intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài tập lớn Cơ Kết Cấu - GV.Nguyễn Ngọc Loan

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
277
lượt xem
67
download

Bài tập lớn Cơ Kết Cấu - GV.Nguyễn Ngọc Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập lớn cơ kết cấu - gv.nguyễn ngọc loan', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn Cơ Kết Cấu - GV.Nguyễn Ngọc Loan

 1. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan BÀI TẬP LỚN CƠ KẾT CẤU A:SỐ LIỆU TÍNH TOÁN: KÍ KÍCH THƯỚC TẢI TRỌNG HIỆU L1(m) L2(m) h(m) k q(kN/m) P(kN) M(kNm) 9 10 10 3 1 2 60 150 B:ĐỀ BÀI B C D A C:TÍNH HỆ SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰC Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 1
 2. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan 1:Bậc siêu tĩnh: n=1 2:Chọn hệ cơ bản: C D B A 3:Hệ phương trình chính tắc   X    X   0  11 1 12 2 1P   21  X1   22  X 2   2 P  0  4:Xác định hệ số và số hạng tự do B C D A M1 Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 2
 3. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan B C D M2 B C D A o Mp   M M 11 1 1 1  3  3 2  1  3  3 2  18     3     3  EJ  2 3  EJ  2 3  EJ   M M 22 2 2 Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 3
 4. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan 1  10 10 2  1900    10  10  3 10   EJ  2 3  3EJ    M M 12 21 1 2 1  3 3  45    10    EJ EJ  2  1  3 3 2  1  3 3  108   M M o     2   189   EJ  2  150   EJ  1P 1 P EJ  3    o 1 4500   M  M P  3 10 150  2P 2 EJ EJ 5:Giải hệ phương trình chính tắc:  18 45 108  EJ  X1  EJ  X 2   EJ  X  14.304    45  X  1900  X   4500   1   X 2  8.1216   EJ  1 3EJ 2 EJ 6:Vẽ biểu đồ nội lực M M X M X Mo 1 1 2 2 P  Biểu đồ mômen B C D A M Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 4
 5. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan  Biểu đồ lực cắt: C D B A Q  Biểu đồ lực dọc: B C D A N Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 5
 6. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan *)Tính chuyển vị tại K: B C K A M k 3 K  M K  M m   2 110 .874  3  3  68 .784    435 .798 6EJ EJ 435.798 Điểm K chuyển vị sang phải một đoạn: K = 1 EJ Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 6
 7. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan D:TÍNH HỆ SIÊU TĨNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VỊ 1:Bậc siêu động n=2 2:Hệ cơ bản B C D A hcb 3:Hệ phương trình chính tắc: r  z  r  z  R 0  11 1 12 2 1P  r21  z1  r22  z 2  R2 P  0  4:Hệ số và số hạng tự do: B C D A M1 Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 7
 8. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan B C D I I A M2 B C D II II A o Mp  nút D ở biểu đồ M 1  3 4 49EJ => r    EJ   10  11  3 30 Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 8
 9. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan  Tách nút D ở biểu đồ M 2 2 => r  r  EJ 12 21 3  Xét mặt cắt I-I ở biểu đồ M 2 B C D 5 => r  EJ 22 9  Tách nút D ở biểu đồ M o p => r   M  150 1p  Xét mặt cắt II-II ở biểu đồ M o p C B D => r  P  3  63 2p Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 9
 10. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan Thế vào phương trình ta có :  49EJ 2EJ  270.72  30  z1  3  z2  150  0   z   1 EJ ==>  ==>   2EJ  z  5EJ  z  63  0  z   438.264  3  1 9 2  2  EJ 5) Nội lực : M M z M z Mo 1 1 2 2 P  Biểu đồ mômen: B C D A M Sinh Viên: Phan Thanh Cường 04X3 10
 11. Bài tập lớn Cơ Kết Cấu GV:Nguyễn Ngọc Loan *) Nhận xét: Ta thấy ở 2 biểu đồ mômen ở 2 trường hợp sự sai lệch không đáng kể(

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản