Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:10

1.061
lượt xem
378
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN THAM KHẢO ĐỂ HỌC TỐT MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

  1. Bài 1 Câu 01: (3 điểm) Doanh nghiệp A có các tài liệu như sau: (đơn vị tính: đồng) I. Tài sản cố định đầu năm kế hoạch: - Tổng nguyên giá bình quân TSCĐ (tài sản cố định) đầu năm phải tính khấu hao là: 4.000.000.000 đồng. II. Trong năm kế hoạch dự kiến TSCĐ có biến động như sau: 1. Đầu tháng 4, Doanh nghiệp xây thêm một nhà kho mới và đi vào hoạt động nguyên giá TSCĐ này là: 500.000.000 đồng. 2. Cuối tháng 5, Doanh nghiệp tiến hành nhượng bán TSCĐ cho một đơn vị bạn theo giá thỏa thuận là: 50.000.000 đồng. Biết rằng TSCĐ này có nguyên giá là: 150.000.000 đồng. 3. Đầu tháng 7, Doanh nghiệp sẽ thanh lý một TSCĐ khác có nguyên giá là: 200.000.000 đồng đã khấu hao đủ. 4. Cuối tháng 09, Doanh nghiệp sẽ mua thêm một TSCĐ bằng vốn vay dài hạn ngân hàng. Nguyên giá TSCĐ này dự kiến là: 600.000.000 đồng. 5. Tỷ lệ khấu hao bình quân là 12%. Yêu cầu: Tính các chỉ tiêu liên quan và tổng số tiền khấu hao năm kế hoạch. Lập bảng tính khấu hao. Câu 02: (5 điểm) Doanh nghiệp X năm kế hoạch có các tài liệu như sau: 1. Năm kế hoạch Doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Sản lượng sản xuất như sau: Sản phẩm A: 25.000 Cái, Sản phẩm B: 12.000 Cái. 2. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và giờ công cho một đơn vị sản phẩm như sau: Khoản mục Đơn giá (đồng) Định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sản phẩm Sản phẩm A Sản phẩm B 1. Nguyên vật liệu chính 50.000 15 Kg 30Kg 2. Vật liệu phụ 9.000 6Kg 8Kg 3. giờ công sản xuất 25 giờ 18 giờ 15.000 3. Dự toán chi phí sản xuất chung của DN là 90.000.000 đồng, Chi phí Quản lý Doanh nghi ệp là 20.000.000 đồng, Chi phí bán hàng là 15.000.000 đồng. Các chi phí này được phân bổ theo tổng tiền lương chính – theo giờ công của công nhân sản xuất. 4. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN được tính 22% trên tổng quỹ lương. Yêu cầu: 1. Tính giá thành sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm. 2. Nếu toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch được tiêu thụ hết thì giá thành tiêu thụ tính cho mỗi đơn vị sản phẩm là bao nhiêu. Được biết doanh nghiệp không có hàng tồn kho đầu kỳ. Câu 3: (2 điểm) Ông A đầu tư vào Ngân Hàng Á Châu 500.000.000 đồng, lãi suất 8%/năm theo phương pháp tính lãi kép. Hỏi thời gian gởi bao lâu để ông A thu về số tiền đầu tư cả gốc lẫn lãi là 650.000.000 đồng. Bài 2 Câu 01: (2 điểm ) Một xí nghiệp sản xuất chuẩn bị thực hiện hai dây chuyền sản xuất cho hai phân xưởng 1 và 2 theo kiểu tự động của Nhật bản. Đầu tư ban đầu của dây chuyền 1 là 500 triệu đồng, đầu tư ban đầu của
  2. dây chuyền 2 là 600 triệu đồng. Dự kiến thu hồi trong 5 năm. Dây chuyền 1 mỗi năm thu được là 140 triệu đồng, Dây chuyền 2 mỗi năm thu được là 150 triệu đồng. Hãy tính giá trị thuần NPV của hai dây chuyền dự định đầu tư trên, biết rằng lãi suất i = 10% / năm. Nhận xét và lựa chọn dự án tối ưu. Câu 2: (2 điểm) Tại một Doanh nghiệp có tình hình sản xuất tiêu thụ như sau: (đơn vị tính: đồng) - Trong kỳ Doanh nghiệp xuất bán số lượng: 10.000 sản phẩm A, đơn giá bán 1 sản phẩm chưa VAT là 90.000 đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng bán ra là 10%. - Giá vốn hàng bán trong kỳ của Doanh nghiệp: 700.000.000 đồng. - Trong kỳ Doanh nghiệp thực hiện chương trình giảm giá hàng bán là: 20.000.000 đồng, chiết khấu thương mại là 5.000.000 đồng. - Chi phí lãi vay trong kỳ là 5.000.000 đồng; lãi tiền gởi Ngân hàng là 2.000.000 đồng. - Chi phí bán hàng: 8.000.000 đồng. - Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 10.000.000 đồng. - Thuế thu nhập Doanh nghiệp là: 25% Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Yêu cầu: Xác định lợi nhuận của Doanh nghiệp, đánh giá chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và nêu ý nghĩa đó. Câu 3: (4 điểm) Doanh nghiệp A có các tài liệu như sau: (đơn vị tính: đồng) I. Tài sản cố định đầu năm kế hoạch: - Tổng nguyên giá bình quân TSCĐ (tài sản cố định) đầu năm phải tính khấu hao là: 4.000.000.000 đồng. II. Trong năm kế hoạch dự kiến TSCĐ có biến động như sau: 1. Đầu tháng 4, Doanh nghiệp xây thêm một nhà kho mới và đi vào hoạt động nguyên giá TSCĐ này là: 500.000.000 đồng. 2. Cuối tháng 5, Doanh nghiệp tiến hành nhượng bán TSCĐ cho một đơn vị bạn theo giá thỏa thuận là: 50.000.000 đồng. Biết rằng TSCĐ này có nguyên giá là: 150.000.000 đồng. 3. Đầu tháng 7, Doanh nghiệp sẽ thanh lý một TSCĐ khác có nguyên giá là: 200.000.000 đồng đã khấu hao đủ. 4. Cuối tháng 09, Doanh nghiệp sẽ mua thêm một TSCĐ bằng vốn vay dài hạn ngân hàng. Nguyên giá TSCĐ này dự kiến là: 600.000.000 đồng. 5. Tỷ lệ khấu hao bình quân là 12%. Yêu cầu: 1. Tính các chỉ tiêu liên quan và tổng số tiền khấu hao năm kế hoạch. 2. Hãy lập bảng kế hoạch khấu hao TSCĐ của Doanh nghiệp trong năm kế hoạch. Câu 4: (2 điểm). Một người gởi 100.000.000 đồng vào ngân hàng, gởi theo lãi kép. Ông ta mong muốn sau 2 năm sẽ thu về cả gốc và lãi là 121.000.000 đồng. Tính lãi suất i mỗi năm. Bài 3 Câu 01: (5 điểm) Doanh nghiệp X năm kế hoạch có các tài liệu như sau: 4. Năm kế hoạch Doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A và B. Sản lượng sản xuất như sau: Sản phẩm A: 15.000 Cái, Sản phẩm B: 10.000 Cái. 5. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và giờ công cho một đơn vị sản phẩm như sau: Khoản mục Đơn giá (đồng) Định mức tiêu hao cho mỗi đơn vị sản phẩm Sản phẩm A Sản phẩm B
  3. 1. Nguyên vật liệu chính 20.000 15 Kg 20 Kg 2. Vật liệu phụ 4.000 4 Kg 6 Kg 3. giờ công sản xuất 20 giờ 18 giờ 10.000 6. Dự toán chi phí sản xuất chung của DN là 90.000.000 đồng, Chi phí Quản lý Doanh nghi ệp là 20.000.000 đồng, Chi phí bán hàng là 15.000.000 đồng. Các chi phí này được phân bổ theo tổng tiền lương chính - theo giờ công của công nhân sản xuất. 4. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN được tính 22% trên tổng quỹ lương. Yêu cầu: 3. Tính giá thành sản xuất cho mỗi đơn vị sản phẩm. 4. Nếu toàn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch được tiêu thụ hết thì giá thành tiêu thụ tính cho mỗi đơn vị sản phẩm là bao nhiêu. Được biết doanh nghiệp không có hàng tồn kho đầu kỳ. Câu 2: (2 điểm) Tại một Doanh nghiệp có tình hình sản xuất tiêu thụ như sau: (đơn vị tính: đồng) - Trong kỳ Doanh nghiệp xuất bán số lượng: 10.000 sản phẩm A, đơn giá bán 1 sản phẩm chưa VAT là 90.000 đồng. Thuế suất thuế giá trị gia tăng bán ra là 10%. - Giá vốn hàng bán trong kỳ của Doanh nghiệp: 700.000.000 đồng. - Trong kỳ Doanh nghiệp thực hiện chương trình giảm giá hàng bán là: 20.000.000 đồng, chiết khấu thương mại là 5.000.000 đồng. - Chi phí lãi vay trong kỳ là 5.000.000 đồng; lãi tiền gởi Ngân hàng là 2.000.000 đồng. - Chi phí bán hàng: 8.000.000 đồng. - Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 10.000.000 đồng. - Thuế thu nhập Doanh nghiệp là: 25% Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Yêu cầu: Xác định lợi nhuận của Doanh nghiệp, đánh giá chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh và nêu ý nghĩa đó. Câu 3: (3 điểm) Doanh nghiệp Y mua 1 thiết bị sản xuất trị giá 300.000.000 đồng; Doanh nghiệp dự kiến sử dụng tài sản này 7 năm, hệ số điều chỉnh = 2.5. Yêu cầu: Tính tỉ lệ khấu hao, mức khấu hao năm theo phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp phương pháp khấu hao đường thẳng. Baøi 4 Caâu 01 : (5 ñieåm ) Taïi moät Doanh nghieäp A coù caùc taøi lieäu nhö sau : (ñôn vò tính : ñoàng) I. Taøi saûn coá ñònh ñaàu naêm keá hoaïch : - Toång nguyeân giaù bình quaân TSCÑ (taøi saûn coá ñònh) ñaàu naêm phaûi tính khaáu hao laø : 3.600.000.000 ñoàng. II. Trong naêm keá hoaïch döï kieán TSCÑ coù bieán ñoäng nhö sau : 6. Ñaàu thaùng 5, Doanh nghieäp xaây theâm moät nhaø kho môùi vaø ñi vaøo hoaït ñoäng nguyeân giaù TSCÑ naøy laø : 300.000.000 ñoàng. 7. Ñaàu thaùng 6, Doanh nghieäp tieán haønh nhöôïng baùn TSCÑ cho moät ñôn vò baïn theo giaù thoûa thuaän laø : 80.000.000 ñoàng. Bieát raèng TSCÑ naøy coù nguyeân giaù laø : 120.000.000 ñoàng. 8. Ñaàu thaùng 7, Doanh nghieäp seõ thanh lyù moät TSCÑ khaùc coù nguyeân giaù laø : 240.000.000 ñoàng ñaõ khaáu hao ñuû. 9. Ñaàu thaùng 10, Doanh nghieäp seõ mua theâm moät TSCÑ baèng voán vay daøi haïn ngaân haøng. Nguyeân giaù TSCÑ naøy döï kieán laø : 500.000.000 ñoàng.
  4. 10. Tyû leä khaáu hao bình quaân laø 12% Yeâu caàu : 1. Tính toång soá tieàn tính khaáu hao trong naêm keá hoaïch. 2. Hãy laäp baûng keá hoaïch khaáu hao TSCÑ cuûa Doanh nghieäp trong naêm keá hoaïch. Caâu 02 : (5 ñieåm) Taïi moät Doanh nghieäp Y naêm keá hoaïch coù caùc taøi lieäu nhö sau : 1. Naêm keá hoaïch Doanh nghieäp saûn xuaát 2 loaïi saûn phaåm A vaø B. Saûn löôïng saûn xuaát nhö sau : Saûn phaåm A: 15.000 Caùi, Saûn phaåm B: 10.000 Caùi. 2. Ñònh möùc tieâu hao vaø ñôn giaù cho moät ñôn vò saûn phaåm nhö sau : Khoaûn muïc Ñôn giaù (ñoàng) Ñònh möùc tieâu hao cho moãi ñôn vò saûn phaåm Saûn phaåm A Saûn phaåm B 1. Nguyeân vaät lieäu chính 4.000 15 Kg 20 Kg Troïng löôïng tính sau cheá bieán 11 Kg 16 Kg 2. Vaät lieäu phuï 1.000 4 Kg 6 Kg 3. giôø coâng saûn xuaát 30.000 20 giôø 16 giôø 3. Phế liệu do nguyên nhân vật liệu chính thải ra có thể thu hồi được 50%, đơn giá 1 kg phế liệu ước tính là 1.000 đồng. 4. Döï toaùn chi phí saûn xuaát chung, Chi phí Quaûn lyù Doanh nghieäp, Chi phí baùn haøng ( caùc chi phí naøy ñöôïc phaân boå theo tieàn löông cuûa coâng nhaân saûn xuaát). Ñôn vò tính : trieäu ñoàng Khoaûn muïc Chi phí Saûn Xuaát Chung Chi phí Baùn Haøng Chi phí Quaûn lyù Doanh nghieäp 1. Vaät lieäu phuï 400 300 200 2. Nhieân lieäu 600 200 500 3. Tieàn löông 800 400 400 4. BHXH, BHYT,KPCÑ 152 76 76 5. Khaáu hao TSCÑ 638 350 124 6. Chi phí DV mua ngoaøi 420 120 150 7. Chi phí baèng tieàn 150 110 200 Coäng 3.160 1.556 1.650 Bieát raèng : - Saûn phaåm dôû dang ñöôïc tính vaøo giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp vaø toaøn boä nguyeân vaät lieäu chính, nguyeân vaät lieäu phuï, nhieân lieäu Doanh nghieäp mua töø beân ngoaøi. BHXH, BHYT, KPCÑ ñöôïc tính 19% treân toång quyõ löông. Yeâu caàu : 1. Tính giaù thaønh saûn xuaát cho moãi ñôn vò saûn phaåm. 2. Nếu toaøn bộ sản phẩm sản xuất trong kỳ kế hoạch ñược tiêu thụ hết thì giaù thaønh tieâu thuï tính cho moãi ñôn vò saûn phaåm laø bao nhieâu. Ñöôïc bieát doanh nghieäp khoâng coù haøng toàn kho ñaàu kyø. Baøi 5 Caâu 01 : (5 ñieåm ) Moät xí nghieäp saûn xuaát laép ñaët cho hai heä thoáng saûn xuaát taïi hai phaân xöôûng M & N theo daây chuyeàn töï ñoäng cuûa Nhaät baûn. Ñaàu tö ban ñaàu cuûa daây chuyeàn M laø 300 trieäu ñoàng, ñaàu tö daây chuyeàn N laø 600 trieäu ñoàng. Döï kieán thu hoài trong 7 naêm. Daây chuyeàn M moãi naêm thu ñöôïc laø 74 trieäu ñoàng, Daây chuyeàn N moãi naêm thu ñöôïc laø 120 trieäu ñoàng. Haõy tính giaù trò thuaàn NPV cuûa hai phaân xöôûng treân, bieát raèng laõi suaát i = 10% / naêm.
  5. Caâu 2:. Taïi moät Doanh nghieäp coù tình hình saûn xuaát tieâu thuï nhö sau : ( ñvt : ñoàng) - Trong kyø Doanh nghieäp xuaát baùn soá löôïng : 10.000 saûn phaåm A, ñôn giaù baùn 1 saûn phaåm laø 80.000 ñoàng. Thueá suaát thueá giaù trò gia taêng baùn ra laø 10%. - Giaù voán haøng baùn trong kyø cuûa Doanh nghieäp : 600.000.000 ñoàng. - Trong kyø Doanh nghieäp thöïc hieän moät chöông trình giaûm giaù trò giaù laø : 120.000.000 ñoàng. - Chi phí baùn haøng : 10.000.000 ñoàng. - Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp : 10.000.000 ñoàng. - Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø : 25% Bieát raèng : Doanh nghieäp tính thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Yeâu caàu : Xaùc ñònh lôïi nhuaän cuûa Doanh nghieäp, ñaùnh giaù chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh vaø neâu yù nghóa ñoù. Caâu 03 : Taïi moät Doanh nghieäp A coù caùc taøi lieäu nhö sau : (ñôn vò tính : ñoàng) I. Taøi saûn coá ñònh ñaàu naêm keá hoaïch : - Toång nguyeân giaù bình quaân TSCÑ (taøi saûn coá ñònh) ñaàu naêm phaûi tính khaáu hao laø : 2.600.000.000 ñoàng. II. Trong naêm keá hoaïch döï kieán TSCÑ coù bieán ñoäng nhö sau : 1. Ñaàu thaùng 5, Doanh nghieäp xaây theâm moät nhaø kho môùi vaø ñi vaøo hoaït ñoäng nguyeân giaù TSCÑ naøy laø : 300.000.000 ñoàng. 2. Ñaàu thaùng 6, Doanh nghieäp tieán haønh nhöôïng baùn TSCÑ cho moät ñôn vò baïn theo giaù thoûa thuaän laø : 80.000.000 ñoàng. Bieát raèng TSCÑ naøy coù nguyeân giaù laø : 120.000.000 ñoàng. 3. Ñaàu thaùng 7, Doanh nghieäp seõ thanh lyù moät TSCÑ khaùc coù nguyeân giaù laø : 240.000.000 ñoàng ñaõ khaáu hao ñuû. 4. Ñaàu thaùng 10, Doanh nghieäp seõ mua theâm moät TSCÑ baèng voán vay daøi haïn ngaân haøng. Nguyeân giaù TSCÑ naøy döï kieán laø : 500.000.000 ñoàng. 5. Tyû leä khaáu hao bình quaân laø 12% Yeâu caàu : 1. Tính toång soá tieàn tính khaáu hao trong naêm keá hoaïch. 2. Hãy laäp baûng keá hoaïch khaáu hao TSCÑ cuûa Doanh nghieäp trong naêm keá hoaïch. Baøi 6 Caâu 1: Moät xí nghieäp saûn xuaát laép ñaët cho hai heä thoáng saûn xuaát taïi hai phaân xöôûng M & N theo daây chuyeàn töï ñoäng cuûa Nhaät baûn. Ñaàu tö ban ñaàu cuûa daây chuyeàn M laø 300 trieäu ñoàng, ñaàu tö daây chuyeàn N laø 500 trieäu ñoàng. Döï kieán thu hoài trong 6 naêm. Daây chuyeàn M moãi naêm thu ñöôïc laø 74 trieäu ñoàng, Daây chuyeàn N moãi naêm thu ñöôïc laø 120 trieäu ñoàng. Haõy tính giaù trò thuaàn NPV cuûa hai phaân xöôûng treân, bieát raèng laõi suaát i = 10% / naêm. Caâu 2:. Taïi moät Doanh nghieäp coù tình hình saûn xuaát tieâu thuï nhö sau : ( ñvt : ñoàng) 1. - Trong kyø Doanh nghieäp xuaát baùn soá löôïng : 10.000 saûn phaåm A, ñôn giaù baùn 1 saûn phaåm laø 50.000 ñoàng. Thueá suaát thueá giaù trò gia taêng baùn ra laø 10%. 2. - Giaù voán haøng baùn trong kyø cuûa Doanh nghieäp : 400.000.000 ñoàng. 3. - Trong kyø Doanh nghieäp thöïc hieän moät chöông trình giaûm giaù trò giaù laø : 20.000.000 ñoàng. 4. - Chi phí baùn haøng : 5.000.000 ñoàng.
  6. 5. - Chi phí quaûn lyù Doanh nghieäp : 5.000.000 ñoàng. 6. - Thueá thu nhaäp Doanh nghieäp laø : 25% 7. Bieát raèng : Doanh nghieäp tính thueá giaù trò gia taêng theo phöông phaùp khaáu tröø. Yeâu caàu : Xaùc ñònh lôïi nhuaän cuûa Doanh nghieäp, ñaùnh giaù chæ tieâu hieäu quaû kinh doanh vaø neâu yù nghóa ñoù. Bài 7 Câu 1. (2,5 điểm) Công ty TNHH TMDV Hoàng Dung mua một hệ thống thiết bị. Người bán đưa ra 3 phương thức thanh toán như sau: - Phương thức 1: trả ngay 1.200 triệu đồng - Phương thức 2: trả làm 2 kỳ, mỗi kỳ trả 925 triệu đồng, kỳ trả đầu tiên 4 năm sau ngày nh ận thiết bị và kỳ trả thứ hai 8 năm sau ngày nhận thiết bị. - Phương thức 3: trả làm 5 năm, mỗi năm trả 300 triệu đồng, kỳ trả đ ầu tiên 1 năm sau ngày nhận thiết bị. Nếu lãi suất hai bên mua và bán thỏa thuận là 8%/năm, bạn hãy giúp công ty bạn chọn cách thanh toán tối ưu. Câu 2. (2,5 điểm) Có tài liệu sản xuất kinh doanh toàn bộ doanh nghiệp như sau: I. Năm báo cáo: Vốn lưu động sử dụng trong các quý : 320 triệu đồng 245 triệu đồng - Quý I: - Quý III: 255 triệu đồng 600 triệu đồng - Quý II: - Quý IV: Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm - Sản phẩm A : 1.630 cái, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng: 250.000 đ/cái. Chiết khấu giảm giá bán: 2%/ giá bán. - Sản phẩm B: 2.860 cái, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng: 105.000đ/sp. Giá trị hàng bán bị trả lại của toàn bộ sản phẩm B : 3,9 triệu đồng. II. Năm kế hoạch: dự kiến doanh thu thuần tăng 20% so với năm báo cáo, phấn đấu để kỳ luân chuyển vốn lưu động chỉ còn 130 ngày Yêu cầu tính nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Câu 3. (5,0 điểm) Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tài liệu: 1. Năm kế hoạch doanh nghiệp dự kiến sản xuất hai loại sản phẩm A và B. - Sản phẩm A: 6.000 cái - Sản phẩm B: 3.100 cái.
  7. 2. Giá bán đơn vị sản phẩm năm kế họach (chưa có thuế GTGT): - Sản phẩm A: 4.275 đồng và đã tính hạ 5% so với năm báo cáo. - Sản phẩm B: 5.400 đồng và đã tính hạ 10% so với năm báo cáo. 3. Dự kiến số lượng sản phẩm kết dư năm kế hoạch như sau: Đvt: cái Đầu năm Cuối năm Tên SP Tồn kho Gửi bán Tồn kho Gửi bán A 2.000 2.000 2.500 2.000 B 1.400 1.800 2.000 2.460 4. Để sản xuất và tiêu thụ hai loại sản phẩm nói trên doanh nghiệp dự kiến phải chi phí như sau: + Tiền khấu hao TSCĐ: 610.000 đồng + Hao phí vật chất (nguyên, nhiên vật liệu): 590.000 đồng + Chi phí nhân công: 780.000 đồng + Phí tổn hợp lệ khác: 950.000 đồng 5. Thuế suất thuế GTGT đầu ra phải nộp cho sản phẩm A, B là: 5%; Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 25%. 6. Ngoài tiêu thụ sản phẩm nói trên doanh nghiệp còn dự kiến chi phí, doanh thu về hoạt đ ộng tài chính và hoạt động khác như sau: Đvt: đồng Chỉ tiêu Thu nhập Chi phí - Hoạt động liên doanh 150.000 340.000 - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ 120.000 220.000 - Hoạt động bất thường khác 400.000 800.000 7. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm dự kiến: 1.200.000 đồng Biết rằng: - Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ. - Sản phẩm A, B đều thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. - Thành phẩm xuất kho được tính theo phương pháp FIFO. Yêu cầu: Hãy tính: 1. Thuế GTGT phải nộp năm kế hoạch? 2. Tính lợi nhuận năm kế hoạch? 3. Tính thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm kế hoạch? Bài 8 Câu 1. (2,0 điểm) Công ty TNHH Hoa Hạ có nghĩa vụ phải thanh toán 1 khoản tiền 216.157.328 đồng vào thời điểm sau 20 năm. Công ty muốn thiết lập 1 quỹ trả nợ bằng cách hàng năm gửi đ ều đ ặn 1 s ố tiền vào ngân hàng, lãi suất tiền gửi 12% năm. Hỏi Công ty phải gửi mỗi năm bao nhiêu ti ền đ ể có 216.157.328 đồng vào cuối năm thứ 20? Câu 2. (2,5 điểm)
  8. Câu 1. Có tài liệu sản xuất kinh doanh toàn bộ doanh nghiệp như sau: I. Năm báo cáo: Vốn lưu động sử dụng trong các quý : 250 triệu đồng 420 triệu đồng - Quý I: - Quý III: 350 triệu đồng 500 triệu đồng - Quý II: - Quý IV: Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm - Sản phẩm A : 1.520 cái, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng : 330.000 đ/cái. Chiết khấu giảm giá bán: 3%/ giá bán. - Sản phẩm B: 2.215 cái, giá bán chưa thuế giá trị gia tăng : 264.000đ/sp. Giá trị hàng bán bị trả lại của toàn bộ sản phẩm B: 4,55 triệu đồng II. Năm kế hoạch: dự kiến doanh thu thuần tăng 30% so với năm báo cáo, phấn đấu để kỳ luân chuyển vốn lưu động chỉ còn 120 ngày Yêu cầu tính nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. Câu 3. (5,5 điểm) Một doanh nghiệp sản xuất trong cùng một quy trình công nghệ đồng thời thu được ba loại sản phẩm A,B,C với số liệu của năm kế hoạch như sau: 1/ Kế hoạch sản xuất: + Sản phẩm A: 17.500 tấn + Sản phẩm B: 19.000 tấn + Sản phẩm C: 9.000 tấn 2/ Dự toán chi phí sản xuất như sau: a) Chi phí vật tư tiêu hao : Khoản mục Đơn giá (1.000 đồng) Tổng mức tiêu hao vật tư Nguyên vật liệu chính 20.000 tấn 2.400 Năng lượng 0,9 900.000 kg Vật tư đóng gói 5 230.000 kg b) Đơn giá tiền lương trả cho mỗi tấn sản phẩm: - Sản phẩm A: 1.450.000 đồng - Sản phẩm B : 1.750.000 đồng - Sản phẩm C : 1.150.000 đồng BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trích theo quy định hiện hành. 3/ Dự toán chi phí sản xuất chung: 7.750.000.000 đồng. 4/ Hệ số giá thành sản xuất tính cho sản phẩm A: 1; sản phẩm B: 1,3; sản phẩm C: 0,8. 5/ Dự toán chi phí quản lý doanh nghiệp là: 33.250 triệu đồng và chi phí bán hàng 21.730 triệu đồng.
  9. Các chi phí này phân bổ theo số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ. 6/ Nếu hệ số tiêu thụ sản phẩm A là 1; sản phẩm B là 0,9 và sản phẩm C là 0,8 Biết rằng: Không có hàng tồn kho đầu kì. Yêu cầu: Tính giá thành tiêu thụ tính cho mỗi tấn sản phẩm A, B, C là bao nhiêu? Bài 9 Câu 1. (2,5 điểm) Bạn đang xem xét đầu tư vào hai dự án, mỗi dự án đòi hỏi vốn đầu tư 15 triệu đồng. Bạn dự đoán 2 dự án này sẽ tạo ra ngân lưu ròng như sau: Dự án A (triệu đồng) Dự án B (triệu đồng) Năm 1 5 20 2 10 10 3 20 5 a. Hãy xác định NPV của mỗi dự án nếu biết chi phí sử dụng vốn của bạn là 15%. b. Nếu hai dự án này là hai dự án loại trừ nhau, bạn sẽ đầu tư vào dự án nào? Câu 2. (3,0 điểm) Hãy hoàn thành bảng cân đối kế toán và các số liệu về doanh thu cho công ty Hoàng Dung, sử dụng số liệu sau: Tỷ số nợ = 30% Khả năng thanh toán nhanh = 1,7 Tỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 40% Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 3 Kỳ thu tiền bình quân = 20 ngày Vòng quay hàng tồn kho: 5 vòng/năm BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, Ngày 31/12/2010 Đvt: triệu đồng Tài sản Nguồn vốn Tiền Khoản phải trả ? ? Khoản phải thu Nợ dài hạn ? 500 Hàng tồn kho Vốn cổ phần thường ? ? Tài sản cố định Lợi nhuận giữ lại ? 875 Tổng tải sản Tổng nguồn vốn 3.700 ? Doanh thu thuần ? Câu 3. (4,5 điểm) Doanh nghiệp X có những tài liệu sau đây: 1. Trích trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp ngày 30/09 năm báo cáo như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Tài sản Số cuối kỳ - TSCĐ hữu hình (nguyên giá) 1.230
  10. - TSCĐ vô hình (nguyên giá) 250 - Khấu hao TSCĐ 304 Giữa quý IV năm báo cáo mua thêm và đưa vào sử dụng một máy photocopy dùng trong công tác quản lý giá 15 triệu đồng. Số tiền khấu hao dự trích quý IV năm báo cáo là 30 triệu đồng. 2. Tình hình tăng giảm TSCĐ năm kế hoạch dự kiến xảy ra như sau: - Nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty 1/4 doanh nghiệp dự kiến khánh thành một phân x ưởng mới và đưa vào sản xuất. Giá trị công trình bàn giao đưa vào sử dụng là 100 triệu đồng. Máy móc thiết bị lắp đặt là 150 triệu đồng. - Doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua thêm 3 thiết bị sản xuất. Dự kiến đ ầu tháng 7 s ẽ nh ận và đ ưa vào sử dụng ngay, giá mỗi thiết bị là 70 triệu đồng. - Đầu tháng 5, doanh nghiệp dự kiến sẽ thanh lý một số TSCĐ nguyên giá là 140 triệu đồng vừa khấu hao hết. - Ngoài ra, vào đầu tháng 9 doanh nghiệp nhượng bán bớt một số tài sản dư thừa nguyên giá là 170 triệu đồng, đã khấu hao hết 70 triệu đồng. 3. Giả thuyết TSCĐ đầu năm và số tăng giảm trong năm đều là TSCĐ phải tính khấu hao. 4. Tỷ lệ khấu hao cơ bản bình quân đã xác định là 10%. 5. Doanh thu thuần năm kế hoạch của doanh nghiệp dự kiến là 23.494 triệu đồng. Yêu cầu: 1. Tính số tiền khấu hao cơ bản phải trích trong năm kế hoạch. 2. Hiệu suất sử dụng TSCĐ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2