intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo giáo dục quốc phòng : Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

Chia sẻ: HỒ VĂN TRUNG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

1.357
lượt xem
262
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo giáo dục quốc phòng : Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam

 1. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG –AN NINH THÀNH VIÊN NHÓM: • HỒ VĂN TRUNG 51131730 51NTTS • CHU THỊ LY 51130820 51CBTP1 • TRẦN VĂN HÙNG 51130680 51DT1 • NGUYỄN TRUNG DŨNG 51130285 51DT1 • HOÀNG VƯƠNG QUỐC 51131297 51DT1
 2. NỘI DUNG CHÍNH BÀI 12: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC ,TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM BÀI 13: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ,AN TOÀN XÃ HỘI BÀI 14: XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC BÀI 15: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ AN NINH XÃ HỘI
 3. BÀI 12: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ DÂN TỘC ,TÔN GIÁO VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 4. Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc,tôn giác chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch 1. Âm mưu: • Lợi dụng xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ, thực hiện ý đồ ép buộc các nước có chế độ chính trị hoặc lựa chọn con đường phát triển khác với Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ phải phụ thuộc vào Mỹ, trong đó có Việt Nam.
 5. • Để thực hiện âm mưu đó ,chúng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo hằm các mục đích sau: • Trực tiếp phá hoại đại đoàn kết toàn dân tộc. • Chúng tạo dựng nên các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số các tôn giáo.
 6. • Điển hình cuối năm 1999, tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Y Gyin cùng một số đối tượng phao tin đồn nhảm nhìn thấy “Đức mẹ Maria hiện hình” và sau đó hình thành cái gọi là “Đạo Hà Mòn” hay “Đạo Y Gyin”. Đây thực chất là một thứ tà đạo độc hại nhảm nhí, sau đó bị bọn phản động Fulro lợi dụng nhằm tập hợp lực lượng phục vụ mưu đồ chính trị phản động. Cũng vì niềm tin mơ hồ, mù Cũng quáng một số người bỏ lao động sản xuất, một số học sinh phải bỏ học khi cả thời gian dài buộc phải tham gia hành lễ. Bên cạnh đó, các đối tượng kêu gọi mọi người phải đóng góp nhiều khoản tiền bất hợp lý để rồi bị chúng chiếm đoạt Đối tượng Brô
 7. : b..Thủ đoạn • Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất thâm độc, tinh vi, xảo trá, đê tiện dễ làm cho người ta tin và làm theo,những khó khăn trong đời sống vật chất tinh thần của các dân tộc, tôn giáonhững thiếu sót trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân Cuộc biểu tình, trương tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà khẩu hiệu biểu ngữ, tán nước ta để chống phá cách phát tài liệu phản động mạng Việt Nam
 8. - Thủ đoạn đó được biểu hiện cụ thể ở các dạng sau: + Một là, chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam + Hai là, chúng lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai; kích động, chia rẽ quan hệ lương – giáo và giữa các dân tộc, tôn giáo khác nhau hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc
 9. + Ba là, chúng tập trung phá hoại các cơ sở kinh tế xã hội, mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam + Bốn là, chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc. lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với Đảng, chính quyền.
 10. Vạch mặt bọn phản động nội công ngoại kích, gây rối trật tự xã hội. Trong tuần cuối tháng 8 năm 2009 Một số người tu hành lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để mua chuộc người hám tiền, kích động tăng ni phật tử, xúi giục người dân khiếu kiện, xuyên tạc vu cáo chính quyền, phá hoại sự bình yên cuộc sống của cộng đồng ở hai thành phố Thích Quảng Độ dùng loa Hồ Chí Minh, Hà Nội và một xúi giục người dân khiếu số địa phương lân cận. kiện
 11. • Thích Quảng Độ, Thích Không Tánh, Thích Đàm Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Hoàng Minh Chánh, Lê Thị Kim Thu, Đặng Thị Thông, Nguyễn Thị Lụa, dựng lên kịch bản tung tiền ban phát, thuê mướn người khiếu kiện, rồi chuyển thành cuộc biểu tình, trương khẩu hiệu biểu ngữ, tán phát tài liệu phản động, dùng loa tay, tuyên truyền xuyên tạc chính sách của Đảng, Chính phủ, phá hoại lợi ích Nhà nước ta. Tuy nhiên hành động này đã bị các lực lượng bảo vệ an ninh sớm phát hiện và chặn đứng.
 12. • Song, sự thật vẫn là sự thật. Những việc làm đi ngược lại lợi ích dân tộc, chống phá Nhà nước của Quảng Độ và Không Tánh là nhằm lấy lòng bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước, phục vụ cho mưu đồ chính trị riêng của cá nhân Thích Quảng Độ. Qua những việc làm như vậy, chính họ đã tự để lộ chân tướng của những kẻ phản động đội lốt tu hành.
 13. • Giữa năm 2009, cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) đã phát hiện một nhóm người có âm mưu chống phá Nhà nước. Trong nhóm người này có Lê Công Định và đồng bọn. Theo báo chí trong nước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh Vũ Hải Triều cho biết là đã thu được rất nhiều ''tài liệu, chứng cứ âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam của luật sư Định''. Cụ thể, ông Triều khẳng định luật sư Lê Công Định là thành viên chủ chốt của ''tổ chức phản động lưu vong'' do Nguyễn Sĩ Bình cầm đầu, ''hoạt động với mục tiêu lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam bằng phương thức lập hai đảng đối lập có tên là Đảng Lao động và Đảng Xã hội''.
 14. • Luật sư Lê Công Định bị bắt còn là do đã ''phát tán trên các báo và trang web thù địch ở nước ngoài, xuyên tạc Đảng và Nhà nước và kêu gọi thay đổi chế độ, lợi dụng vấn đề bauxite Tây Nguyên, Trường Sa và Hoàng Sa để kích động tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước.'' • Luật sư Lê Công Định còn bị coi là lợi dụng việc bào chữa cho các đồng nghiệp Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và cho blogger Điếu Cày, để '' tuyên truyền chống chế độ, xuyên tạc Hiến pháp, pháp luật, lên án chính quyền Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền''. Lê Công Định khi bị bắt.
 15. • Lê Công Định bị tuyên 5 năm tù giam • (Dân trí) - Chiều 20/1, phiên tòa xét xử 4 người bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” kết thúc sớm so với dự kiến. HĐXX tuyên án Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù, Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù, Lê Công Định và Lê Thăng Long mỗi người 5 năm tù 4 bị cáo bị kết tội “chống Nhà nước” trước vành móng ngựa
 16. Bắt giữ bọn phản động Việt Tân
 17. BÀI 13: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ,AN TOÀN XÃ HỘI • NỘI DUNG: • 1. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội • 2. Liên hệ bản thân sinh viên
 18. 1. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội : a. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lí của Nhà nước, nhân dân làm chủ, công an là lực lượng lòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội: • Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
 19. • Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội • Tăng cường hiệu lực quản lí của Nhà nước trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. • Công an là lực lượng nòng cốt
 20. b. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc: • Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là truyền thống của dân tộc ta trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Đảng, Nhà nước ta đã kế thừa và phát huy truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. • Sự ổn định và phát triển về mọi mặt của đời sống hội là nền tảng vững chắc của an ninh trật tự và ngược lại an ninh trật tự vững chắc mới có điều kiện ổn định phát triển đất nước về mọi mặt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=1357

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2