intTypePromotion=1

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Chia sẻ: Hoàng Dũng Dũng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:64

0
690
lượt xem
172
download

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo thực tập: Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa được thực hiện nhằm tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị hàng tồn kho trong DN; tìm hiểu tình hình quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa; ddánh giá, nhận xét về công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập: Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa

 1. 1 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế không có sự  thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ,   giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời   gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đường đại học đến nay, tôi đã nhận được rất  nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè. Với lòng biết ơn   sâu sắc nhất, tôi xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế – Trường Đại Học Nha   Trang đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý  báu cho chúng tôi trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt, trong học kỳ  này, Khoa đã tổ chức cho chúng tôi được tiếp cận với công việc thực tế của ngành  quản trị kinh doanh qua hình thức thực tập giáo trình mà theo tôi là rất hữu ích đối   với sinh viên ngành Quản trị  kinh doanh nói riêng cũng như  tất cả  các sinh viên  thuộc các chuyên ngành khác. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi để  chúng tôi cso  thể hiểu biết sâu hơn về  công việc tương lai của mình, cũng như  nắm được phần   nào cách thức làm việc, và rất nhiều kỹ năng giao tế khác. Tôi xin chân thành cảm   ơn Bộ môn Quản trị kinh doanh đã tận tâm hướng dẫn chúng tôi qua từng buổi học  trên lớp cũng như  những buổi nói chuyện, thảo luận về  công tác thực tập. Nếu   không có những lời hướng dẫn, dạy bảo của thầy thì tôi nghĩ bài báo cáo thực tập   này của tôi khó có thể  hoàn thiện được. Một lần nữa, em xin chân thành cảm  ơn   khoa kinh tế. Bài báo cáo thực tập được thực hiện trong khoảng thời gian gần 2   tháng. Bước đầu đi vào thực tế, tìm hiểu về  lĩnh vực quản trị  tồn kho (một mảng   trong công tác quản trị  sản xuất­ quản trị  kinh doanh), kiến thức của tôi còn hạn  chế  và còn nhiều bỡ  ngỡ  do vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc  chắn, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để  hoàn thiện hơn trong công việc thực tế  sau này. Sau cùng, tôi xin kính chúc quý  Thầy Cô trong Khoa kinh tế  trường Đại Học Nha Trang thật dồi dào sức khỏe,   niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt kiến thức  cho thế hệ mai sau.
 2. 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TNHH Trách nhiệm hữu hạn MTV Một thành viên SXKD Sản xuất kinh doanh CNV Công nhân viên WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) DT & TN Doanh thu & Thu nhập VCSH Vốn chủ sở hữu LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế TSCĐ Tài sản cố định XDCB Xây dựng cơ bản NVL Nguyên vật liệu HTK Hàng tồn kho
 3. 3 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Thống kê nguồn vốn của nhà máy từ 2011 đến 2013……………….……… 19 Bảng 2: Phân tích sự biến động của tài sản…………………………………………... 22 Bảng 3: Phân tích sự biến động của nguồn vốn……………………………………… 24 Bảng 4: Phân tích tình hình tài chính thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất  kinh doanh…………………………………………………………………………….26 Bảng 5: Phân tích tỷ suất tài sản……………………………………...……………… 28 Bảng 6: Phân tích tỷ số nợ và tài trợ…………………………………………….…… 28 Bảng 7: Phân tích các khoản phải thu ngắn hạn……………………………………… 29 Bảng 8: Phân tích các khoản nợ ngắn hạn…………………………………………… 30 Bảng 9: Phân tích tỷ số các khoản phải thu trên các khoản phải trả ngắn hạn……. … 30 Bảng 10: Phân tích khả năng thanh toán tổng quát……………………………….….. 31 Bảng 11: Phân tích khả năng thanh toán bằng tiền……………………………….….. 31 Bảng 12: Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn………………………….……. 32 Bảng 13:Phân tích khả năng thanh toán nhanh………………………………………. 32 Bảng 14: Phân tích khả năng thanh toán lãi vay……………………………….…….. 33
 4. 4 Bảng 15: Phân tích tình hình sử dụng hàng tồn kho…………………………….…… 34 Bảng 16: Phân tích tình hình luân chuyển các khoản phải thu…………………...….. 34 Bảng 17: Phân tích hiệu suất sử dụng tổng tài sản…………………………………… 35 Bảng 18: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và thu nhập……………………. 35 Bảng 19: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản………………………………. 36 Bảng 20: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu……………………….….. 37 Bảng 21: Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROA………………………… 38 Bảng 22: Phân tích tỷ suát lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE………………….…. 39 Bảng 23: Biểu kê nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn năm 2013………………...…… 40 Bảng 24: Phân tích tình hình sử dụng nguồn vốn năm 2013………………………… 41
 5. 5 DANH MỤC HÌNH Hình 1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Yến Sào Khánh Hòa………………….… 7 Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý của nhà máy…………………………………………. 11 Hình  3:   Các   dạng   tồn   kho……………………………………………………………. 51 Hình 4: Sơ  đồ  qui trinh nhập kho tại nhà máy……………………………………….. 52 Hình 5: Sơ  đồ qui trinh xuất kho tại nhà máy………………………………………... 55 Hình 6: Sơ đồ các nhóm hàng tồn kho phân bố theo biểu đồ  Pareto……………..…. 57
 6. 6 MỤC LỤC
 7. 7 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: ́ ước ta đang trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập theo sự phát  Đât n triển của thế giới và xu hướng của thời đại. Hội nhập và phát triển kinh tế là một  cơ hội đồng thời cũng là một sự thách thức lớn đối với nền kinh tế nước nhà nói  chung và cụ thể là các doanh nghiệp trong nước nói riêng. Nó phải chịu sức ép cạnh  ́ ệt từ bên ngoài cũng như bên trong. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp  tranh quyêt li phải nỗ lực không ngừng, phát huy tối đa ưu thế của mình, cũng như khắc phục  những mặt yếu kém còn tồn tai đ ̣ ể có thể hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Chìa  khoá nào có thể mở ra cánh cửa của sự thành công đó? Câu hỏi đặt ra như một lời  thách thức đối với các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển. Để làm được điều  đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra đối với doanh nghiệp là phải  quản trị thật tốt và chặt chẽ vốn lưu động, trong đó hàng tồn kho được xem là tài  sản lưu động quan trọng. Vì vậy công tac quan tri hàng t ́ ̉ ̣ ồn kho là một vấn đề lớn  cần được giải quyết mà không phai chu doanh nghi ̉ ̉ ệp nào cũng quan tâm. Trong tình  hình hiện nay, khi khoa học công nghệ phát triển không ngưng, Vi ̀ ệt Nam lại đang  trong tiến trình hội nhập, lam thê nao đê hoat đông hiêu qua, mang lai l ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ợi nhuân cao  ̣ nhưng lai tôi thiêu hoa đ ̣ ́ ̉ ́ ược chi phi thi đo la bai toan không dê dang đôi v ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̃ ̀ ́ ới cac nha  ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ự trữ bao nhiêu là vừa đủ để  quan tri. Bai toan vê quan tri hang tôn kho cung thê. D vừa tiết kiệm chí phí vừa đem lại hiệu quả tối ưu? Một doanh nghiệp không quản  trị tốt hàng tồn kho sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất và lưu thông  hàng hoá. Do đó, để tăng doanh thu, đồng thời tiết kiệm chi phí để nhăm tăng l ̀ ợi  nhuận, doanh nghiệp phải có biện pháp quản trị tốt hàng tồn kho, giảm thiểu mọi  rủi ro, giúp doanh nghiệp có vị thế vững chắc trên thương trường. Nhận thức được  tính chất quan trọng của công tác quản trị hàng tồn kho trong doanh nghiệp nên tôi  quyết định chọn đề tài “Tìm hiểu hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty  TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa” nhằm tìm hiểu sâu về quản  trị tồn kho, cách áp dụng các phương pháp quản trị tồn kho từ lý thuyết vào thực  tiễn. Tuy nhiên, do bước đầu tiếp cận với công việc thực tập và những hạn chế  nhất định nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được sự góp ý của  quý thầy cô. Xin chân thanh cam  ̀ ̉ ơn! 
 8. 8 2. Mục tiêu của đề tài: ­ Tổng hợp, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị hàng  tồn kho trong DN ­ Tìm hiểu tình hình quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH MTV Yến Sào  Khánh Hòa.  ­ Đánh giá, nhận xét về công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty.  3. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:  Hoạt động quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH nhà nước một thành viên  Yến Sào Khánh Hòa.  4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:  ­ Phạm vi về không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH nhà nước  một thành viên Yến Sào Khánh Hòa.  ­ Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu số liệu trong 3 năm 2011 ­ 2013.  5. Phương pháp nghiên cứu đề tài: ­ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Được sử dụng để thu thập các thông tin  liên quan đến đề tài trong các giáo trình, bài giảng, đồ án ở trên thư viện, trên mạng  Internet … nhằm hệ thống hóa phần cơ sở lý luận về công tác quản trị hàng tồn  kho.  ­ Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Phương pháp này được sử dụng để hỏi  những người cung cấp thông tin, dữ liệu, nhất là các anh, chị trong phòng kế toán ­  tài chính, nhằm tìm hiểu hoạt động kinh doanh và công tác kế toán, đặc biệt là công  tác quản trị hàng tồn kho tại công ty.  ­ Phương pháp phân tích, thống kê, so sánh nhằm phân tích tình hình quản trị  hàng tồn kho từ đó có cái nhìn tổng quan về công ty.
 9. 9 PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG HỢP 1.1 Giới thiệu khái quát về  công ty TNHH nhà nước MTV   Yến Sào Khánh  Hòa: 1.1.1 Sơ lược về công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa: Công ty Yến sào Khánh Hòa  là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo  quyết định số  78/QĐ­UB ngày 16/01/1993. Đến ngày 26/10/2009, Công ty Yến sào   Khánh Hòa chuyển đổi thành theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước   một thành viên 100% vốn nhà nước theo quyết định số 2692/QĐ­UBND của UBND  tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH  Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Được  ủy ban nhân dân tỉnh Khánh  Hòa giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên yến  sào trên các Đảo yến thiên nhiên thuộc vùng biển Khánh Hòa. Tên đầy đủ  bằng Tiếng Việt: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào  Khánh Hòa. ­ Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Yến Sào Khánh Hòa. ­ Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh: Khanh Hoa Salanganes Nest Company. ­ Tên viết tắt bằng Tiếng Anh: Sanest Group. ­ Địa chỉ:  248 Thống Nhất ­ Nha Trang ­ Khánh Hòa. ­ Điện thoại:  058 3822472. ­ Fax:  058.3829267. ­ Email:  yensaokh@yensaokhanhhoa.com.vn ­ Website:  yensaokhanhhoa.com.vn ­ Giấy phép  kinh doanh số: 4200338918 ­ ngày 26/11/2009. ­ Vốn điều lệ: 69,000,000,000 Đồng ­ Chủ tịch kiêm tổng giám đốc: Ông Lê Hữu Hoàng. 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: Năm 1970, Tổ hợp tự quản Yến sào Vĩnh nguyên, Khánh Hòa được thành  lập, công nhân nghề yến chính thức được quyền quản lý và khai thác yến sào. Năm 
 10. 10 1976, Tổ  hợp được nâng lên thành Hợp tác xã Yến sào Vĩnh nguyên, ngành nghề  yến sào được quan tâm phát triển  ổn định. Năm 1987, Xí nghiệp quốc doanh Yến   sào Nha Trang được thành lập, yến sào được xuất khẩu thu ngoại tệ, góp phần phát  triển kinh tế địa phương. Tháng 11 năm 1990, Công ty Yến sào Khánh Hòa được thành lập, trực  thuộc UBND Tỉnh Khánh Hòa với chức năng quản lý, khai thác và kinh doanh các   sản phẩm yến sào.  Từ  tháng 10 năm 2009, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty  TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa. Qua quá trình hơn 20 năm  phát triển, Công ty hiện đang quản lý 32 đảo yến với 157 hang yến lớn nhỏ trải dài   từ  huyện Vạn Ninh đến Cam Ranh, 18 đơn vị  trực thuộc và công ty cổ  phần thành  viên, trên 700 nhà phân phối, đại lý trong nước và quốc tế, chiếm giữ thị phần khai   thác yến sào từ các đảo yến thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. 1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Công ty Yến sào Khánh Hòa được đánh giá là đơn vị đầu ngành của cả nước  về quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên yến sào. Trong quá trình phát triển, Công ty  chú trọng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đưa ra giá trị  bổ  dưỡng cao cấp   của Yến sào đến với cộng đồng, góp phần phục vụ  sức khỏe cộng đồng và nâng  cao giá trị thương phẩm của Yến sào, hướng đến chiếm lĩnh thị  trường trong nước  và quốc tế. Đến nay, Công ty đã sản xuất hơn 40 dòng sản phẩm có giá trị bổ dưỡng cao   cấp với hệ  thống 45 cửa hàng và trên 900 nhà phân phối, đại lý trong nước và 30  nhà phân phối  ở nước ngoài. Công ty đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại 42 quốc   gia trên thế giới. Sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa luôn đồng hành   cùng sức khỏe cộng đồng, phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân lao động và các  tầng lớp xã hội. Các dòng sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa mang đậm giá trị  nhân   văn và bản sắc truyền thống lịch sử  nghề  yến. Chất lượng, giá trị  thương phẩm   của Yến sào Khánh Hòa đứng hàng đầu thế  giới, được xem như  thần dược đồng  
 11. 11 hành cùng sức khỏe cộng đồng. Công ty Yên sào Khánh Hòa h ́ ướng đên giá tr ́ ị vì lợi  ̣ ích công đông, b ̀ ảo vê môi tr ̣ ường sinh thái và phát triên bên v ̉ ̀ ững. 1.1.4 Các đơn vị trực thuộc:  ­ Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Địa chỉ: Quốc lộ 1A ­ Xã Suối Hiệp ­ Diên Khánh Điện thoại: 058.3745601 – Fax: 058.3745605  Địa chỉ: Mỹ Thanh ­ Cam Thịnh Đông ­ Cam Ranh ­ Khánh Hòa  Điện thoại: 058.3865666 – Fax: 058.3865664 ­ Nhà máy Chế biến nguyên liệu Yến sào Địa chỉ: Quốc lộ 1A ­ Xã Suối Hiệp ­ Diên Khánh Điện thoại: 058.3746355– Fax: 058.3746345 ­ Trung tâm dịch vụ du lịch Sanesttourist Địa chỉ:  89 Thống Nhất – Nha Trang Điện thoại: 058.3818189 – Fax: 058.3810099 ­ Nhà máy thực phẩm cao cấp SanestFoods Địa chỉ:  Quốc lộ 1A ­ Xã Suối Hiệp ­ Diên Khánh Điện thoại: 058.3745192 – Fax: 058.3745620  ­ Công ty cổ phần du lịch thương mại Nha Trang Địa chỉ:  3 Nguyễn Chánh – Nha Trang Điện thoại: 058.3810333  ­ Công ty cổ phần dịch vụ văn hóa và quảng cáo Địa chỉ:  62 Thống Nhất ­ Nha Trang Điện thoại:  058. 3821146 – Fax: 058.3821146 ­ Hệ thống nhà hàng yến sào Địa chỉ:  30 Nguyễn Thiện Thuật ­ Nha Trang Điện thoại:  058. 3521218 – Fax: 058.3524647 Địa chỉ:  44 Trần Phú ­ Nha Trang Điện thoại:  058. 3544239 ­ TT Quảng Bá SP & NH Yến sào ­ Đường Phạm Văn Đồng Địa chỉ:  4 Phạm Văn Đồng ­ Nha Trang Điện thoại:  058. 3544239 – Fax: 058.3544249
 12. 12 ­ NH Yến sào Lâm Đồng Địa chỉ:   Khu du lịch sinh thái Trúc Lâm Viên ­ Thôn K'Long ­ xã Hiệp An ­ Đức  Trọng ­ Lâm Đồng Điện thoại: 063.3542625 – Fax: 058.3542526 ­ Trung tâm kỹ thuật công nghệ nuôi chim yến Sanatech Địa chỉ:  38 Phan Chu Trinh ­ Nha Trang Điện thoại: 058.3561613 ­ Fax: 058.3563380 ­ XN THiết kế xây dựng SanatechLand Địa chỉ:  55 Ngô Gia Tự ­ Nha Trang Điện thoại: 058.3513567 – Fax: 058.3513566 ­ Nhà máy nước giải khát Sanna Địa chỉ:  Mỹ Thanh ­ Cam Thịnh Đông ­ Cam Ranh ­ Khánh Hòa Điện thoại: 058.3865678 ­ Fax: 058.3865676   ­ Công ty cổ phần chế biến nông sản xuất khẩu Khánh Hòa Địa chỉ:  Quốc lộ 1A ­ Xã Suối Hiệp ­ Diên Khánh Điện thoại: 058.3745347 ­ Fax: 058.3745157 ­ Trung tâm dịch vụ tuyến Bắc Nam Địa chỉ:  Mỹ Thanh ­ Cam Thịnh Đông ­ Cam Ranh ­ Khánh Hòa Điện thoại: 058.3865998 ­ Trại dừa Cam Thịnh Địa chỉ:  Mỹ Thanh ­ Cam Thịnh Đông ­ Cam Ranh ­ Khánh Hòa Điện thoại: 058.3865333 – Fax: 058.3865333 ­ TT Dịch vụ Phố đi bộ Địa chỉ:   46 Trần Phú ­ Nha Trang ­ Chi nhánh Đà Nẵng ­ Chi nhánh Hà Nội ­ Chi nhánh TP.HCM ­ TT Yến sào Côn Đảo ­ TT Yến sào Ninh Thuận ­ TT Yến sào Phú Yên.
 13. 13 1.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh: Hình 1 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty Yến Sào Khánh Hòa 1.2 Giới thiệu chung về nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào Khánh Hòa: 1.2.1 Sự ra đời của nhà máy: Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào Diên Khánh là một trong những  đơn vị  trực thuộc của Công ty Yến Sào Khánh Hòa. Nhà máy được khởi công xây  dựng vào tháng 9/2002, tại địa bàn xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, cách trung tâm  thành phố  Nha Trang 17km về  phía Nam. Tháng 11/2003 nhà máy hoàn thành và  chính thức đi vào hoạt động. Nhiệm vụ của nhà máy là sản xuất và kinh doanh nước yến sào giải khát và   cao cấp mang thương hiệu Sanest. Sản phẩm của nhà máy mang tính thuần khiết và   cao cấp được chính công ty Yến Sào Khánh Hòa khai thác từ đảo yến của tỉnh nhà.  Công nghệ sản xuất nước yến sào Sanest là sự kết hợp giữa phương pháp chế biến  cổ truyền với thành quả nghiên cứu khoa học hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc   góp phần nâng cao giá trị  dinh dưỡng cho người tiêu dùng. Hệ  thống dây chuyền   thiết bị  của nhà máy rất hiện đại được nhập từ  châu Âu, có khả  năng sản xuất  được nhiều dạng bao bì, công suất thiết kế là 5 triệu sản phẩm/năm. Sau 11 năm không ngừng vươn lên và khẳng định mình, nhà máy luôn hoàn  thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu mà công ty giao cho. Và cho tới thời điểm hiện   tại công suất của nhà máy đã đạt được là 45 triệu sản phẩm/năm ­ tăng gấp 9 lần   sản lượng thiết kế ban đầu. Tên nhà máy bằng Tiếng Việt: Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào. Tên   nhà   máy   bằng   Tiếng   Anh:   High   Quality   Salanganes   Nest   Soft   Drink   Factory. Địa chỉ:  1A Suối Hiệp, Diên Khánh, Khánh Hòa. Điện thoại:  (058)3745601 Fax:  (058)3745605  Email:  yensaokh­nmngk@dng.vnn.vn
 14. 14 Giám đốc:  Bà Lê Thị Hồng Vân. 1.2.2 Quy mô của nhà máy: Nhà máy được đầu tư  một dây chuyền thiết bị hoàn chỉnh, tự  động hóa cao,   có công suất 5tr sp/năm. Dây chuyền thiết bị chính, từ khâu súc rửa chai lo đến chiết  rót, đóng nắp, tiệt trùng, dán nhãn hoàn toàn tự động được nhập khẩu từ Ý và Đức.  Dây chuyền này cho phép sản xuất sản phẩm có 3 dạng bao bì: lon thiếc, chai và lo   thủy tinh. Nhà máy xây dựng phòng Lab với trang thiết bị hiện đại kiểm soát chặt  chẽ từng khâu trong quá trình sản xuất. Đặc biệt ngay từ khi mới đi vào hoạt động  từ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an   toàn thực phẩm, nhà máy đã xây dựng và duy trì hệ  thống quản lý chất lượng ISO   9001:2000 và hệ  thống HACCP. Hệ  thống nhận diện, đánh giá và kiểm soát mối   nguy hiểm có  ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm gọi tắt là hệ  thống tích hợp   ISO:HACCP. Sản phẩm của nhà máy nước giải khát cao cấp Yến Sào luôn đảm  bảo đáp ứng một cách tốt nhát về mặt chất lượng, đem lại sự hài lòng và tin tưởng   ngày càng cao cho khách hàng. Đầu năm 2010 nhà máy đã chuyển sang áp dụng   phiên bản mới ISO 9001:2008 1.2.3 Sản phẩm của nhà máy: Từ sản phẩm ban đầu là nước yến lon và lọ  có đường, đến nay nhà máy đã  sản xuất và cung câp cho thị trường 7 dạng sản phẩm: ­ Nước yến sào cao cấp Sanest cao cấp 70ml là sản phẩm cao cấp có giá trị  dinh dưỡng cao dùng cho người già và những đối tượng suy yếu sức khỏe cần được  bồi bổ. ­ Nước yến sào cao cấp Sanest cao cấp 70ml không đường thích hợp cho các  đối tượng cần ăn kiêng là những người bị tiểu đường hay những bệnh hạn chế về  hấp thụ dinh dưỡng. ­ Nước yến sào cao cấp Sanest nhân sâm Fucoidan 70ml kết hợp tinh hoa yến   sào và nhân sâm tạo nên 1 sản phẩm với giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. ­ Nước yến sào cao cấp Sanest Collagen 70ml cực kỳ tốt cho phụ nữ, với tinh   chất collagen đạt hiệu quả cao trong quá trình hồi phục và tái tạo làn da.
 15. 15 ­ Nước yến sào Sanest lon 190ml cũng là sản phẩm có tính bổ dưỡng cao. ­ Nước yến sào Sanest lon 190ml không đường tốt cho người tiểu đường. ­ Nước yến sào Sanest chai 180ml là sản phẩm giải khát phù hợp với thanh   thiếu niên. 1.2.4 Chức năng và nhiệm vụ của nhà máy: ­ Nhà máy là đơn vị trực thuộc của công ty Yến sào Khánh Hòa có chức năng  sản xuất các loại nước Yến cao cấp phục vụ nhu cầu xã hội. ­ Nhà máy luôn quan tâm, thực hiện cũng như  cải tiến quá trình sản xuất và   chất lượng sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và sự phát triển của thị  trường. ­ Hoàn thành các chỉ  tiêu pháp lệnh đối với đơn vị  chủ  quản cũng như  Nhà   nước. ­ Bảo tồn và phát triển vốn trên cơ sở bền vững. ­ Tuân thủ qui định của pháp luật trong sản xuất. ­ Thực hiện phân phối lao động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho   người lao động, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên. 1.2.5 Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của nhà máy: Một doanh nghiệp muốn hoạt động và tồn tại cần xây dựng một bộ  máy   quản lý chặt chẽ và hợp lý. Đó là việc sắp xếp đội ngũ nhân viên của nhà máy theo   những bộ  phận đảm nhiệm những chức năng, nhiệm vụ  khác nhau nhưng có quan   hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau nhằm nâng cao năng suất cũng như  hiệu quả công  việc.
 16. 16 Hình 2: Sơ đồ tổ chức quản lý của nhà máy * Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban: ­ Giám đốc nhà máy: chịu trách nhiệm trước tổng công ty Yến sào Khánh Hòa  về  tình hình hoạt động của nhà máy. Điều chỉnh các bộ  phận, phòng ban của nhà  máy hoàn thành kế hoạc của công ty giao ­ Phó giám đốc 1: chịu trách nhiệm về  hoạt động sản xuất của nhà máy và  thay mặt giám đốc điều hành nhà máy khi giám đốc đi vắng. ­ Phó giám đốc 2: Chịu trách nhiệm về  công nghệ  và chất lượng sản xuất   sản phẩm của nhà máy. ­ Bộ  phận kinh doanh tiếp thị: Phối hợp với phòng kinh doanh xuất nhập  khẩu của công ty kinh doanh các sản phẩm do nhà máy sản xuất và mua các nguyên  vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Đảm bảo đạt doanh số và đầy đủ  nguyên  vật liệu cho bộ phận sản xuất hoạt động đúng kế hoạch. ­ Bộ phận kế toán thống kê: Tổ chức thực hiện công tác hạch toán thống kê   các khoản mục chi phí và doanh thu. Báo cáo lên  giám đốc nhà máy và chuyển số  liệu kế toán thống kê lên giám đốc nhà máy và phòng kế toán tài vụ  của tổng công  ty. ­ Bộ phận hành chính tổng hợp: Giúp giám đốc quản lý thống nhất, tổ  chức  công tác hành chính, quản lý nhân sự, bảo vệ tài sản của công ty và các hoạt động   đoàn thể, thực hiên công tác văn thư, các chế độ chính sách liên quan đến người lao   động cũng như nhiệm vụ lập kế hoạch tổng hợp. ­ Tổ nấu phối chế: Tính toán, tiếp nhận  và xử lý nguyên liệu ­ chất phụ gia   theo kế hoạch sản xuất rồi phối trộn bán thành phẩm và bàn giao đầy đủ  số lượng   chất lượng cho tổ chiết rót.
 17. 17 ­ Tổ  chiết rót: Tổ  chức sản xuất theo kế  hoạch đã được phê duyệt, nắm  vững   qui   trình   công  nghệ   đối   với   từng  sản   phẩm,   vận   hành  và   kiểm   soát   dây   chuyền sản xuất. ­ Tổ đóng gói 1và 2: Phối hợp thực hiện quản lý, tổ chức đóng gói theo đúng   qui định, đảm bảo tiến độ, kiểm tra phát hiện loại thải những sản phẩm không phù   hợp. ­ Tổ cơ điện: Trực tiếp quản lý vận hành các thiết bị phụ trợ, hệ thống điện   nước, vận hành bảo dưỡng thiết bị  phụ  trợ  sản xuất theo qui định đồng thời thực   hiện công tác phòng chống cháy nổ trong nhà máy. ­ Bộ phận thí nghiệm: Kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, nghiên cứu  sản phẩm mới, nắm vững toàn bộ qui trình công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng của   các sản phẩm, các phương pháp kiểm tra vi sinh, hóa sinh các nguyên liệu, thành  phẩm trong các công đoạn sản xuất và các chỉ tiêu chất lượng. ­ Bộ  phận kỹ  thuật KCS: Kiểm soát chất lượng, dán nhãn mác lên thành   phẩm. Thực hiện đo lường, kiểm tra thương mại thí nghiệm nhằm đảm bảo chắc   chắn sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã đáp ứng các chuẩn mực có liên  quan. ­ Quản lý xưởng: Tổ chức sản xuất, đảm bảo an toàn, hiệu suất cao. Hoạch   định  và thực hiện đúng kế  hoạch sản xuất. Thực hiện đúng qui định theo hướng  dẫn, vận hành thiết bị. Tổ chức nhân viên kỹ  thuật và công nhân sản xuất theo kế  hoạch, kiểm soát các hoạt động sản xuất, nguyên vật liệu khi nhận bán thành phẩm  ở các công đoạn, bao gói ghi nhãn sản phẩm, bố trí nhân lực trong sản xuất. Duy trì   hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy. 1.2.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới: ­ Thuận lợi:  Được sự quan tâm sâu sắc của các tỉnh uỷ, UBND tỉnh Khánh Hoà, các Sở ban nghành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công ty phát triển. Giám đốc có tầm nhìn xa, năng động sáng tạo biết phát huy sức mạnh của tập thể  và luôn quan tâm đến tâm tư  nguyện vọng của cán bộ  nhân viên của  toàn
 18. 18 công ty. Có đội ngũ nhân viên nhiệt tình có trình độ chuyên môn cao năng động. Có sự đoàn kết, nhất trí trong mọi hoạt động từ ban giám đốc cho đến các công nhân. Chất lượng yến tại Khánh Hoà tốt nhất thế giới. Nghành khai thác yến sào đã có từ lâu đời. Bây giờ đã trở  thành 1 thương hiệu nổi   tiếng trong và ngoài nước. ­ Khó khăn: Các sản phẩm yến giả vẫn đang xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều điều này làm ảnh hưởng đến thương hiệu mà công ty xây dựng. Hiện tượng phá rừng bừa bãi ảnh hưởng đến nguồn thức ăn cũng như vấn đề bảo vệ chim yến. Môi trường đang ô nhiêm ngày càng nghiêm trọng và hiện tượng nóng lên của toàn cầu sẽ làm ảnh hưởng đến di trú của các đàn chim yến. Hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến năng suất của các mặt hàng nông sản. ­ Phương hướng phát triển trong thời gian tới: Phương hướng của nhà máy trong thời gian tới đây là cổ  phần hóa theo qui  định của chính phủ bên cạnh đó, mở rộng, tăng năng suất, sản lượng nhằm đáp ứng  tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ  của nhà máy. Thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với nguyên liệu chính vẫn là   yến sào nhằm đáp  ứng đầy đủ  các nhu cầu của người tiêu dùng. Do đó, trong thời   gian tới nhà máy sẽ nghiên cứu và đưa ra nhiều hơn các loại sản phẩm mới với hàm   lượng dinh dưỡng cao. Tiếp tục vận hành và phát huy hiệu quả  của hệ  thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thường xuyên tổ chức giám sát, rút kinh nghiệm và  đề  ra các biện pháp phòng ngừa đảm bảo sự  cải tiến liên tục của hệ  thống chất   lượng. Giảm tỉ lệ phế phẩm, tăng tính ổn định về chất lượng sản phẩm, luôn xứng  đáng với niềm tin của người tiêu dùng.
 19. 19 Đối với thị  trường trong nước, tiếp tục phát triển hệ  thống phân phối trên  toàn quốc theo chiều sâu. Trong đó  vẫn tập trung vào các hệ thống lớn như Khánh   Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Đối với thị trường nước ngoài, tiếp tục tập trung vào cộng đồng người Hoa  ở Trung Quốc và các nước trong khu vực như HongKong, Đài Loan, Singapore. Đẩy  mạnh mở rộng thị trường đến Âu Mỹ, nghiên cứu cho ra đời nhiều loại sản phẩm  phù hợp với nhu cầu khắt khe của các thị trường này. 1.3 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy 3 năm gần đây: 1.3.1 Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp: 1.3.1.1 Nhân tố vi mô: ­ Nguồn nhân lực: Trong các năm qua, lực lượng lao động của nhà máy tăng đều qua các năm   qua. Đối với những nhân viên văn phòng tại các phòng ban như: kế toán thống kê,  hành chính tổng hợp, kinh doanh tiếp thị, phần lớn đều có trình độ đại học. Đối với  lao động trực tiếp đều có trình độ  cao như   đại học, cao đẳng chuyên nghiệp với   các ngành chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo, điện, điện tử để vận hành hệ thống   dây chuyền, thiết bị hiện đại và áp dụng công nghệ chế biến nước yến Sannet. Một   phần nguồn nhân lực là công nhân có tay nghề  lâu năm, nhiều kinh nghiệm hoặc  công nhân trẻ năng động ham học hỏi. Lực lượng này phục vụ khâu đóng gói bao bì   thủ công cần yếu tố thẩm mĩ cho sản phẩm. Để  nâng cao trình độ, kĩ năng nghiệp  vụ nên hằng năm công ty đều có kế hoạch cử cán bộ công nhân viên đi đào tạo, tập   huấn ngắn hạn, một số dài hạn. Nhà máy đặc biệt chăm lo cho người lao động trên 2 mặt là vật chất và tinh   thần để  người lao động có một cuộc sống tốt nhất từ  đó giúp người lao động và   lãnh đạo công ty tạo sự gắn bó lâu dài và phát huy được năng lực và cống hiến hết  mình cho nhà máy. ­ Trang thiết bị công nghệ: Nhà máy sản xuất dựa trên 1 dây chuyền công nghệ  hiện đại, tự  động của   châu Âu với thế  hệ  máy mới sản xuất vào cuối năm 2003 và nó có thể  sản xuất  
 20. 20 nhiều loại sản phẩm. Tính vượt trội về công nghệ thiết bị  là hệ  thống điều khiển   tự  động bằng chương trình kĩ thuật số  thế  hệ  mới nhất của STEMENS giao diện   trực tiếp với máy tính bằng màn hình tinh thể  lỏng, dung lượng bộ  nhớ  là 600   chương trình khi có bất kì 1 sự  cố  trục trặc nào, máy sẽ  tự  động dừng và báo lỗi   trên màn hình. Dây chuyền luôn tuân thủ  nghiêm ngặt các quy định máy móc và  phòng ngừa tai nạn của tổ chức Besufs Genussen Schaften Đức, thiết bị áp lực được  kiểm tra an toàn bởi tổ chức TUV, thiết bị điện được áp dụng theo tiêu chuẩn VDE  0113/ tiêu chuẩn Châu Âu 60204. Công nghệ  sản xuất có sự  kết hợp nhuần nhuyễn giữa phương pháp chế  biến yến sào trong dân gian đã tồn tại lâu đời với công nghệ  chế  biến mới được  trung tâm nghiên cứu công nghệ có uy tín trong nước nghiên cứu và đã chuyển giao. Đặc trưng của công nghệ  này là đưa trực tiếp yến sào nguyên chất vào sản  phẩm dưới dạng sợi yến và được quản lý theo 1 hê thống thích hợp của ISO 9001­ 2008 và hệ thống HACCP đã đem lại cho sản phẩm của nhà máy có một chất lượng  tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. ­ Khách hàng: Công ty đã luôn phát triển gắn liền với câu nói: “ Yến sào trong suy nghĩ mỗi   người vẫn là món đắt tiền, dành cho những người giàu có”. Chúng tôi muốn đem lại  cho mọi người cách nhìn và suy nghĩ khác về Yến sào bằng việc cho ra đời những   sản phẩm yến tinh chế từ tổ yến nguyên chất phục vụ  cộng đồng. Công ty là nhà  khai thác yến sào duy nhất  ở Việt Nam có dây chuyền sản xuất các loại nước yến   cao cấp giá thành phù hợp với mong muốn đem giá trị  bổ  dưỡng của yến sào phổ  biến hơn trong xã hội và cộng đồng để mọi người Việt Nam đều có thể sử dụng. Trong thời gian qua, nhà máy đã tạo ra nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu   cầu ngày càng cao của người tiêu dung, cụ  thể  là đáp ứng mọi người thuộc nhiều  tầng lớp xã hội của từng đối tượng người tiêu dung. Sản phẩm của nhà máy đã   vươn tới các thị trường trong khu vực như: Singapo, Trung Quốc, Hàn Quốc,… với  yêu cầu an toàn thực phâm và chất lượng càng khắt khe hơn. ­ Nhà cung cấp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2