Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
177
lượt xem
28
download

Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm phần quang học (đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm phần quang học (Đáp án)

  1. ÑAÙP AÙN – PHAÀN QUANG HOÏC 1A. 21D. 41D. 61B. 81C. 101D. 121D. 141D. 161D. 181A. 201C. 221B. 2D. 22A. 42A. 62B. 82D. 102C. 122A. 142C. 162C. 182B. 202D. 222C. 3A. 23C. 43D. 63D. 83D. 103B. 123B. 143D. 163A. 183A. 203C. 223D. 4D. 24A. 44D. 64C. 84B. 104D. 124A. 144A. 164D. 184B. 204B. 224B. 5C. 25D. 45C. 65B. 85D. 105A. 125A. 145C. 165A. 185A. 205D. 225A. 6B. 26D. 46A. 66D. 86B. 106B. 26C. 146D. 166B. 186D. 206B. 226C. 7C. 27B. 47C. 67C. 87B. 107A. 127D. 147A. 167D. 187D. 207C. 227D. 8B. 28A. 48D. 68B. 88D. 108D. 128B. 148C. 168B. 188B. 208C. 228C. 9C. 29C. 49B 69D. 89A. 109D. 129D. 149A. 169B. 189B. 209A. 29C. 10D. 30D. .50C. 70B. 90A. 110C. 130D. 150D. 170A. 190C. 210B. 230B. 11D. 31D. 51D. 71A. 91C. 111C. 131A. 151D. 171C. 191C. 211A. 231C. 12C. 32A. 52A. 72B. 92C. 112B. 132D. 152D. 172A. 192A. 212D. 232C. 13A. 33D. 53C. 73C. 93D. 113B. 133D. 153D. 173C. 193B. 213B. 233A. 14C. 34C. 54C. 74A. 94B. 14D. 134B. 154D. 174A. 194D. 214B. 234D. 15A. 35C. 55B. 75D. 95A. 115A. 135C. 155C. 175B. 195A. 215C. 235B. 16B. 36B. 56C. 76B. 96C. 116D. 136C. 156B. 176D. 196D. 216A. 236D. 17D. 37D. 57A 77A. 97B. 117D. 137A. 157C. 177D. 197C. 217B. 18D. 38C. 58D. 78B. 98C. 118A. 138D. 158A. 178A. 198B. 218A. 19C. 39B. 59A. 79C. 99C. 119B. 139D. 159A. 79B. 199A. 219D. 20D. 40D. 60B. 80A. 100D. 120C. 140A. 160D. 180C. 200C. 220A.
Đồng bộ tài khoản