Báo cáo kết quả học tập

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.462
lượt xem
55
download

Báo cáo kết quả học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo về việc kết quả học tập và vận dụng vào công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo kết quả học tập

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc Ho và tên: Mã số NV: Bộ phận: Khoá đào tạo: Kết quả học tập: 1. Đạt: 2. Không đạt: Lý do: 3. Nhận xét thêm: Vận dụng vào công việc: 1. Vận dụng tốt: 2. Không vận dụng được: Lý do: 3. Nhận xét thêm: Ngày tháng năm Ý kiến Trưởng bộ phận Người báo cáo (ký tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản