intTypePromotion=1

Bảng đánh giá kết quả thực thực tập

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
295
lượt xem
41
download

Bảng đánh giá kết quả thực thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Bảng đánh giá kết quả thực thực tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá kết quả thực thực tập

  1. Mã tài liệu: NS – 04 – BM07 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP Họ và tên sinh viên: ......................................................................... Mã số NV: ……................................. Bộ phận thực tập: ............................................................................................................................................. Nội dung đề tài: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 1. Khả năng ứng dụng ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 2. Phẩm chất cá nhân: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 3. Tri thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 4. Khả năng hoà nhập, tính phối hợp ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 5. Tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Mã tài liệu: NS – 04 – BM07 QUI TRÌNH THỰC TẬP Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 6. Thái độ ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 7. Đề xuất của bộ phận ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 8. Đề xuất của phòng nhân sự ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 9. Ý kiến của giám đốc: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Trưởng bộ phận Phòng nhân sự Giám đốc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản