intTypePromotion=3

Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
262
lượt xem
41
download

Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM06 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: ............................................................................................................................................. Nội dung đề tài: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1. Khả năng ứng dụng ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 2. Nhược điểm: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. Ý kiến đánh giá chung: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 4. Ý kiến của phòng nhân sự: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng bộ phận Phòng nhân sự

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản