intTypePromotion=1

Báo cáo Điểm lại: Tình hình tài trợ chính sách phát triển 2015: Kết quả sơ bộ

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
16
lượt xem
4
download

Báo cáo Điểm lại: Tình hình tài trợ chính sách phát triển 2015: Kết quả sơ bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về tình hình 2015 tập trung vào kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới về các khoản vay hỗ trợ phát triển chính sách (Development Policy Financing – DPF) trong 3 năm qua, và điểm lại tình hình 10 năm từ năm 2004 về những chính sách mà DPF đã hỗ trợ các quốc gia, mức độ thành công của các chương trình hỗ trợ phát triển chính sách và mức độ tác động của các biện pháp đổi mới phát triển được hỗ trợ bởi DPF.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Điểm lại: Tình hình tài trợ chính sách phát triển 2015: Kết quả sơ bộ

Điểm lại: tình hình tài trợ chính sách<br /> phát triển 2015: Kết quả sơ bộ<br /> <br /> Mục đích cuộc họp<br /> • Báo cáo nhìn lại tình hình 2015 sẽ tập trung vào kinh nghiệm của Ngân hàng<br /> Thế giới về các khoản vay hỗ trợ phát triển chính sách (Development Policy<br /> Financing – DPF) trong 3 năm qua, và điểm lại tình hình 10 năm từ năm 2004<br /> khi bắt đầu áp dụng công cụ này<br /> Báo cáo tập trung vào 3 câu hỏi chính:<br /> 1. Những chính sách mà DPF đã hỗ trợ các quốc gia có phù hợp với mục tiêu<br /> của Nhóm Ngân hàng Thế giới là giảm nghèo và chia sẻ thịnh vượng?<br /> 2. Mức độ thành công của các chương trình hỗ trợ phát triển chính sách<br /> (Development Policy Operation – DPO) trong quá trình thực hiện các kết quả<br /> đặt ra và các kết quả đó có bền vững không?<br /> 3. Mức độ tác động của các biện pháp đổi mới phát triển được hỗ trợ bởi DPF<br /> lên mức độ bền vững về môi trường, xã hội và kinh tế như thế nào?<br /> <br /> • Mục đích của phiên họp tư vấn hôm nay là lấy ý kiến phản hồi về các kết quả<br /> nghiên cứu sơ bộ, và chia sẻ kinh nghiệm<br /> • Các ý kiến phản hồi sẽ được xem xét đưa vào báo cáo.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Kết quả của IEG về DPF đang được hoàn thiện<br /> để đưa vào báo cáo<br /> • Nhóm Đánh giá độc lập (Independent Evaluation Group – IEG) đang<br /> hoàn thiện 4 kết quả rút ra từ DPF:<br /> 1. Chất lượng khung tài khoá vĩ mô trong các chương trình DPO<br /> 2. Thông tin về chi tiêu công được tích hợp vào trong quá trình thiết kế<br /> xây dựng DPO như thế nào?<br /> 3. Chất lượng khung kết quả trong DPF<br /> 4. Quản lý rủi ro môi trường và rủi ro xã hội trong DPF<br /> <br /> 3<br /> <br /> Báo cáo Nhìn lại tài trợ chính sách phát triển là gì?<br /> <br /> • Kể từ khi thực hiện OP8.60 tháng<br /> 8/2004, Ngân hàng Thế giới đều<br /> đặn thực hiện đánh giá PDF 3 năm<br /> một lần<br /> • Bài học từ các báo cáo đánh giá<br /> đã góp phần sử dụng công cụ hiệu<br /> quả hơn, dẫn đến các biện pháp<br /> đổi mới chính sách và thực hành<br /> nhằm tăng cường tác động của<br /> phát triển<br /> <br /> 2006: rà soát lại 50<br /> chương trình phê<br /> duyệt trong hoạt động<br /> OP 8.60 trong giai<br /> đoạn 2004-Q3/2006<br /> 2009: đánh giá mức<br /> độ linh hoạt, sự phù<br /> hợp và định hướng<br /> kết quả các hoạt<br /> động DPO<br /> 2012: phân tích các<br /> kết quả theo chủ<br /> điểm, rủi ro và các<br /> biện pháp cải cách<br /> của công cụ trong quá<br /> trình ứng phó khủng<br /> 4<br /> hoảng<br /> <br /> Các bài học chính nêu trong báo cáo đánh giá<br /> 2012 và các hành động triển khai tiếp theo<br /> Các hướng chính:<br /> • Xây dựng khung đánh giá rủi ro<br /> chuẩn hoá cho các hoạt động<br /> DPO<br /> • Lồng ghép các biện pháp bảo lãnh<br /> dựa trên chính sách vào các chính<br /> sách hoạt động về DPO<br /> • Tăng cường chất lượng đánh giá<br /> kinh tế vĩ mô<br /> • Tăng cường phân tích nghèo và<br /> tác động xã hội<br /> • Tăng cường tập trung vào các kết<br /> quả bền vững<br /> <br /> Các hành động triển khai tiếp theo<br /> • Đưa vào áp dụng công cụ xếp hạng<br /> rủi ro hoạt động hệ thống (Systematic<br /> Operational Risk-Rating Tool –<br /> SORT)<br /> • Hội đồng quản trị phê duyệt OP 8.60<br /> trong năm tài chính FY14, trong đó<br /> bao gồm cả bảo lãnh dựa trên chính<br /> sách<br /> • Thông qua tài liệu hướng dẫn về<br /> khung chính sách kinh tế vĩ mô và<br /> mối quan hệ hợp tác với IMF<br /> • Sửa đổi hướng dẫn về PSIA và áp<br /> dụng Chẩn đoán hệ thống quốc gia<br /> (phân tích thượng nguồn tình trạng<br /> nghèo, thịnh vượng và bền vững)<br /> • Cải tiến chất lượng khung kết quả<br /> một cách rõ nét và đo đếm được<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản