intTypePromotion=3

Bài tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài:Thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội

Chia sẻ: Công Bắc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
188
lượt xem
21
download

Bài tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài:Thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài "Thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội" dưới đây để nắm bắt được nội dung của đề tài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài:Thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại các sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội

  1. TOM TĂT BAO CAO NGHIÊN C ́ ́ ́ ́ ỨU KHOA HOC SINH VIÊN ̣   NĂM 2014­2015 a. Tên đề tài: Thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại   các sàn giao dịch bất động sản ở Hà Nội b. Mã số đề tài:  KT­2015­ c. Giang viên h ̉ ương dân:  ́ ̃                     TS. Nguyễn Thế Quân d. Danh sách sinh viên tham gia nghiên cưu:  ́                      Bùi Văn Trung MSSV: 315156, Lơp:56KT3 ́                      Cao Trương Công Bắc MSSV: 932457, Lớp 57BĐS e. Nội dung tóm tắt: Theo đăng ký trên mạng các sàn giao dịch bất động sản,  ở  Hà Nội có gần 500 sàn   giao dịch đăng ký hoạt động. Tuy nhiên, kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy rất nhiều   sàn hoạt động chưa chuyên nghiệp, gây ra nhiều hệ  lụy xấu cho cả  các sàn lẫn   người sử  dụng dịch vụ  môi giới. Nghiên cứu này sử  dụng các phương pháp phân   tích và tổng hợp lý thuyết, phân tích và tổng kết kinh nghiệm, sử dụng các số  liệu   từ các nguồn thứ cấp và thông qua các cuộc điều tra khảo sát bằng bản hỏi với mục   đích làm rõ thực trạng tổ chức hoạt động và thực hiện dịch vụ môi giới tại các sàn   giao dịch bất động sản  ở  Hà Nội. Dựa trên các nguồn dữ  liệu và phương pháp   nghiên cứu nói trên, nghiên cứu đã làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý về hoạt động môi  giới bất động sản trong các sàn giao dịch bất động sản  ở  Việt Nam, làm rõ kinh   nghiệm quốc tế  về  dịch vụ  môi giới bất động sản, làm rõ thực trạng nguồn nhân   lực và việc tổ  chức hoạt động môi giới bất động sản trong các sàn giao dịch bất   động sản  ở  Hà Nội, cụ  thể  trên các khía cạnh: các chuỗi giao dịch được sử  dụng,  cơ  chế  chính sách liên quan đến thù lao cho nhân viên môi giới, các dịch vụ  cung   ứng cho người sử dụng dịch vụ môi giới tại các sàn này. Cuối cùng, nghiên cứu đã   đề  xuất các giải pháp và kiến nghị  nhằm giúp các sàn giao dịch bất động sản Hà   Nội nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ  môi giới bất động   sản. 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản