Bảng đăng ký phong chức

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
3
download

Bảng đăng ký phong chức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở nội vụ, Mẫu M17 Bảng đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành tôn giáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đăng ký phong chức

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu M17 ........, ngày.......tháng.......năm......... BẢN ĐĂNG KÝ PHONG CHỨC, PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ CHỨC SẮC, NHÀ TU HÀNH TÔN GIÁO Kính gửi: .............................................(1) Căn cứ Điều 22 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004; Căn cứ Điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Căn cứ (2)...................................................................................................... Tên tổ chức tôn giáo đăng ký (chữ in hoa):.................................................. Trụ sở:........................................................................................................... Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử: - Họ và tên:.......................................................... Năm sinh:........................ - Tên gọi khác trong tôn giáo:....................................................................... - Chức vụ, phẩm trật xin đăng ký:................................................................. - Chức vụ, phẩm trật hiện tại (nếu có)........................................................... - Phạm vi phụ trách tôn giáo......................................................................... Đính kèm bảng đăng ký gồm: Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú; Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đăng ký. Danh sách trích ngang theo tiêu chí trên (nếu đăng ký cho nhiều người). Ngày.......tháng.........năm....... TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO Đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Ký, ghi rõ họ tên) Cơ quan tiếp nhận (Ký, đóng dấu) ------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Đăng ký với Ban Tôn giáo Chính phủ các trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đăng ký với UBND cấp tỉnh các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này. (2) Căn cứ quy định của tổ chức tôn giáo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản