Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
306
lượt xem
97
download

Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài tập Vật lý chuyên đề Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trong định luật bảo toàn hạt nhân

  1. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí BÀI TẬP TRONG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HẠT NHÂN Đồng vị phóng xạ A phân rã α và biến đổi thành hạt nhân B. Gọi ∆E là năng lượng tảo ra của phản ứng, Kα là động năng của hạt α , K B là động năng của hạt B, khối lượng của chúng lần lượt là mα ; mB . Trả lời câu hỏi 1, 2. Câu 1. Lập biểu thức liên hệ giữa ∆E , Kα , mα , mB mα + mB mα + mB A. ∆E = Kα B. ∆E = Kα mB mB − mα mα + mB mα + mB C. ∆E = Kα D. ∆E = Kα mα 2mα Câu 2: Lập biểu thức liên hệ giữa ∆E , K B , mα , mB mB mα + mB A. ∆E = K B B. ∆E = K B mα mα mα + mB mα + mB C. ∆E = K B D. ∆E = K B mB mB − mα Câu 3. Phản ứng: 6 Li + n → 3 T + α + 4,8 MeV. Nếu động năng của các hạt ban đầu không 3 1 đáng kể thì động năng của hạt α là: A. 2,06 MeV B. 2,74 MeV C. 3,92 MeV D. 5,86 MeV Câu 4. Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phát ra tia α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng mỗi phản ứng phân rã giải phóng 2,6MeV. Lấy gần đúng khối lượng theo số khối. Động năng của hạt α nhận giá trị nào A. 2,15 MeV B. 2,55 MeV C. 2,75 MeV D. 2,89 MeV Câu 5. Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Beri đứng yên. Hai hạt sinh ra là Hêli và X: p + 4 Be → α + X. Biết proton có động năng K = 5,45 MeV, Hêli có vận tốc vuông góc với 9 vận tốc của proton và có động năng KHe = 4 MeV. Cho rằng độ lớn của khối lượng của một hạt nhân (đo bằng đơn vị u) xấp xỉ bằng số khối A của nó. Động năng của hạt X bằng A. 1,225 MeV B. 3,575 MeV C. 6,225 MeV D. Một giá trị khác Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 1
  2. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Câu 6. Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phát ra tia α và biến thành hạt nhân X. Gọi K là động năng, v là vận tốc và m là khối lượng của các hạt. Biểu thức nào đúng K X vα m X K X vX mX A. = = B. = = K α v X mα K α vα mα K X vα mα K X v X mα C. = = D. = = Kα v X mX K α vα m X Câu 7. Hạt nhân 226 88 Ra đứng yên phát ra tia α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng Động năng của hạt α là 4,8MeV. Lấy gần đúng khối lượng theo số khối. Năng lượng toả ra trong một phản ứng nhận giá trị nào A. 1,231 MeV B. 2,596 MeV C. 4,886 MeV D. 9,667 MeV 27 Câu 8. Khi bắn pha hạt 13 Al bằng hạt α. Phản ứng xảy ra theo phương trình: 27 30 13 Al + α → 15 P + n. Biết khối lượng hạt nhân mAl = 26,97 u và mP = 29,970 u, mα = 4,0013 u. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì năng lượng tối thiểu của hạt α để phản ứng xảy ra là: A. 6,85 MeV B. 3,2 MeV C. 1,4 MeV D. 2,5 MeV Câu 9. Bắn hạt α vào hạt nhân 17 N, ta có phản ứng: α + 17 N → 17 O + p. Nếu các hạt sinh ra 4 4 8 có cùng vận tốc v thì tỉ số giữa tổng động năng của các hạt sinh ra và động năng của hạt α là: A. 1/3 B. 9/2 C. ¾ D. 2/9 222 Câu 10. Hạt nhân 86 Ra phóng xạ α. Phần trăm năng lượng tỏa ra biến đổi thành động năng của hạt α bằng: A. 76 % B. 85 % C. 92 % D. 98 % Câu 11. Dùng hạt p có động năng Wp = 1,6 MeV bắn phá hạt nhân 7 Li đang đứng yên, thu 3 được hai hạt giống nhau ( 4 He). Biết mLi = 7,0144 u; mHe = 4,0015u; mp = 1,0073 u. Động năng 2 của mỗi hạt He là: A. 11,6 MeV B. 8,9 MeV C. 7,5 MeV D. 9,5 MeV Câu 12. Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân bêri; phản ứng sinh ra 2 hạt là Hêli và X: 1 4 4 1 H +9 Be  2 He + A X . Biết rằng hạt nhân bêri đứng yên, proton có động năng → Z   KH = 5,45 MeV. Vận tốc của hạt α vuông góc với vận tốc proton ( v α ⊥v H ) và động năng của hạt α là Kα = 4,00 MeV. Trong tính toán lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân tính bằng u có giá trị bằng số khối của chúng. a) Hạt nhân X có động năng là giá trị nào sau đây: Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 2
  3. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí A. 3,68 MeV B. 5,375 MeV C. 3,575 MeV D. 4,45 MeV b) Năng lượng do phản ứng toả ra thoả mãn giá trị nào sau đây: A. 3,125 MeV B. 2,125 MeV C. 2,500 MeV D. 3,500 MeV 210 206 Câu 13: Chất phóng xạ 84 P0 phóng xạ α và biến đổi thành chì 82 Pb . Biết khối lượng của các hạt là mPb = 205,9744 u ; mPo = 209,9828 u ; mα = 4,0026 u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên.Bỏ qua năng lượng của tia γ thì động năng của hạt α là : A. 5,4 MeV B. 4,7 MeV C. 5,8 MeV D. 6,0 MeV Câu 14. Bắn α vào 14 N (đứng yên)ta có phản ứng α + 14 N → 17 O + P. Biết động năng của 7 7 8 hạt α là 10 MeV. Tính động năng của các hạt sinh ra. Cho độ hụt khối của α là 0,0305 u, cuả 14 17 7 N là 0,1123 u, của 8 O là 0,1414 u . Xem các hạt sinh ra có cùng vận tốc và m 0 ≈ 17mP. Cho biết 1u = 931 MeV/c2. A/ WP = 0,4831 MeV và W0 = 8,2127 MeV B/ WP = 8,2127 MeV và W0 = 0,4831 MeV C/ WP = 4,831 MeV và W0 = 8,2127 MeV D/ WP = 0,6280 MeV và W0 = 10,6760 MeV 234 Câu 15. Hạt nhân 92 U phóng xạ α thành hạt nhân X. Cho U đứng yên. Xác định tỉ lệ % động năng của hạt α so với năng lượng phân rã. Kα Kα Kα Kα A/ = 89,3 % B/ = 98,3 % C/ = 9,83 % D/ = 0,983 % ∆E ∆E ∆E ∆E Câu 16. Cho hạt P có động năng KP = 1,8 MeVbắn phá hạt nhân 7 Li đứng yên,sinh ra hai 3 hạt X có cùng độ lớn vận tốc. Biết phản ứng toả năng lượng ∆E =17,4 MeV. Tính động năng của mỗi hạt sinh ra? A/ KX = 9,6 Mev B/ KX = 7,8 MeV C/ KX = 9,6 J D/ KX = 7,8 J  Câu 17. Hạt nhân nguyên tử hidro chuyển động với vận tốc v H đến va trạm với hạt nguyên tử liti ( Li) đứng yên và bị hạt liti bắt giữ gây ra phản ứng sinh ra 2 hạt X như nhau bay ra 7 3  với cùng vận tốc là v x . Quĩ đạo 2 hạt hợp với đường nối dài của quĩ đạo hạt nhân Hidro góc ϕ = 800. Cho khối lượng của proton, hạt nhân hêli, hạt nhân liti lần lượt là m H = 1,007 u; mX = 4,000 u; mLi = 7,000 u; u = 1,66055.10-27 kg. Vận tốc của hạt nhân nguyên tử hidro nhận giá trị gần đúng nào sau đây: A. 0,2.108 m/s B. 0,2.106 m/s C. 0,2.107 m/s D. 0,2.105 m/s Giáo viên: Phạm Trung Dũng Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 3
  4. Tài liệu khóa học Luyện kĩ năng trắc nghiệm Vật lí Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Trang 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản