intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

245
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Vấn đề tai nạn giao thông bấy lâu nay đã gây thiệt hại rất lớn về người và của cho xã hội. Các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được thực hiện bấy lâu nay phần lớn mang tính phiến diện, cục bộ, đối phó nhất thời. Về nhân lực cho công tác này hiện nay cũng chưa có trường nào chú ý đào tạo toàn diện. Vấn đề an toàn giao thông liên quan đến nhiều lĩnh vực như con người, phương tiện, thiết bị vận tải, công trình cầu đường…...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG"

  1. TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TS. ĐỒNG XUÂN THÀNH Trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt: Vấn đề tai nạn giao thông bấy lâu nay đã gây thiệt hại rất lớn về người và của cho xã hội. Các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được thực hiện bấy lâu nay phần lớn mang tính phiến diện, cục bộ, đối phó nhất thời. Về nhân lực cho công tác này hiện nay cũng chưa có trường nào chú ý đào tạo toàn diện. Vấn đề an toàn giao thông liên quan đến nhiều lĩnh vực như con người, phương tiện, thiết bị vận tải, công trình cầu đường…, mà với cấu trúc chương trình chuyên môn của nhiều trường Đại học lâu nay đã không đáp ứng được. Muốn giải quyết được vấn đề này cần phải có kiến thức tổng hợp về cơ khí, công trình, tâm sinh lý con người và các vấn đề về môi trường, văn hóa. Muốn vậy, cần phải nghiên cứu cải tiến chương trình giáo dục, đổi mới cách đánh giá sử dụng con người. Để giải quyết một cách tổng thể trên cơ sở khoa học, cần thiết phải có đề tài nghiên cứu mang tính chất hệ thống, khắc phục được những hạn chế, phiến diện của các đề tài đã có và được ứng dụng vào thực tế cuộc sống thông qua chương trình giáo dục của nhà trường và xã hội. Summary: Traffic accidents have caused many damages on human and property. Almost VTKT- MLN of applied traffic safety solutions are unilateral, partial and temporary attitude. Now, there is no university attach much importance to human training for this purpose comprehensively. The traffic safety relates to many fields such as human, vehicles, transport equipment, road – bridge works which professional programs of many universities don’t meet. The traffic safety solution needs comprehensive knowledge on mechanism, construction, and environment, social and human philosophy. Therefore, it is necessary to research the improvement of education program and to innovate the human evaluation. In order to general settlement of this problem on the base of science, it is necessary to have a systematic research subject on overcoming the recently limitative and unilateral applied subject and the subjects should be applied in life through education programs of universities and society. tình hình trật tự an toàn giao thông trong mấy năm gần đây vẫn còn diễn biến phức tạp, tai I. ĐẶT VẤN ĐỀ nạn giao thông năm 2007 vẫn chưa hề giảm, Trong mấy năm gần đây, nhiều cơ sở số vụ vi phạm vẫn còn rất cao thể hiện ý thức giáo dục đã triển khai nhiều biện pháp tuyên đảm bảo trật tự an toàn giao thông của người truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông cho dân chưa được chuyển biến đáng kể, việc học học sinh, sinh viên, nhưng các biện pháp đã sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông được dùng chưa thật hiệu quả. Bằng chứng là đường bộ vẫn còn phổ biến. Công tác giáo dục
  2. trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh mới để tuyên truyền giáo dục có hiệu quả thì viên ở một số nơi còn mang tính hình thức, phải căn cứ trên thành tựu mà các nghiên cứu lãnh đạo của một số trường chưa thực sự quan đã đạt được về vấn đề này. Lâu nay, ở nước ta tâm đến vấn đề này nên thiếu quan tâm đầu tư đã có một số đề tài nghiên cứu về vấn đề an về nhân lực, kinh phí triển khai thực hiện toàn giao thông, trong đó có đề tài đã được công tác này. nghiệm thu từ năm 2003 nhưng chưa thấy phát huy được hiệu quả thực tế, thể hiện qua Từ nhiều năm trước, Chính phủ đã tình hình tai nạn giao thông vẫn tiếp tục gia có Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày tăng, các giải pháp tham mưu vẫn còn nhiều 19/11/2002 về các giải pháp kiềm chế sự gia lúng túng. Nhiều nhóm giải pháp đã được đề tăng tiến tới giảm dần tai nạn và ùn tắc giao ra nhưng vẫn không làm thay đổi được cục thông. Tiếp sau đó Ban Bí thư Trung ương diện tình hình trật tự an toàn giao thông vốn Đảng cũng đã có chỉ thị số 22/CT-TW ngày đang còn kém cỏi. Thực tiễn đòi hỏi cần có 24/02/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của những lý giải mới, những giải pháp mới hy Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn vọng làm chuyển biến tình hình, đáp ứng giao thông. Gần đây, Chính phủ lại ban hành được chủ trương kéo giảm số vụ tai nạn giao Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày thông hàng năm giảm xuống từ 5 - 10%. 29/06/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, 2.1. Quan điểm nghiên cứu của các tác mà trong đó công tác tuyên truyền giáo dục giả khác pháp luật về trật tự an toàn giao thông được Trong thời gian qua, một vài nước tiên coi là một trong 7 giải pháp cấp bách mà các tiến trên thế giới đã có những nghiên cứu khá Bộ, ngành, địa phương phải tập trung phối VTKT- sâu về lĩnh vực an toàn giao thông. Người ta MLN hợp giải quyết. Nghiêm chỉnh thực hiện chủ đã đề cập nhiều đến các quan hệ của tốc độ trương này của Chính phủ, Bộ Giáo dục và với các thông số điều kiện cơ sở hạ tầng gây Đào tạo cũng đã có Chỉ thị số 52/2007/CT- mất an toàn giao thông, trong đó đã có những BGDĐT ngày 31/08/2007 về tăng cường công nghiên cứu đề cập cả đến yếu tố chu kỳ sinh tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ học của con người, trong khi ở nước ta thì rất sở giáo dục. Các trường, nhất là khối đại học, ít nơi quan tâm nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cao đẳng cần phải tích cực xúc tiến công tác phòng ngừa. Một số nước quanh ta có tình này, nhưng cách tiến hành như thế nào cho đạt hình giao thông phức tạp như Thái Lan, quan được một sự chuyển biến có hiệu quả thì cần điểm của Bộ Giao thông vận tải nước họ là phải tiến hành nghiên cứu soạn ra những giáo phòng ngừa tai nạn giao thông dễ hơn chống, trình mới, phương pháp truyền đạt, giảng giải cho nên Chính phủ Thái Lan đã cho thực thi mới nhằm nâng cao nhận thức cho con người chiến dịch tác động đến cộng đồng bằng 5 trong vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao nhóm giải pháp chính: giáo dục, thực thi pháp thông thì mới mong đạt được kết quả. luật nghiêm chỉnh, ứng dụng công nghệ giao thông, hệ thống dịch vụ cấp cứu, hệ thống 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ thông tin và đánh giá xử lý thông tin. NGOÀI NƯỚC Trên thế giới, quan điểm của số đông Muốn có giáo trình mới, phương pháp nhất trí khá cao về vai trò của con người trong
  3. việc đảm bảo an toàn trong giao thông vận tải. đến an toàn giao thông chưa được nghiên cứu Cách đây nhiều năm, tại Đại học Tây Bắc Hoa một cách toàn diện và hệ thống, có một số mặt Kỳ, người ta đã triển khai nghiên cứu phối đã được quan tâm nhưng cũng còn đang trong hợp đa bộ môn để tìm hiểu ảnh hưởng của quá trình nghiên cứu, chưa được hoàn thiện. nhân tố con người đến việc đảm bảo an toàn Nói chung các nghiên cứu về lĩnh vực này trong giao thông vận tải, vì một bộ môn khoa phần lớn còn phiến diện, mang tính thống kê, học đơn độc nào đó không thể đủ khả năng giải thích nửa vời, mà chưa đi vào giải thích tiếp cận nghiên cứu tâm - sinh lý con người bản chất của vấn đề. Thí dụ, theo rất nhiều trong quá trình tham gia giao thông. Liên đánh giá trong và ngoài nước, trong ba yếu tố quan đến vấn đề sức khoẻ của người điều chính ảnh hưởng đến an toàn giao thông, khiển phương tiện cũng như hành khách tham người ta biết rằng người tham gia giao thông gia giao thông có yếu tố về chu kỳ hay nhịp gây ảnh hưởng quyết định đến trên 63% các điệu sinh học, nhịp điệu tâm - sinh lý, chu kỳ vụ tai nạn giao thông (riêng ở nước ta tỉ lệ này làm việc – nghỉ - ngủ, chu kỳ ngày - đêm còn cao hơn, trên 70%), trong khi cơ sở hạ (sáng – tối). Tình hình giao thông ngày càng tầng giao thông đường bộ chỉ gây ảnh hưởng đến 28%, còn phương tiện giao thông chỉ gây gấp gáp hiện nay thường đòi hỏi con người ta ảnh hưởng có hơn 8%, nhưng người ta lại có lúc phải thức đêm, có lúc phải kéo dài ca không chịu nghiên cứu đào sâu hơn tại sao làm việc, vì thế dễ dẫn đến tình trạng thiếu tình hình lại thường diễn biến như vậy. minh mẫn, phản xạ thiếu kịp thời khi xuất hiện tình huống xung đột tạo nguy cơ làm nảy Theo phân tích của chuyên gia bên Cục sinh tai nạn giao thông. Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Cách đây vài ba chục năm, Nga và Nhật nguyên nhân dẫn đến tình trạng phức tạp về VTKT- MLN Bản đã nghiên cứu khá sâu về chu kỳ sinh học trật tự an toàn giao thông và sự gia tăng thiệt và những ảnh hưởng của nó đến trạng thái sức hại về người và của do tai nạn giao thông, khoẻ của con người. Người ta đã xác định nguyên nhân chính là do ý thức tự giác chấp được trạng thái hoạt động tốt, xấu của cơ thể hành pháp luật của người tham gia giao thông con người phụ thuộc vào ba chu kỳ sinh học còn kém, người điều khiển phương tiện giao cơ bản, đó là chu kỳ thể lực, chu kỳ tâm - sinh thông chưa nhận thức được hiểm hoạ về tai lý và chu kỳ trí tuệ, khi một trong các chu kỳ nạn giao thông. Nhóm vi phạm nhiều nhất là này đến “điểm uốn” sẽ dễ gây cho người ta người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ phản ứng chậm chạp, thiếu sáng suốt trước sự quy định, chở quá tải, quá số người quy định, cố xảy ra, trong đó thời điểm nguy hiểm nhất vi phạm các quy tắc tránh vượt, điều khiển là cả ba chu kỳ trên đều đến “điểm uốn”. phương tiện khi sử dụng rượu bia,…, là những Ngoài ra, trường sinh học của con người cũng nguyên nhân trực tiếp gây ra phần lớn các vụ chịu ảnh hưởng nhiễu loạn của từ trường vũ tai nạn giao thông đường bộ. Phân tích các vụ trụ cũng như địa từ trường trái đất, tại những tai nạn giao thông đường bộ năm 2007 cho thời điểm đó tuỳ theo mỗi người đang ở vào thấy: lỗi do người tham gia giao thông gây ra quãng nào của các chu kỳ sinh học mà phản chiếm trên 80%, trong đó có 36% chạy quá xạ tâm lý có thể bị chậm đi từ 2 - 3 lần. tốc độ quy định; 21,3% tránh vượt sai quy định; 5,9% say rượu bia khi điều khiển Ở nước ta, các vấn đề khoa học liên quan
  4. phương tiện; 16,6% thiếu chú ý quan sát,…, Giao thông vận tải, Tạp chí Thông tin khoa các lỗi này phần lớn liên quan đến trạng thái học và công nghệ Đường sắt Việt Nam, Báo tâm-sinh lý của người tham gia giao thông. điện tử Việtnamnet. Các đề tài nghiên cứu đã có lâu nay còn Điểm khác biệt nổi bật mang tính mới bộc lộ một số hạn chế sau: của tác giả là nghiên cứu xem xét vấn đề theo quan điểm tổng thể, hệ thống, trong đó luôn - Chưa giải thích được nguyên nhân khiến nhìn nhận vấn đề ở góc độ văn hoá - là thể rất nhiều người vi phạm Luật Giao thông; hiện tổng hoà của các quan hệ xã hội và tự - Chưa giải thích đúng nguyên nhân của nhiên, có xét đến cả ảnh hưởng của các nhân hiện tượng ùn tắc giao thông cùng những ảnh tố tự nhiên đến cá thể và chu kỳ sinh học của hưởng xấu của nó đến tình hình trật tự an toàn mỗi cá thể. Con người cần phải được đào tạo giao thông; kết hợp với việc tự đào tạo để có thể nâng cao được trình độ văn hoá, tự làm chủ bản thân. - Thiết kế lộ trình phát triển vận tải khách công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân Trong những năm gần đây, tai nạn giao chưa phù hợp, định cấm ngay xe máy trong thông cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn khi xe buýt mới đáp ứng chưa được 10% nhu người mỗi năm, kèm theo vài chục ngàn cầu đi lại; một số tuyến xe buýt đã điều chỉnh người bị thương tật. Nguyên nhân sâu xa của rất nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều bất hợp lý; những tổn thất đau xót này là do sai sót trong hành vi ứng xử của một số khá lớn những - Thiết kế giao thông: tuyến, nút giao, người tham gia giao thông. Có những hành vi đảo, vòng xuyến, dải phân cách, gờ giảm xem ra có thể là nhỏ nhoi do phán đoán tình tốc,…, điều khiển giao thông ở nút giao nhiều VTKT- hình sai lầm, cũng có hành vi do tính cẩu thả MLN chỗ còn chưa hợp lý; hoặc vô ý, mà trước đây nếu chuyển động ở - Cách xử phạt không chuẩn gây tâm lý tốc độ chậm thì không sao, nhưng với tốc độ nhờn phạt,… chuyển động ngày càng nâng cao thì tai họa 2.2. Quan điểm nghiên cứu của tác giả và hậu quả xảy ra là khó lường. Bản thân tác giả là một trong số ít ỏi Điều then chốt để kiềm chế thương vong những người quan tâm nghiên cứu một cách do tai nạn giao thông là phải dùng các biện hệ thống đến các vấn đề an toàn giao thông ở pháp thực sự làm thay đổi hành vi ứng xử của Việt Nam và đã công bố dần các khía cạnh người tham gia giao thông, nhất là của những nghiên cứu được trên một số tạp chí khoa học người điều khiển các phương tiện có tính năng - công nghệ từ năm 2000 đến nay. Từ khi Uỷ tốc độ cao như ôtô, xe máy. ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Diễn Quan hệ ứng xử trên đường được xác đàn Hiến kế giảm thiểu tai nạn giao thông, tác định bởi một loạt các nhân tố sau đây, trong giả đã trích dẫn các phần khác nhau trong lĩnh đó nhân tố con người là quan trọng nhất: vực mình đã nghiên cứu được để gửi lên Diễn - Trách nhiệm xã hội, ý thức tự giác đảm đàn 16 bài viết về các phương diện khác nhau bảo an toàn của người tham gia giao thông; trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đó là chưa kể đến các bài viết được - Kiến thức hiểu biết, kỹ năng thực hành đăng trên Tạp chí Giao thông vận tải, Báo
  5. được đào tạo của người tham gia giao thông; đến tình hình trật tự an toàn giao thông của một khu vực hay một quốc gia. Từ sau khi đất - Nhận định về các sự cố rủi ro có thể xảy nước ta để xảy ra các hành vi phá rừng, tăng ra và hậu quả tiềm tàng của nó nếu người cường phá núi mở đường, làm thay đổi nhiều tham gia giao thông có những ứng xử sai lầm; về địa hình, địa mạo tự nhiên của khu vực đã - Nhận định của người tham gia giao gây tác động xấu làm xuất hiện nhiều hơn các thông về khả năng bị phát giác hành vi vi thảm hoạ môi trường như bão lụt, lũ quét, sụt phạm và bị trừng phạt nếu cố tình vi phạm; đất, lốc xoáy, mưa đá,…, trên suốt dọc chiều dài đất nước, mà nguyên nhân chủ yếu là do - Phương tiện giao thông và khả năng đáp các hoạt động xây dựng yếu và thiếu về quy ứng các tính năng kỹ thuật theo quy định; hoạch, xây dựng giao thông, thuỷ điện bất hợp - Môi trường, đường xá, cầu cống và hệ lý làm thay đổi đường phân thuỷ, dẫn đến thay thống thiết bị điều khiển giao thông. đổi lưu vực dòng chảy, gây mất cân bằng môi Những nguyên nhân trên có thể nhiều trường sinh thái. Quan hệ ứng xử giữa người người đã biết, nhưng lý do cụ thể dẫn tới các với người ngày càng có nhiều biểu hiện thực nguyên nhân đó và các biện pháp thiết thực dụng, suy thoái về đạo đức, mất dần những nhằm ngăn chặn có hiệu quả các nguyên nhân truyền thống lễ giáo tốt đẹp “kính trên, đó thì còn phải được nghiên cứu kỹ. Để ngăn nhường dưới”, con người ra đường ngày càng chặn hiệu quả các hành vi thiếu an toàn của loạn tâm, hiếu thắng, tranh giành quyết liệt cả người tham gia giao thông, chúng ta phải xét nhứng lợi ích vật chất nhỏ mọn cho cá nhân. kỹ đến góc độ văn hoá. Những quan điểm tha hoá vì lợi ích vật chất, vì tiền bạc của chủ nghĩa thực dụng do Văn hoá có liên quan đến trình độ học VTKT- MLN Uyliam Jêmơ (người Mỹ) khởi xướng cách vấn, nhưng trình độ học vấn không đồng nhất đây hơn một thế kỷ với triết lý chủ đạo “mọi với trình độ văn hoá. Lâu nay, khái niệm văn tư tưởng đúng nếu được kiểm chứng bằng giá hoá vẫn còn khá mập mờ đối với đại đa số trị kim tiền” đang có khuynh hướng thịnh những người tham gia giao thông. Bản chất hành trở lại trong xã hội hiện nay, chúng ta của văn hoá chính là thế ứng xử. Thế ứng xử cần phải có những tác động giáo dục chặn ở đây phải được hiểu tổng thể gồm ứng xử đứng và đẩy lùi khuynh hướng đó. giữa con người với con người trong xã hội và thế ứng xử giữa con người với thiên nhiên và Cuộc sống ngày càng phát triển, nhu cầu môi trường xung quanh. Thế ứng xử giữa con hưởng thụ vật chất cũng như tinh thần của con người với con người thì còn tương đối dễ hiểu người ngày càng cao, giao tiếp xã hội ngày với số đông, nhưng thế ứng xử với thiên nhiên càng mở rộng, con người ngày càng có nhu thì nhiều người còn chưa rõ, còn chủ quan coi cầu đi lại nhiều. Thời gian trong thời đại văn thường, như trong lĩnh vực ứng xử với các minh càng trở lên quý giá, cho nên con người con vật, sông núi, cỏ cây,…, nhất là với ta ngày càng muốn chuyển động nhanh hơn những trưng triệu khác thường của thiên khi mà nhịp điệu cuộc sống ngày càng trở nên nhiên, thời tiết. Tất cả những yếu tố này đều gấp gáp hơn. Vì vậy ít khi con người ta có liên quan và tác động trực tiếp hay gián tiếp thời gian tĩnh tâm để xem xét vấn đề: với cấu đến môi trường giao thông, gây ảnh hưởng trúc tự nhiên được tạo hoá an bài (không có
  6. thêm trang bị kỹ thuật) thì con người chuyển được và muốn có tốc độ cao thì họ cần đến sự động với tốc độ bao nhiêu là vừa phải để cứu cánh của kỹ thuật dựa trên thành quả không gây nguy hiểm cho bản thân mình và nghiên cứu của một số ít nhà khoa học, rồi họ cộng đồng xã hội. Liệu cuộc sống con người thông qua phương tiện là đồng tiền kiếm được có phải lúc nào cũng cứ phải bận rộn, lăng để mua thiết bị cùng trang bị bảo hộ, mà đồng xăng, gấp gáp khi chúng ta đã được dự báo tiền có được không phải lúc nào cũng có nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn vào những chu nguồn gốc “sạch”. Thiết bị bảo hộ càng phức kỳ sinh học nào đó. tạp sẽ làm con người càng xa cách, tách biệt với thiên nhiên hơn. Phần lớn các tai nạn giao Chắc nhiều người còn nhớ một câu thông xuất hiện từ sự không tương thích này. phương ngôn “Đầu tiên trên thế giới không có Số đông con người với năng lực và phẩm chất đường, do người ta đi mà thành đường”. Với bình thường, thậm chí là tầm thường nhưng đôi chân trần đi lại với tốc độ chậm, con do không tự biết mình lại khao khát chuyển người đã lên rừng, xuống biển hoạt động sản động nhanh như các lung-gom bên Tây Tạng xuất để duy trì cuộc sống của mình. Thế rồi làm phát sinh nhiều mâu thuẫn cần giải quyết, cuộc sống vẫn cứ vận động hết ngày này sang đó là phải tìm cách cải tiến nâng cao tính năng ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm phương tiện, thiết bị, làm đường tốt hơn, nâng này qua năm khác, hết thế kỷ này sang thế kỷ cao độ bằng phẳng chống xóc lắc, nâng cao khác. Cho đến vài thế kỷ gần đây, sau khi có bán kính cong giải quyết lực ly tâm để có thể những phát minh kỹ thuật tạo ra động cơ và chuyển động nhanh hơn. Và thế là hàng loạt kỹ thuật liên tục được cải tiến đã đặt ra những các vấn đề rắc rối kèm theo để đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật, luật lệ kéo theo nhằm đảm nhu cầu có phần nào ngông cuồng của một số bảo sự phù hợp với các thiết bị kỹ thuật phục VTKT- MLN khá đông người muốn chuyển động nhanh vụ cho sự chuyển động của con người. Tốc độ như gió mà lại thiếu nghị lực để rèn luyện, tu càng nhanh thì các yêu cầu kỹ thuật càng cao luyện bản thân. Giới hạn tốc độ phù hợp với và đến một lúc nào đó con người cần được những con người bình thường chỉ vào khoảng trang bị đồng bộ cùng thiết bị, phương tiện. 36 km/h, tương ứng với 10 m/s (ngưỡng tốc Bởi vì con người tự nhiên được tạo hoá cấu độ đã được xác lập trong các cuộc thi điền tạo tương thích với một dải tốc độ nhất định, kinh quốc tế trong nhiều năm qua). Tốc độ còn muốn vượt qua được cái ngưỡng tốc độ phản xạ của con người bình thường trước một phổ biến đó thì con người cần phải tu luyện để sự cố nào đó trên hành trình chuyển động là từ có khả năng chuyển động nhanh hơn số đông 1 - 3 giây tuỳ theo trạng thái sức khoẻ, chu kỳ thông thường (thuật thần hành, khinh công). tâm – sinh lý và sự tập trung tư tưởng. Tốc độ Số ít người này có khả năng chuyển động với chuyển động nhanh hơn khiến con người tốc độ ước chừng gần 80 km/h mà không cần không kịp xử lý tình huống và nhiều vấn đề phải trang bị gì vì bản thân đã được tu luyện rắc rối cần được giải quyết trong việc đảm bảo cải biến để có khả năng thích ứng cao, có cách trật tự an toàn giao thông xuất hiện chính là làm giảm lực hút của Trái Đất đối với thân thể nhằm đáp ứng những nhu cầu không bình họ. Còn với những người thông thường có cấu thường của những con người bình thường đó. trúc cơ thể và hệ thần kinh điều khiển bình Sự giáo dục, luật pháp và các chế tài được đặt thường thì không thể thích ứng với tốc độ cao ra là nhằm để chế ngự bớt tính hỗn độn trong
  7. chuyển động của con người. Con người có quả chẳng được bao nhiêu. Theo sự nghiên giáo dục và rèn luyện, càng có hiểu biết sâu cứu và nhìn nhận vấn đề này của tác giả trong sắc hơn về tồn tại thì càng có khả năng tiết nhiều năm thì tình trạng này có một số nguyên chế cao, thể hiện qua khả năng làm chủ các nhân cơ bản sau: hành vi của mình, biết dừng đúng lúc và luôn - Lộ trình áp dụng luật và một số chính biết thế nào là đủ trong việc thoả mãn các nhu sách phát triển giao thông chưa phù hợp, ví dụ cầu của cuộc sống. như: cơ sở hạ tầng chưa quy củ, rành mạch, Việc đặt ra các điều luật luôn kèm theo các quy định quản lý thay đổi luôn mà đã phạt việc xử lý những hành vi cố tình vi phạm luật. các lỗi về phân làn; đèn tín hiệu giao thông Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trước đây nhiều chỗ thiếu biểu thị đèn vàng giao thông cần phải mang tính chất văn hoá làm “dự lệnh” chuẩn bị tâm lý cho việc dừng thì mới đạt hiệu quả đích thực, mà muốn có lại, nên thường gây bất ngờ, lỡ đà vượt vạch văn hoá thì con người phải được giáo dục và cho những người phản xạ chậm; chưa có hệ tiếp thu được sự giáo dục. Xử lý vi phạm hành thống giao thông công cộng thực sự thuận lợi chính trong lĩnh vực giao thông phải luôn bám đã tiến hành cấm đoán phương tiện cá nhân; sát mục tiêu là nhằm giáo dục ý thức chấp không dỡ bỏ kịp thời những biển báo đã hết hành Luật Giao thông, tôn trọng những quy hiệu lực gây “nhờn” biển báo,… định đảm bảo trật tự an toàn giao thông - Phương thức tuyên truyền giáo dục chung. Nhưng trong nhiều năm qua, do các pháp luật về an toàn giao thông chưa bài bản, lực lượng thực thi công vụ xa rời mục tiêu hiệu quả, cần chú trọng đến các thông tin ý này, để cho mục tiêu kinh tế và thành tích kiến phản hồi của người dân; các vấn đề muốn hình thức chi phối mà hiệu quả giáo dục ngăn VTKT- người dân ghi nhớ được để không vi phạm MLN chặn, răn đe là chính đã không đạt được, biểu phải đơn giản, ngắn gọn. hiện ở ý thức chấp hành Luật Giao thông của - Một số chế tài luật làm căn cứ để xử người tham gia giao thông cho đến nay vẫn phạt vi phạm hành chính chưa khoa học và kém, trong khi số lần phạt và số tiền phạt nếu chưa phù hợp với thực tế khách quan, ví dụ: tổng kết lại đã lên tới con số khổng lồ. Theo quy định mức phạt về một lỗi vi phạm nào đó số liệu thống kê đã được công bố, số tiền phạt phải được cân đối về mức độ tác hại đến xã bình quân mỗi ngày trong tuần đã nhiều lúc hội so với các lỗi khác, nên cho phép đèo lên tới hàng tỷ đồng. Chưa tính đến các thiệt thêm người thứ ba ngồi giữ trong trường hợp hại về tinh thần và vật chất khác không thể cần chở người bệnh tật, ốm đau, già yếu, thống kê hết được, chỉ tính riêng tiền phạt trên thương tật. danh nghĩa để trả giá cho cái gọi là “lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông” mà chủ yếu - Cách xử phạt của lực lượng hữu trách là do ý thức chấp hành Luật Giao thông kém chưa chuẩn do nhận thức hạn chế về chuyên đã là một con số đáng báo động. môn nghiệp vụ, chưa hiểu được bản chất của một số điều luật, chỉ mải tập trung vào việc Vậy để có thể chữa được căn bệnh ý thức nâng cao “năng suất” phạt để lấy thành tích kém này, buộc chúng ta phải mổ xẻ phân tích mà không chú trọng vai trò ngăn ngừa, răn đe. để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh quái ác này, tại sao phạt nhiều như thế nhưng hiệu Để chữa được căn bệnh “nhờn luật” này,
  8. điều trước tiên là cần phải chấn chỉnh lại hệ người bị mang tiếng xấu là thiếu ý thức chấp thống hướng dẫn, điều khiển giao thông, bổ hành Luật Giao thông và đó là nguyên nhân sung vạch kẻ đường phân luồng, chỉnh sửa chính tạo ra tâm lý bất hợp tác, không tuân thủ những giao cắt khó hiểu đối với người dân, những quy định bảo đảm trật tự an toàn giao phá bỏ những vòng xuyến, đảo hướng luồng thông như lâu nay. giao thông không hợp lý, giáo dục có trọng Mục đích chính của phạt không phải là để điểm để nâng cao ý thức người dân nhất là thu tiền hoặc làm tổn hại kinh tế, thể xác của những đối tượng sống ở vùng ven đô, chấn người bị phạt, mà chính là để nhắc nhở giáo chỉnh mạnh mẽ tác phong, phẩm chất, ý thức dục người đó, đồng thời răn đe những kẻ thiếu thi hành công vụ của các lực lượng thanh tra ý thức khác. Quan sát diễn biến thực tế trong và cảnh sát giao thông, làm đẹp lại hình ảnh nhiều năm qua cho thấy việc phạt vi phạm chiến sĩ cảnh sát giao thông vì dân. Trước khi hành chính trong giao thông còn nhiều điểm tiến hành phạt nặng, phạt đúng đối tượng cố ý tồn tại, yếu kém về văn hoá, cho nên tính giáo vi phạm Luật Giao thông thì cần phải phân dục không cao, thậm chí còn làm nảy sinh tâm định rõ ràng ranh giới các vi phạm một cách lý “nhờn” phạt. Khi chưa có hệ thống đèn đếm nhất quán, thường xuyên thì mới tạo được các ngược, có nơi giao cắt còn khuyết tín hiệu đèn phản xạ có điều kiện theo đúng luật cho người vàng làm dự lệnh mà đã bắt phạt những xe đè tham gia giao thông. Bởi vì theo khoa học về bánh trước lên vạch một chút, thì tuy đúng lý tâm sinh lý con người, người tham gia giao mà lại chẳng đúng về văn hoá phạt. Trong thông thường phản xạ theo những cung phản trường hợp trời mưa, đường trơn với dòng xe xạ đơn giản để chỉ trong “tích tắc” là đã phải nối tiếp nhau, nếu phanh dừng đột ngột cho ra những quyết định xử lý tình huống tiến hay VTKT- khỏi đè vạch thì có khi lại bị đổ xe hoặc bị xe MLN dừng mà nếu chậm trễ thì đã có thể xảy ra tai sau đâm vào đuôi. Nếu mà lại vội vàng thực nạn do xung đột. hiện ý kiến tham mưu đưa danh sách người bị Nhìn tổng thể việc tổ chức giao thông vi phạm kiểu này về cơ quan hoặc cưỡng bức trên toàn thành phố lâu nay còn nhiều chỗ tổ tập trung học lại Luật thì sẽ gây lên những bức chức giao thông bất hợp lý, những nút bố trí xúc càng lớn, những phản ứng càng mạnh mẽ, đi lòng vòng khó hiểu đối với tư duy đơn giản gây bất lợi cho trật tự an toàn giao thông cũng của người đi đường, rồi những quy định thay như trật tự xã hội, khi con người cảm thấy bị đổi luôn luôn đã “bẫy” rất nhiều người đi xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Với tình trạng đường vào vòng vi phạm mà bản thân họ ứng xử vừa thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng lại vừa chẳng muốn chút nào. Theo nghiên cứu tìm thiếu văn hoá như thế đã làm cho số người bị hiểu của tác giả trong nhiều năm thì thấy rằng phạt oan do vô tình mà trở thành vi phạm rất cứ mỗi lần bị phạt oan (không phải do ý thức nhiều. Bởi vậy, khi ban hành một chế tài xử cố tình sai phạm) thì lại tạo ra nguy cơ đẩy phạt nào đó mà khiến tuyệt đại đa số người dân thêm một người tham gia giao thông về phía trở thành vi phạm thì một người có văn hoá cần những đối tượng bất hợp tác với lực lượng phải xem xét lại ngay chính điều mà mình đã quản lý giao thông, mà trong những năm qua, tham mưu đặt ra đó. số người bị phạt oan không “tâm phục, khẩu Để đáp ứng các nhu cầu đi lại khác nhau phục” chiếm tỉ lệ khá lớn trong số những
  9. chỗ đường hẹp thường tạo ra những “cái nút trong xã hội, người ta đã thiết kế và chế tạo ra đường” thì làm sao mà tránh khỏi ùn tắc giao nhiều loại phương tiện có các tính năng kỹ thông. Kể cả ôtô con có kích thước nhỏ gọn thuật rất đa dạng nhằm bán được nhiều hàng hơn nhưng nếu người lái xe thiếu văn hoá và thu được lợi nhuận cao nhất. Việc chọn sử cộng đồng cứ lấn lên chen xếp hàng ngang dụng phương tiện nào đòi hỏi người tham gia choán hết bề ngang đường không cho xe đạp, giao thông phải cân nhắc vừa phù hợp với túi xe máy là những phương tiện nhỏ gọn thoát đi tiền của mình, vừa phù hợp với điều kiện hiện thì cũng không đáng đầu tư cho chạy vào có và đáp ứng được nhu cầu đi lại của mỗi những phố nhỏ, ngõ nhỏ. Trong điều kiện đất người. Sự lựa chọn này cần căn cứ trên sự chật người đông như ở một số thành phố nước hiểu biết về kỹ thuật và kiến thức văn hoá của ta mà đã muốn oai vệ bành trướng cá nhân, người tham gia giao thông. Khi kiến thức của một mình ra đường mà cũng chiếm dụng một người tham gia giao thông còn bất cập, không diện tích gấp ba, gấp bốn người khác trong đủ khả năng đưa ra những quyết định lựa chọn điều kiện đường xá còn chật hẹp thì thử hỏi có đúng, thì cần sự hỗ trợ của các nhà quản lý phải là người có ý thức văn hoá cộng đồng các ngành có liên quan. Trong trường hợp hay không? Trong điều kiện xã hội đã tạo muốn sắm một chiếc xe máy chỉ để di làm dựng được hệ thống giao thông công cộng phù hàng ngày trong phố còn thỉnh thoảng đi đâu hợp thì việc ưu tiên thực hiện các hoạt động đi xa thì đã đi bằng xe ôtô, thì không cần phải lại bằng phương tiện công cộng sẽ chứng tỏ sắm những xe đắt tiền có phân khối lớn, đi phần nào là người có văn hoá. vừa tốn xăng, xả nhiều khí thải gây ô nhiễm môi trường hơn mà chẳng bao giờ phát huy được hết công suất thiết kế, giúp cho chiếc xe VTKT- III. KẾT LUẬN MLN được vận hành trong dải tốc độ và điều kiện Nếu mỗi người tham gia giao thông càng kỹ thuật tối ưu nhất (khoảng 80% tốc độ thiết chịu khó học hỏi, rèn luyện để có thái độ tự kế cho phép), bởi vì theo Luật Giao thông chủ hơn, những thao tác lái xe thuần thục, đường bộ của nước ta, tốc độ cho phép của những ứng xử hợp lý, hợp Luật khi đi đường môtô, xe máy trong nội thành, nội thị bị thì đâu đến nỗi tình hình trật tự an toàn giao khống chế dưới 40 km/h, còn trên đường thông rối ren như lâu nay. Mỗi người nên trường thì cũng thường khống chế không quá tranh thủ thời gian ôn lại Luật và suy nghĩ về 60 km/h, thế mà các nhà quản lý giao thông, các tình huống ứng xử đã xảy ra trong thực tế thị trường, hải quan lại cho nhập ồ ạt rất nhiều để rút tỉa ra những bài học cho bản thân và xe phân khối lớn với tính năng tốc độ lên tới hàng trăm km/giờ, tạo điều kiện kỹ thuật “nối một khi mình đã ứng xử có văn hoá thì cũng giáo cho giặc” cho bọn trẻ quá khích bốc đồng chính là giúp cho cộng đồng vậy. Các trường phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe trái phép. Trong đại học, cao đẳng, nhất là một số trường đào trường hợp chọn dùng ôtô cũng vậy, với tạo kỹ thuật, nghiệp vụ giao thông vận tải cần đường phố đặc trưng ở các khu phố cũ như tích cực đi trước trong việc trang bị kiến thức trong câu hát là “ ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở cho học viên để làm nòng cốt cho công tác đó” mà lại đầu tư ồ ạt ôtô, nhất là những ôtô nâng cao dân trí trong lĩnh vực hiểu biết về an có kích thước lớn, mỗi khi dừng đỗ ở những toàn giao thông.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2