe CO2 to Hoặc 3FeO 2 Al 3Fe Al2 O3
  2. 570o C 10. Fe H 2O FeO H 2 11. Fe2O3 6 HCl 2 FeCl3 3H 2O Hoặc Fe2O3 3H 2 SO4 Fe2 SO4 3 3 H2 O Hoặc Fe2O3 6HNO3 2 Fe NO3 3 3 H2 O to 12. 2 Fe OH 3 Fe2O3 3H 2O 13. 4Fe3 3K 4 Fe CN 6 Fe4 Fe CN 6 12 K 3 14. Fe OH 3 3HCl FeCl 3 3H 2O 15. Fe3 3OH Fe OH 3 16. 4 Fe OH 2 O2 2 H 2O 4 Fe OH 3 17. 2 FeCl2 Cl2 2FeCl3 Hoặc 3Fe NO3 2 4 HNO3loãng 3Fe NO3 3 NO 2 H 2O to Hoặc 2 FeSO4 2H 2 SO4 (d ) Fe 2 SO 4 3 SO 2 2H 2O Hoặc 10 FeSO4 2 KMnO 4 8H 2SO 4 5Fe 2 (SO 4 )3 K 2SO 4 2MnSO 4 8H 2O Hoặc 6 FeSO4 K 2Cr2O7 7 H 2 SO4 3 Fe2 ( SO4 ) 3 K2 SO4 Cr2 SO4 3 7 H2 O 18. 2 FeCl3 Cu 2FeCl 2 CuCl 2 Hoặc 2 FeCl3 2 KI 2 FeCl 2 2KCl I2 Hoặc 2 FeCl3 H 2S 2FeCl 2 2HCl S 19. Fe OH 2 2HCl FeCl 2 2 H 2O 20. Fe2 2OH Fe OH 2 21. 3Fe2 2 K 3 Fe CN 6 Fe3 Fe CN 6 6K 2 to 22. Fe OH 2 không có không khí FeO H 2O 23. FeO 2 HCl FeCl2 H 2O Hoặc FeO H 2 SO4loãng FeSO4 H 2O to 24. 4FeS2 11O2 2 Fe2O3 8 SO2
  3. 1 25. Cu 2 HCl O2 CuCl2 H 2O 2 Cu HgCl2 Hoặc CuCl2 Hg 1 o 26. Cu O2 t CuO 2 27. CuO 2 HCl CuCl2 H 2 O to 28. Cu 2 H 2 SO4 (d ) CuSO4 SO2 H 2O 29. CuSO4 BaCl 2 BaSO 4 CuCl 2 30. CuCl2 4NH3 Cu NH3 4 Cl2 31. CuSO4 2NaOH Cu OH 2 Na2 SO4 32. Cu OH 2 2HCl CuCl 2 2 H 2O 33. Cu OH 2 4 NH 3 Cu NH 3 4 OH 2
Đồng bộ tài khoản