intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình: Những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách tiền tệ lên lãi suất thị trường tại Hy Lạp - Một cách tiếp cận nghiên cứu sự kiện

Chia sẻ: In The End | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:59

90
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thay đổi lãi suất chính thức đã có một ảnh hưởng đáng kể về mức lãi suất ngắn hạn và trung hạn, mối quan hệ này đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách tiền tệ lên lãi suất thị trường tại Hy Lạp - Một cách tiếp cận nghiên cứu sự kiện" để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình: Những ảnh hưởng của các thay đổi chính sách tiền tệ lên lãi suất thị trường tại Hy Lạp - Một cách tiếp cận nghiên cứu sự kiện

 1. NHỮNG ẢNH HƯỞNG  CỦA CÁC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ  LÊN LÃI SUẤT THỊ TRƯỜNG TẠI HY LẠP MỘT CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN   GVHD  / PGS. TS. BÙI THỊ MAI HOÀI NHÓM 8 ­ LỚP ĐÊM 1 ­ K24
 2. NỘI DUNG 
 3. TỔNG QUAN q Kể từ cuối những năm 80, thị trường tài chính Hy Lạp đã diễn  ra tiến trình tự do hóa tài chính “mạnh mẽ”. q Vào  khoảng  những  năm  1990,  NHTW  Hy  Lạp  đã  tiến  hành  những  thay  đổi  lớn  trong  điều  hành.  LẦN  ĐẦU  TIÊN,  họ  sử  dụng  công  cụ  lãi  suất  như  là  một  công  cụ  chính  trong  chính  sách tiền tệ.
 4. TỔNG QUAN q Bài  nghiên  cứu  này  hai  tác  giả  Asimakis  Kaketsis  và  Nicholas  Sarantis  xem  xét  các  tác  động  của  lãi  suất  chính  thức  Ngân  hàng  của  Hy  Lạp  đến  mức  lãi  suất  thị  trường  tại  các  kỳ  hạn  khác  nhau  trong  giai  đoạn  1994  ­  2000.  Phản  ứng  của  lãi  suất  thị  trường  trong  ngắn  hạn  và  dài  hạn  với  những thay đổi trong lãi suất chính thức của ngân hàng cung cấp thông tin  quan trọng về việc truyền tải chính sách tiền tệ vào thị trường tiền tệ. q Một đặc điểm chính của bài nghiên cứu là các  ứng dụng của phương pháp  nghiên  cứu  sự  kiện,  một  phương  pháp  được  sử  dụng  trong  tài  chính,  mà  trong bất kỳ nghiên cứu trước đây về chủ đề này chưa được sử dụng.
 5. TỔNG QUAN   Thay đổi lãi suất chính thức đã có một ảnh hưởng đáng  kể về mức lãi suất ngắn hạn và trung hạn? Mối quan hệ này đã bị  ảnh hưởng bởi những thay đổi  trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng?
 6. TỔNG QUAN v LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH (OPERATIONAL RATE) Là các loại lãi suất mà NHTW sử dụng để quản  lý, điều hành hoạt động ngân hàng nằm thực hiện các chức  năng hoạt động của mình, thực thi các chính sách tiền tệ…  Lãi  suất  điều  hành  bao  gồm  lãi  suất  tái  cấp  vốn,  lãi  suất  chiết  khấu,  lãi  suất  cho  vay  qua  đêm  trong  thanh  ̣ ử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hut  toán điên t ̣ vốn  trong  thanh  toán  bù  trừ  cua  ̉ NHTW  đối  với  các 
 7. TỔNG QUAN v LÃI SUẤT CAN THIỆP (INTERVENTION RATE) Là  mức  lãi  suất  mà  NHTW  can  thiệp  vào  một  thị  trường  (VD thị trường liên ngân hàng, thị trường ngoại hối, thị trường mở…)  nhằm  quản  lý tính thanh khoản của các thị trường này bằng cách quy  định mức lãi suất mà NHTW vay hoặc cho vay trên thị trường.
 8. TỔNG QUAN v REPO & REVERSE REPO § Repo là nghiệp vụ phái sinh từ các nghiệp vụ cho vay có đảm bảo  (Nghiệp  vụ cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay có bảo đảm bằng chứng khoán). Những  người sở hữu chứng khoán  ở thời điểm nhất định có thể được hỗ trợ vốn  ngay lập tức nếu thoả thuận bán một lượng chứng khoán cho đối tác khác  đang có sẵn tiền và cam kết sẽ mua lại lượng chứng khoán đó sau khoảng  thời gian nhất định với giá cao hơn giá bán ban đầu.  § Người bán chứng khoán cam kết sẽ mua lại số chứng khoán đó gọi đây là  hợp đồng mua lại  (Repo) nhưng người mua chứng khoán rồi sau đó bán lại  gọi đây là hợp đồng mua lại đảo ngược (Reverse Repo). 
 9. TỔNG QUAN § Hợp  đồng  mua  lại  (Repo)  và  mua  lại  đảo  ngược (Reverse Repo) về bản chất là giao dịch  đi vay và cho vay có kỳ hạn. § Thời  hạn  của  khoản  vay  và  lãi  suất  mà  nhà  giao dịch đồng ý trả  (Lãi suất Repo)  sẽ được  qui định cụ thể tại thời điểm hợp đông kỳ kết. 
 10. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
 11. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
 12. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
 13. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG HY LẠP
 14. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU q Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu sự kiện của bài  nghiên  cứu  này  được  rút  ra  từ  công  trình  nghiên  cứu  của  MacKinlay (1997).  q Phương pháp này gồm ba bước: B1 / XÁC ĐỊNH KHUNG SỰ KIỆN B2  /  ĐO LƯỜNG NHỮNG TÁC ĐỘNG  CỦA LÃI SUẤT CAN THIỆP
 15. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BƯỚC 1 / XÁC ĐỊNH KHUNG SỰ KIỆN HIỆU ỨNG DỰ ĐOÁN HIỆU ỨNG TIẾP NHẬN § Khung sự kiện bao gồm:  Ngày thay đổi thực tế của lãi suất vận hành và  các ngày xung quanh ngày điều chỉnh. § Trong bài nghiên cứu sử dụng khung sự kiện 5 ngày: 2 ngày trước khi có sự  thay đổi chính sách – Ngày thay đổi chính sách – 2 ngày sau khi có sự thay  đổi chính sách.
 16. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ü HIỆU ỨNG DỰ ĐOÁN Thực  tế  thị  trường  dự  đoán  được  thời  gian  của  những  thay đổi trong chính sách, do đó lãi suất thị trường có thể thay  đổi trước khi  có sự thay đổi trong chính sách. ü HIỆU ỨNG TIẾP NHẬN Những  ảnh hưởng trì hoãn  xảy ra khi thị trường có thời  gian để tiếp nhận thông tin. Dale (1993) đã chỉ ra rằng những  thay  đổi  mạnh  của  lãi  suất  những  ngày  sau  ngày  thay  đổi 
 17. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BƯỚC  2  /  ĐO  LƯỜNG  NHỮNG  TÁC  ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT CAN THIỆP
 18. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Phản  ứng  của  lãi  suất  thị  trường  đối  với  sự  thay  đổi  chính  sách có khả năng phụ thuộc vào toàn bộ các mảng yếu tổ, chẳng  hạn  như  cảm  tính  thị  trường  hiện  tại,  chính  sách  được  dự  đoán thay đổi mức độ nào, nội dung thông tin của những thay  đổi chính sách, các yếu tố bên ngoài.
 19. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU § Vì một số hạn chế nhất  định, phương trình  đo lường tác  động  của  lãi  suất  can  thiệp  được  hồi  quy  bằng  phương  pháp hồi quy OLS đơn giản.  § Dale  đề  xuất  việc  xem  xét  các  mức  phản  ứng  trung  bình  trong hai lãi suất: Lãi suất can thiệp & Lãi suất thị trường. § Phản  ứng  của  sự  thay  đổi  trong  lãi  suất  thị  trường  được  tính theo phần trăm của sự thay đổi trong lãi suất cơ bản. 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=90

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2