intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tham luận: Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 938/QĐ-TTg “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Tân Yên

Chia sẻ: Do Minh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

87
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tham luận góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ; nâng cao năng lực, trình độ cho phụ nữ, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự; từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tham luận: Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 938/QĐ-TTg “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn huyện Tân Yên

  1. BÀI THAM LUẬN Nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 938/QĐ­TTg  “Tuyên truyền,   giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên   quan đến phụ nữ ” giai đoạn 2022­2027 trên địa bàn huyện Kính thưa các vị đại biểu, khách quý! Thưa toàn thể hội nghị. Về dự hội nghị, được ban tổ chức dành thời gian cho phát biểu ý kiến,  trước tiên tôi xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể hội nghị  sức khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp! Kính thưa các vị đại biểu! Trước tiên, tôi xin cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả  5 năm thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng như các ý kiến phát  biểu trước. Có thể  khẳng định, 5 năm qua Đề  án 938/CP đã được   Tỉnh  ủy,  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên  truyền, triển khai thực hiện Đề  án được thực hiện sáng tạo, linh hoạt, hiệu  quả. Đề án có sự  lan tỏa lớn, được sự  đồng thuận, hưởng ứng của các tầng   lớp phụ nữ và người dân trong tỉnh.   Đối với Tân Yên, huyện xác định kết quả  thực hiện Đề án 938 sẽ  tác   động lớn đến phụ nữ và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội  của huyện. Do vậy, ngay sau khi UBND tỉnh triển khai Đề  án, huyện đã kịp  thời xây dựng kế hoạch, triển khai Đề án đến các ngành thành viên, cơ quan,   đơn vị, các xã, TT trên địa bàn huyện. Chỉ đạo quán triệt đến các cơ quan, đơn  vị tổ chức thực hiện lồng ghép các chương trình, mục tiêu của Đề án vào các  chương trình phát triển kinh tế  của huyện, địa phương; Đồng thời hàng năm  UBND huyện đã bố  trí kinh phí thực hiện Đề  án theo kế  hoạch của UBND   tỉnh. Để  thực hiện các mục tiêu của Đề  án, các cấp  ủy Đảng, chính quyền,  MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở  đã ban hành nhiều   văn bản chỉ đạo liên quan đến thực hiện Đề án: công tác đảm bảo vệ sinh an  toàn thực phẩm, kỹ  năng đảm bảo an toàn cho phụ  nữ  trẻ  em, xây dựng gia  đình bình đẳng hạnh phúc, phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ  em….. Hằng năm, chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức các hoạt động  thực hiện  Đề án theo kế hoạch: tập huấn kiến thức, tổ chức các hội thi, giao lưu, diễn   đàn chia sẻ kinh nghiệm, thành lập các mô hình, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi  ích hợp pháp cho phụ  nữ.  ...nhằm vận động, hỗ  trợ  phụ  nữ  tham gia giải   quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ , góp phần đảm bảo an sinh xã   hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả, trong 5 năm: đã tổ chức cung cấp thông tin, kiến thức về giữ  gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục  làm cha mẹ…đến  60.000 lượt bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi được; đã có  24.000   phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực giới,   1
  2. bạo lực gia đình sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực; Thường trực  Huyện ủy, HĐND­ UBND huyện tổ chức 8 Hội nghị đối thoại chuyên đề với  cán bộ, hội viên phụ nữ huyện.  22 cơ sở tổ chức 75 Hội nghị đối thoại giữa   các đồng chí lãnh đạo cấp  ủy với hội viên phụ  nữ...giải quyết 406  câu hỏi,  kiến nghị...của phụ  nữ; trao tặng 28.750 xuất quà, phương tiện sinh kế, hỗ  trợ  xây 250 nhà “Mái  ấm tình thương”, “nhà đại đoàn kết” cho phụ  nữ  có  hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 15 tỷ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn;  22/22 đơn vị  thành lập và duy trì   được gần 200 mô hình thực hiện Đề  án:   “Làng quê an toàn”, chi hội phụ  nữ  “3 an toàn cho phụ  nữ  và trẻ  em”;  Câu  lạc bộ “gia đình hạnh phúc”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “phòng chống   bạo lực gia đình”, mô hình “địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”... với 9.023 thành  viên tham gia... Kính thưa các đồng chí Có thể nói, 5 năm qua UBND huyện Tân Yên đã bám sát vào sự chỉ đạo  của tỉnh, tập trung chỉ  đạo thực hiện có hiệu quả  các nội dung Đề  án . Đến   nay đã hoàn 6/6 mục tiêu của Đề án. Việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực  hiện Đề  án kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế   ở  địa phương. Các ngành  thành viên và cấp cơ  sở  đã chủ  động, tích cực triển khai thực hiện các hoạt   động của Đề án với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo.   Kết quả thực hiện Đề án đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các  ngành, của hội viên phụ  nữ  và nhân dân trong việc giải quyết các vấn đề  có   liên quan đến phụ  nữ; nâng cao năng lực, trình độ  cho phụ  nữ, đảm bảo an  sinh xã hội, ổn định tình hình trật tự; từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.   Kính thưa hội nghị Để   nâng  nâng  cao  chất  lượng  thực  hiện   Đề   án,  trong  thời  gian  tới  huyện sẽ thực hiện một số giải pháp sau: Thứ  nhất:  Chỉ  đạo các ngành thành viên, UBND các xã, thị  trấn tiếp  tục tổ chức thực hiện các hoạt động trong Đề án theo giai đoạn. Quan tâm bố  trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của Đề  án. Coi nhiệm vụ  thực  hiện Đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Phát  huy vai trò tham mưu của Hội LHPN các cấp trong thực hiện Đề  án. Đồng   thời, hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án tại cơ sở. Thứ 2: Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và giải quyết kịp   thời các vấn đề  liên quan đến phụ  nữ, huy động nguồn lực thực hiện Đề  án  UBND huyện sẽ  chỉ  đạo các ngành thành viên tiếp tục ký kết kế  hoạch,   chương trình thực hiện các nội dung của đề  án: Phòng tư  pháp phối hợp với  Hội phụ nữ thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục   pháp luật cho phụ nữ, Hội phụ nữ phối hợp với các ngành tư  pháp thực hiện   giải quyết các vụ  việc liên quan đến phụ  nữ, trẻ  em, Hội phụ  nữ  phối hợp  với phòng giáo dục tổ chức tuyên truyền các chủ đề của  Đề án cho đối tượng  học sinh và phụ  huynh học sinh….Đảm bảo 100% các ngành thành viên thực   2
  3. hiện Đề án hằng năm đều có các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện  nội dung đề án. Thứ  3:  Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên,  tuyên truyền viên thực hiện Đề  án: Hằng năm, căn cứ  vào chủ  đề  thực hiện   Đề án, huyện sẽ  tổ chức các lớp tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ  năng,  tài liệu tuyên truyền tuyên truyền, thực hiện đề  án cho đội ngũ báo cáo viên,  tuyên truyền viên. Phát huy mạng lưới cộng tác viên, tư  vấn viên tại cộng   đồng trong chuyển tải thông điệp truyền thông của Đề án nhất là về giáo dục   phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực  phẩm; phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới đến các nhóm  đối tượng phụ nữ khác nhau, vận động, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi.    Thứ   4: Chỉ  đạo nâng cao công tác tuyên truyền các nội dung của Đề  án đến phụ  nữ  theo hướng đa dạng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình  hình thực tiễn; Tiếp tục xây dựng, phát hành các tài liệu tuyên truyền phù hợp   với các nhóm đối tượng phụ  nữ, quan tâm đến các đối tượng phụ  nữ  yếu   thế… Đa dạng hóa nội dung, hình thức, kênh truyền thông, giáo dục tại cộng   đồng phù hợp với từng nhóm đối tượng theo phạm vi can thiệp của Đề  án.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các  trang mạng xã hội. Thứ  5:  Chỉ  đạo các cơ  quan, đơn vị  thường xuyên sâu sát cơ  sở. Kịp   thời nắm bắt, báo cáo, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến phụ nữ.   Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị  đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với phụ nữ, nhằm giải quyết kịp thời các   vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Thứ 6, quan tâm đẩy mạnh các hoạt động giám sát thực hiện pháp luật   liên quan đến phụ nữ như: Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân gia đình, Luật  phòng chống BLGĐ …để  kịp thời có kiến nghị  đề  xuất các giải pháp, khắc   phục những tồn tạn hạn chế  trong thực tiễn. Đồng thời, thường xuyên theo   dõi, giám sát việc thực hiện giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ đối  với các cơ quan chức năng.   Thứ 7, Xây dựng, duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ  trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ  nữ:   mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ  nữ  với an toàn thực phẩm, làng  quê an toàn, chi hội 3 an toàn…Thường xuyên đánh giá việc hoạt động, hiệu  quả  của các mô hình. Đồng thời phát hiện, xây dựng, tuyên truyền các điển  hình, cách làm hiệu quả  trong thực hiện Đề  án để  truyền thông, nhân rộng.   Đồng thời, tổ chức các hội nghị tọa đàm, gặp mặt, biểu dương các điển hình  tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện các thực hiện Đề án. Kính thưa hội nghị! Trên đây là một số ý kiến trao đổi của huyện Tân Yên trong triển khai  thực hiện Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ. Trân trọng cảm ơn Hội nghị! 3
  4. 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2