intTypePromotion=3

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy chủng Lactobacillus acidophilus trên môi trường bán rắn

Chia sẻ: Nguyễn Phong | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:26

0
60
lượt xem
13
download

Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy chủng Lactobacillus acidophilus trên môi trường bán rắn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy chủng Lactobacillus acidophilus trên môi trường bán rắn xác định hàm lượng sinh khối L. acidophilus thu được khi lên men trên môi trường MRS bán rắn, so sánh với lên men trên môi trường MRS rắn thông thường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp: Bước đầu nghiên cứu nuôi cấy chủng Lactobacillus acidophilus trên môi trường bán rắn

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA  SINH HỌC      BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 32 ĐỀ TÀI: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY  CHỦNG LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS TRÊN MÔI  TRƯỜNG BÁN RẮN GVHD:    Ths. Hoàng Việt Hậu SVTH:     Nguyễn Thị Phương Thủy
 2. Mục tiêu đề tài  Xác định hàm lượng sinh khối L. acidophilus thu  được khi lên men trên môi trường MRS bán rắn, so  sánh với lên men trên môi trường MRS rắn thông  thường.
 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Chủng Lactobacillus acidophilus. •  Nguồn: viện Human Hungary •  Được cung cấp từ phòng công  nghệ vi sinh trường Đại học  Đà Lạt.
 4. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM    NGHIỆM THỨC 1: Khảo sát hàm lượng sinh khối của L. acidophilus khi  nuôi  cấy ở môi trường bán rắn với hàm lượng agar 5 (g/l).     NGHIỆM THỨC 2: Khảo sát hàm lượng sinh khối của L. acidophilus khi  nuôi  cấy ở môi trường bán rắn với hàm lượng agar 6 (g/l).   NGHIỆM THỨC 3: Khảo sát hàm lượng sinh khối của L. acidophilus khi  nuôi  cấy ở môi trường bán rắn với hàm lượng agar 7 (g/l).  NGHIỆM THỨC 4: Khảo sát hàm lượng sinh khối của L. acidophilus khi  nuôi  cấy ở môi trường bán rắn với hàm lượng agar 8 (g/l).  NGHIỆM THỨC 5: Khảo sát hàm lượng sinh khối của L. acidophilus khi nuôi  cấy trên môi trường rắn với hàm lượng agar 16 (g/l).
 5. CHỦNG GIỐNG PHỤC HỒI GIỐNG CẤY PHÂN VÙNG NHÂN GIỐNG CẤP 1 QUY  KIỂM TRA GIỐNG TRÌNH  LÊN MEN BỀỀ M LÊN MEN B  MẶ ẶTT THỰC  THU SINH KHỐI TẾ BÀO HIỆN CỐ ĐỊNH SINH KHỐI TẾ BÀO SẤY VÀ XAY SINH KHỐI SAU CỐ ĐỊNH KIỂM TRA MẬT ĐỘ VÀ HÌNH THÁI TẾ BÀO  L. ACIDOPHILUS CỦA SẢN PHẨM.
 6. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP •  Môi trường MRS ở  •  Phục hồi giống các nghiệm thức agar  •  Cấy phân vùng khác nhau. •  Nhân giống cấp 1 •  Lên men bề mặt •  Thu và cố định sinh khối tế bào •  Sấy và xay sau cố định. •  Kiểm tra mật độ và hình thái tế bào.
 7.       Hình 3.1. Kết quả phục hồi L. acidophilus
 8. Hình 3.2. Kết quả cấy phân vùng L.  acidophilus   
 9.  Hình 3.3. MRS lỏng  Hình 3.4. Kết quả nhân giống cấp  1 trước nhân giống  L. acidophilus
 10. Kết quả kiểm tra mật độ tế bào L. acidophilus  trước lên men  4.65*109       CFU/ml   107CFU/ml.
 11. Hình 3.5. Hình thái khuẩn lạc L. acidophilus
 12. Hình 3.6. Hình thái tế bào  L. acidophilus.
 13. Hình 3.7. Kết quả  lên men L. acidophilus trên môi trường bán  rắn
 14. Hình 3.7. Kết quả lên men L. acidophilus trên môi trường bán  rắn
 15. Hình 3.8. Kết quả lên men L. acidophilus trên môi trường rắn
 16. Hình 3.9. Sinh khối L. acidophilus được cố  định trên bột mì.
 17. Hình 3.10. Sinh khối L. acidophilus đã được cố  định và sấy.
 18. Hình 3.11. Chế phẩm L. acidophilus sau khi xay 
 19. Bảng 3.1. Khối lượng sản phẩm đạt được ở các nghiệm  thức NGHIỆM  LẦN 1 LẦN 2 LẦN 3 TRUNG BÌNH THỨC (g) (g) (g) (g) Nghiệm thức 1 ( agar: 5 g/l ) 750 768 762 760 Nghiệm thức  2 ( agar: 6 g/l ) 755 764 766 761.7 Nghiệm thức 3 ( agar: 7 g/l ) 760 765 765 763.3 Nghiệm thức 4 ( agar: 8 g/l ) 765 763 767 765 Nghiệm thức 5 ( agar: 16 g/l) 750 752 758 753.3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản