intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo thực tập cao đẳng: Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần Sơn

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

316
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập cao đẳng: Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần Sơn có cấu trúc gồm phần mở đầu kết luận và 3 chương trình bày những nội dung sau: chương 1 lắp ráp và cài đặt máy tính; chương 2 sửa chữa máy tính; chương 3 máy in và các lỗi thường gặp, cách sửa chửa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tài liệu. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập cao đẳng: Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần Sơn

 1. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG ĐẦU ổ PU US – ổ CHƢƠNG I- LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH t ổ I. LẮP RÁP MÁY TÍNH 1. Chọn thiết bị Ch n thi t b là vi c làm c n thi t khi l p m t b máy vi tính, n u thi t b ch ô cách có th làm cho máy ch y không ổ ô t ho ô c công vi c . Ch n t c c n d a trên các y u t -M ử d ng máy tính - Tính a thi t b 2. Chọn thiết bị theo mục đích sử dụng Máy tính sử d ng cho các công vi c ồ ho : + Vẽ thi t k + Xử lý nh + G 3D HUỲNH TRẦN SƠN 1
 2. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG + T o phim ho t hình. Cần thiết phải sử dụng cấu hình + Ch p Pentium t t 1,8 GHz trở lên . + B nh RAM t 512MB trở lên + Mainboard có Card video rời + Card video 8x v i b nh 32MB trở lên. + Ổ c ng t 40GB trở lên . N u c u hình th ẽ ch ô m b o cho công vi c, n u c càng t t . Máy tính sử d ng cho các công vi ò : + So n th n + Truy c p Internet +H ct p + Nghe nh c, xem phim . + Các công vi c khác 3. Tính tƣơng thích khi chọn thiết bị Trong máy tính có 3 thi t b có tính i ch ồng b n u không có th chúng sẽ không ho ng ho c không phát huy h t tác d ng, ba thi t b + Mainboard + CPU + B nh RAM Ba thi t b này rằng bu c ở t Bus, ta hãy ch n theo nguyên t c sau : => Ch M c, Main ph c các yêu c u c a công vi c sử d ng => Ch n CPU có t Bus ( FSB ) nằm trong ph m vi Mainboard h tr . => Ch n RAM có t Bus > = 50% t Bus c a CPU. 4. Chuẩn bị thiết bị cho một bộ máy tính M t b máy tính t i thi u c n nh ng thi t b sau: *Case ( H p máy ) HUỲNH TRẦN SƠN 2
 3. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Case là vỏ máy, hãy ch mb thoáng mát cho máy, b nguồn ờ heo case ho c bán rời, ta nên d ng nguồn có công su t > = 350W. Nguồ : n t ngoài vào trong máy. Nguồ n là thi t b quan tr ng trong vi c gi cho n áp ổ nh, giúp các thi t b c an toàn khi có s c . Nguồ n có công su t l n phù h p v i nh ng máy g n nhi u thi t b tiêu t t làm mát bằng c, ổ c ng có t quay cao, ổ DVD nhi u ch *Mainboard Mainboard là thi t b quan tr ng nh t mà ta c n quan tâm, Mainboard nó quy nh tr c ti nt c b n c a máy, nên ch n mainboard c ã I G A ts hãng khác và có sử d ng chipset c a Intel Khi ch n Mainboard c n Socket và FSB c a CPU và Bus c a Ram *CPU Ph i ch n CPU thích h p v M ã PU i có t mb ov i yêu c u công vi c c a khách hàng. * RAM HUỲNH TRẦN SƠN 3
 4. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta ph i ch RAM m b o cho yêu c u công vi c c a khách hàng, còn t Bus thì ph thu c vào Bus c a CPU * Card Video ( N M * Ổ cứng HDD Ta có th mua ổ c ng t 10GB trở ã ch ờng v i Win XP, tuy nhiên ta nên ch ng ổ g p 2 l ng sẽ sử d ng là t t nh t, không nên d ng ổ quá l ng sử d ng quá ít. * Keyboard Ta có th ch n m t bàn phím b t kỳ theo sở thích. * Mouse Ta có th ch m t con chu t b t kỳ theo sở thích. Và bộ máy tính đầy đủ cần bổ xung các thiết bị sau : * Ổ đĩa CD Rom HUỲNH TRẦN SƠN 4
 5. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta có th l p hay không l p ổ D R t ph n m m ta ph i c n nó, có th d ng ổ D R c mà không ở a máy. * Card Sound ( N M ) N u Mainboard ta ch n mà không có Card sound on board thì sẽ ô c nh có th nghe nh c ta c n l p thêm Card sound rời. * Loa Ta có th mua m t b loa b t kỳ tùy theo sở thích miễ khu i công su t âm t n ở trong. * Card Net ( N M Khi có nhu c u n i m ng LAN hay m ng Internet thì c n ph i l p Card net n M có Card on board II. QUÁ TR NH LẮP RÁP a. Kiểm tra bộ nguồn: Ta n n nguồn (dây cáp b 4 n công t c Power, chú ý là có 2 lo i công t c là nh n và b t lên xu ng,ta ph x ồ ng dẫn trên nhãn b nguồ n vì cách x t chân 2 lo i khác nhau. N i dây c n 5VDC cho m t hi n s , ô c nguồn, qu t c a b nguồn quay và b ng hi n s sáng . HUỲNH TRẦN SƠN 5
 6. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG . ắp r p ổ đĩa: L p các ổ ĩ m, ổ ĩ ng, ổ ĩ D-ROM n các dây cáp tín hi u cho n cáp c n. c. ắp r p Mainboard: L p mainboard lên mi ng s ỡ bên hôn G các ch m bằng nh a. C g ng b 2 con c c nh cho mainboard. . ắp r p Ram Mainboard 486 cho phép ta sử d ng t 1 SIMM n 4 cây (có 4 bank). Mainboard Pentium b t bu c ph i g n 1 c p 2 cây SIMM cho 1 Bank (có 2 bank).Ta c x nh chi u g n SIMM bằng cách u chân khuy t c nh c SIMM u có gờ ch n c a bank. L : ch nên d ng 1 lo i cho “ ” e. ắp r p các dây cắm tín hiệu lệnh: N L các dây c m c M c khi ráp Ca ng và khi ráp card ta dễ ch S ,c Ð iv è ô c n xoay u c m l i, không s ỏng. Ð i v i nút Turbo khi nút có tác d trên. Dây Reset và dây Loa không phân bi u, c c. g. ắp r p Card: ờng máy c u hình chuẩn ch có card màn hình PCI.Ta c m card vào slot nào trong 4 slot PCI c. Các card bổ :S M N MPEG ờng là c m vào 4 Slot ISA h. ắp r p CPU: Chú ý c m c nh khuy t c PU nh khuy t c a ổ c m (c nh khuy t là c nh thi u 1 chân hay l ở góc vuông). Khi c m, so kh p chân v i l rồi th nhẹ nhàng CPU xu ng. Khi CPU không t xu ng có th do c n g t lên h t cỡ hay chân CPU b cong c n ph i n n l i. Tuy i không c d ng s è PU x ng khi nó không t xu c, có th làm gẫ PU ỏ). i. ắp r p dây tín hiệu ổ đĩa: C m cáp tín hi u n i FDD trên mainboard hay trên Card I/O rời. Ph g u dây s 1 c 1c u n i. k. ắp r p dây cấp điện cho ổ đĩa HUỲNH TRẦN SƠN 6
 7. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ð u tiên ch nên ráp dây cáp c n cho ổ ĩ m khở Test máy. Sau khi máy ch y t t m i n i cho các ổ ĩ ò i. l. ắp Ráp cấp điện cho Mainboard: Khi n i cáp c n cho M 4 i nằm sát nhau và nằm gi a. T dây l i thành t ng bó, c t và c nh vào ch nào g T dây ch m vào qu t gi i nhi t c a CPU, t o kho ng tr ng t ô ô ễ dàn *. Quy trình lắp ráp Các công c c n thi t: Tua v t, thời gian, s kiên nhẫn, m t s lo T u tiên c n ph i th c hi n là b u gỡ bỏ m t cách cẩn th n nh ng thành ph n mà chúng ta v a ch n v , c bi t là b vi xử lý. L p ráp b vi xử lý vào bo m ch ch t bo m ch ch ẽ làm cho thao tác dễ ờng h p ta th c hi n l t bo m ch ch c. Mở các ch t trên socket c a b vi xử … … n ph c ph n plastic mỏ b o v các chân c L ằ ng dẫn sử d ng cho các b vi xử lý c a Intel có th không gi ng nhau. S t m t cách cẩn th n b vi xử lý vào, c n ph i b m gi t gi khóa ch t m t cách cẩn th n sau khi c x PU n lúc này vẫn c n ph g n qu t cho t i khi bo m ch ch trí c a nó. HUỲNH TRẦN SƠN 7
 8. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Bo m ch ch ờ è i nó là m t m nh kim lo yở trí các cổng ra vào c a bo m ch. Ta c n ph t t m kim lo c khi cho bo m ch ch vào trong case. L ã t m t cách cẩn th n bo m ch ch ã m b vi xử lý vào trong case, kh p v i các l i và các lẫy gi . C nb m rằ u ra vào c a các cổng trên bo m ch ch úng v i các l trong t c l các cổ …ta có th u ch nh các ph n kim lo i c a t y phía sau n u chúng không thích h p, vì có th ã bẻ cong khi v n chuy n. HUỲNH TRẦN SƠN 8
 9. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Lúc này d b t ch t bo m ch ch vào case. H u h t các bo m ch ch n9 l b t vít. Th quan tr ng nh t t t c các c vào các l b t c a chúng, không nên v n m t t, ch c n v n v a bo m ch ch không b chuy n rời sai v t v n ch t d n các c gá. c ti p theo ta c n ph i c … t s bo m ch ch có cáp nguồn b n chân c n ph i c c m g n b vi xử lý. Ta nên c c khi l p qu t cho b vi xử dễ => Lúc này ta có th l p qu t c a b vi xử c rồi, C n ph u ch nh b n c ch chúng nh v ng dẫn sử d ng. Khi qu ã cl trí, c n n m nh vào b n ch nh v trong m t cách chéo nhau. HUỲNH TRẦN SƠN 9
 10. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG => Ti n ta c n k t n i các dây c a bo m ch ch v i các dây dẫ n các nút c p nguồn và các nút khở ng l i. Sau khi c m xong các dây n i này, ta c n k t n i ti p các cáp audio, USB, và các cáp khác v i case c a ta, các k t n i nguồn c a bo m ch ch . => *L pổ n Ổ ĩ D DVD / c n i v i bo m ch ch bằng cáp IDE và nguồ n ổ c ng. Ph nh ổ chính/ph nằm bên c nh b chân c m cáp IDE - Gỡ bỏ mi ng nh a ở ổ CD vào khoan c cẩn th n ở 2 bên. K ẩy ổ D ô ổ không b l ch, tránh tình tr ng kẹt khay ch ĩ L hãy ng t ổ ĩ DVD trí c a nó. Nên nh rằng ổ ĩ DVD ng sẽ r t rung nên ta c n ph i b t th t ch t các c gi hai bên c a nó. HUỲNH TRẦN SƠN 10
 11. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Lúc này có th l p ổ ĩ ng vào case. Ta nên l qu t c a case có th c ổ c ng. Có th k t n i cáp SATA ho IDE c khi l p ổ c n ph i b m b t ch t b n c tránh ti ng ồn trong khi ho ng. Các ổ (c ng, m u d ng cáp d li u IDE ho ATA k tn i v i bo m ch ch . Khi mu n c m 2 ổ c ng trên cùng 1 máy, ta ph n ph n chân r ằm gi ồ trên m t ổ, ph nh ổ chính (master) và ổ ph ồ ng sẽ c kéo ra khỏi ch u c a nhà s n xu t và c m vào v ng . => Chuy ô n l p RAM, c n ph i b o m tháo các lẫy gi ở t b n RAM vào khe slot và nh n xu ng, hai mi ng nh a màu tr ng hai bên sẽ t ng "qu p" ch t khi thanh RAM vào khe v a v n. => c n ph i b m rằng các lẫy gi ul trí khuy gi ch t thanh RAM Lúc này ta có th l p thêm video card hay b t c thành ph n ph nào khác. Tuy nhiên c n ph i tháo mi ng kim lo i ở nh c m các card bổ sung này. HUỲNH TRẦN SƠN 11
 12. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Sau khi ki m tra xong, ta có th p case trở l i. => Ti n c m màn hình và b t máy Khở u tiên: Ðây là thờ m quan tr ng nh t trong quá trình ráp máy. Ki m tra l n cu i cùng rồi b t máy. N u m i vi u ổn, trong vòng 10 giây, màn hình ph i lên và BIOS ti n hành ki m tra máy. N u trong 10 giây , màn hình không lên là có chuy n gay go, ph i l p t c t t máy và ki m tra l i các thành ph n sau: Jumper: Ki m tra l i các jumper t mainboard, t PU n th PU ? III. CÀI ĐẶT 1. Thiết Lập Bios: a. BIOS th c hi n ch ? Ph n m IOS m nhi m nhi ò ò ng nh t là n p h u hành. Khi mở máy, hãy ki m tra màn hình khở u có g “ n phím DELETE” vào trình SETUP. V i AmiBios yêu c u nh n phím DEL vào trình setup, ở m t s dòng mainboard khác nh n F2 (ho c F12). HUỲNH TRẦN SƠN 12
 13. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Bây giờ ta sẽ th n BOOT và ch n Boot Device Priority và ch n thi t b khở u tiên làCDROM thi t b th nhì là HARD DRIVE ta c n nh n F10 t. i v i Award Bios ta sẽ th “ ” vào trình SETUP. Vẫn là phím DEL. Bây giờ ch n: Advanced Bios Features. và ch nh: First Boot Device to CDROM và Second or third to HDD-0 và nh F10 HUỲNH TRẦN SƠN 13
 14. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Bây giờ ch n: Boot Sequence và ch n CD-Rom bằng cách nh n phím - + và nh n phím “ ng tr ” kích ho t nó. B m ESC và ch n save settings and exit (nh F10 nó) 2. Hƣớng dẫn phân vùng (chia) ổ đĩa ằng PartitionMagic PartitionMagic - ổ ĩ t nh t hi n nay. PartitionMagic - vùng ổ ĩ ô m t d li u, không dễ sinh l i. Ta ph i khở ng máy tính MSDOS mode (d ĩa m m ho c "Restart in MSDOS mode" v i Win9x) thì m i có th ch y PartitionMagic c. Màn hình chính c P M th khác trên máy khác, tuỳ thu c vào tình tr ng hi n thời c ĩ : - Trên cùng là Menu c i là ToolBar. - Ti p theo là m t lo t các kh "x x ỏ ỏ" bi u th các partition hi ĩ ng hi n thời. - Cu i cùng là bảng liệt kê chi ti t v thông s c a các partition hi n có trên ổ ĩ - Nút Apply d ghi các ch nh sửa c a ta vào ĩ khi nào nh n Apply thì các thông tin m i th c s ĩ N Exit thì ch t rồi. Nh n vào Exit sẽ thoát khỏ trình. - Nh n nút ph i mouse lên 1 m c trong bảnng liệt kê thì sẽ th y 1 menu : HUỲNH TRẦN SƠN 14
 15. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG h uh u có th c truy c p qua menu này. Chú ý: T t c các thao tác ch b u th c s có hi u l ổ ĩ ng) khi ta nh n vào nút Apply (ho c ch n l nh Apply Changes ở menu General, ho c click vào bi ng Apply Changes trên Tool Bar). * Tạo partition Ta có th th c hi n thao tác này bằng cách: - Ch n ph ĩ ng còn tr ng trong b ng li t kê. Vào menu Operations rồi ch n Create... - Ho c click ph i mouse lên ph ĩ ng còn tr ng trong b ng li t kê rồi ch n Create... trên popup menu. Sau khi ta ch n thao tác Create. M t dialog box (h p tho i) sẽ xu t hi n: Trong ph n Create as ta ch n partition m i sẽ là Primary Partion hay là Logical Partitio . Trong ph nPartition Type ta ch n ki uh th ng file (FAT, FAT32...) cho Partition sẽ c t o. Partition m i sẽ ct ngformat v i ki uh th ng file mà ta ch . Ph nSize l ta ch n c cho Partition m i V ph i click vào nútOK là hoàn t t thaotác HUỲNH TRẦN SƠN 15
 16. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG ormat Partitio Ch n 1 partition trongb ng li t kê rồi vào menuOperations, ch nFormat... ho c right click lên 1 partition trongb ng li t kê rồi ch nFormat..H p tho i Format sẽ xu t hi n Ta ch n ki uh th ng file ở ph nPartition Typ , Nh p vào "tên" cho partition ở ôLabel (tuỳ ch n, có th tr ng) Gõ ch OK vào ôType OK to confirm parititon format (b t bu c), và nh nOK hoàn t t thao tác! Xoá Parti ion Ch n 1 partition trb ng li t kêong , vào menu Operations rồi chọn Delete... ho c right click lên 1 partition trb ng li t kêong rồi chọn Delet... H p tho i Delete sẽ xu t h Gõ ch OK vào ô Type OK to confirm parititon deletion (b t bu c), và nh nOK hoàn t t thao tá Thay đổi kích thƣớc partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Resize/Move... ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê rồi ch n Resize/Move...h p tho i sẽ xu t hi n. HUỲNH TRẦN SƠN 16
 17. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta có th d ng mouse "n m và kéo" tr c ti p ph n graph bi u th cho partition (trên cùng), ho c nh p tr c ti p các thông s vào các ô Free Space Before, New Size và Free Space After, nh n OK hoàn t t thao tác! Ghép 2 partition lại thành 1 partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê , vào menu Operations rồi ch n Merge... ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê rồi ch n Merge...M t h p tho i sẽ xu t hi n. Ta có th ch n 1 trong các ki é : - Partiton c nh partition ta ch n sẽ c chuy 1 c trên part ã ch n. Ta g i partition b chuy c là partition khách; partition còn l i là partition ch . Sau khi ch n ki u ghép, ta ch c sẽ ch a n i dung (ph n d li u) c a partition khách trong ô Folder Name. Ch n ki u h th ng phai cho partition k t qu trong ph n File System File. Nh OK b u quá trình ghép. Chuyển đổi kiểu file hệ thống của partition Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Convert ho c right click lên 1 partition trongb ng li t kê rồi ch n Convert. M t menu con sẽ xu t hi n. HUỲNH TRẦN SƠN 17
 18. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Ta có th ch n m t trong các ki u chuy ổi: - T FAT sang FAT32, HPFS hi c NTFS; - T FAT32 sang FAT; - T NTFS sang FAT ho c FAT32. N chuy n 1 partition t L P c l i. Các thao tác nâng cao Ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Advanced ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê, rồi ch n Advanced. M t menu con sẽ xu t hi n. Bad Sector Retest: ki " " ĩ ng xem thử nó có còn sử d c n a hay không. Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì h u hành sẽ không còn nh n ra c n a. làm "xu t hi n" l i partition, ta ch n l nh Unhide Partition. (n u ta ch n Advanced 1 ã ẩn thì l nh Hide Partition sẽ c thay bằng l nh Unhide Partition). Resize Root: ổi s c g c có th . Set Active: làm cho partiton "active". T i m t thờ m ch có th 1 c active, và h u hành nào cài trên partion active sẽ c ch n khở ng lúc b t máy. Resize Clusters: ổ c c a 1 cluster. Các thao tác khác Kiểm tra lỗi: ch n 1 partition trong b ng li t kê, vào menu Operations rồi ch n Check for Errors... Thông tin về partition: ch n 1 partition trong b ng li t kê, , vào menu Operations rồi ch n Info...ho c right click lên 1 partition trong b ng li t kê, rồi ch n Info... HUỲNH TRẦN SƠN 18
 19. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Tăng tốc độ các thao tác: ta vào menu General rồi ch n Preferences...Trong ph n Skip bad sector checks ã u ch n t t c các partition trong danh sách. L a ch n này sẽ làm cho t c c ng 30-50% (hình minh ho ). => * ƣu ý Một số ƣu ý chung: Hãy backup d li c khi th c hi n các thao tác. Các thao tác ch th c s thi hành khi ta nh n vào nút Apply (ho c ch n l nh Apply Changes ở menu General, ho c click vào bi ng Apply Changes trên Tool Bar). M ã cs ã nó t k t thúc, không nên ng t ngang công vi c c a Partition Magic, n u không ta có th b m t toàn b d li u c ĩ ng. 3. Cài Đặt Hệ Điều Hành windows XP B t u cài t: ĩ W XP ở ng l t sẽ b u v i màn hình m u x : hím b vào Setup. cửa sổ m i xu t hi n HUỲNH TRẦN SƠN 19
 20. BÁO CÁO THỰC TẬP CAO ĐẲNG CHƢƠNG Nh ENTER t , sau vài phút máy d ng l i ở màn hình sau : B F8 ồ t, sau m t lát máy d ng l i ở màn hình sau : B t ĩ n th : Ta hãy ch n ki u Format là NTFS file system sau E ti p t c HUỲNH TRẦN SƠN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2