intTypePromotion=1

Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
412
lượt xem
107
download

Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc trình bày tổng quan về công ty, trình bày quy trình công nghệ xử lý nước thải tại TTXLNT KCN Vĩnh Lộc, quy trình vận hành, hệ thống điện điều khiển, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Tìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc

 1. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØ TAÏO O V AO TR N ÑAÏI HOÏ BAÙ RÖÔØNG AÏ OC ACH K KHOA THAØNH PHOÁ HOÀ CH MIN H HÍ NH -----o0o- ----- KHOA MOÂI TRÖÔØ K A ÔNG NG NH KYÕ THUAÄT MOÂI TR NG GAØ YÕ RÖÔØ Báo c THỰ TẬP TỐT NGHIỆ cáo ỰC P ỆP TÌM HIỂU HỆ TH M H HỐNG G XỬ LÍ N Ử NƯỚC THẢ TẬ TR G C ẢI ẬP RUNG TẠI K KHU CÔN NG NG GHIỆP VĨN LỘ P NH ỘC CNBM : TS. ÑAËNG VIEÁT HUØNG N GVHD : ThS. PH HAN THỊ HẢI VÂN N SVTH : NGUYỄN TUẤN ANH Ễ N - 907T1012 : ĐẶNG TIẾN TR T RIẾT 07T1622 - 90 : VÕ TƯỞ ỞNG - 90 07T1696 : NGUYỄ ĐẶNG MAI TR ỄN G RINH - 90 07T1625 Thaøn phoá Hoà Chí Min nh oà nh Th ng 12 na m 2011 haù aê
 2. LỜI CÁM ƠN Trong thời gian qua chúng em học tập chương trình đào tạo kỹ sư về Kỹ Thuật Môi Trường, khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Thầy Cô khoa Môi Trường trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, những người đã dìu dắt chúng em tận tình, đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường. Được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Phan Thị Hải Vân đã trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết về những kĩ thuật tính toán và thiết kế. Cô đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình thực tập giúp chúng em hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Sau đó, chúng em cảm ơn anh Lý phòng kỹ thuật tài nguyên môi trường cùng anh Lộc và anh Chinh phòng kỹ thuật vận hành đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong thời gian thực tập tại nhà máy xử lí nước thải tập trung Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc. Cuối cùng, xin cám ơn các bạn bè đã nhiệt tình cùng nhau học tập, thảo luận và hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với tất cả các nổ lực nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong sự thông cảm và tận tình chỉ bảo của Quý Thầy Cô giúp chúng em hoàn thiện hơn.      
 3. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011
 4. NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2011
 5. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   MỤC LỤC  CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY......................................................9  1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................ 9 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp .......................................................... 9 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất thực tế ............................................................ 9 1.2. Tổng quan về Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp (TTXLNT KCN) Vĩnh Lộc. ...................................................................................................................... 18 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTXLNT KCN Vĩnh Lộc. ............. 18 1.2.2. Địa điểm xây dựng và nguồn tiếp nhận ....................................................... 19 CHƯƠNG II QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TTXLNT KCN VĨNH LỘC ..........................................................................................20  2.1. Thành phần và tính chất nước thải.................................................................... 20 2.1.1. Tính chất nước thải đầu vào: ....................................................................... 20 2.1.2. Yêu cầu đầu ra của hệ thống xử lý: ............................................................. 22 2.2. Quy trình công nghệ xử lý nước thải .................................................................. 22 2.2.1. Giới thiệu các quá trình xử lý: ..................................................................... 22 2.2.2. Sơ đồ công nghệ ............................................................................................. 26 2.2.3. Thuyết minh quy trình công nghệ................................................................ 28 2.3. Các công trình đơn vị ........................................................................................... 30 CHƯƠNG III QUY TRÌNH VẬN HÀNH ......................................................38  3.1. Hóa chất sử dụng .................................................................................................. 38 3.1.1. Axit Sunfuric. ................................................................................................. 38 3.1.2. Natri hydroxyt. .............................................................................................. 38 3.1.3. Polymer ........................................................................................................... 38 3.1.4. NaOCl ............................................................................................................. 39 3.1.5. Dinh dưỡng (urê + DAP)............................................................................... 39 3.2. Kiểm tra hệ thống ................................................................................................. 39 3.2.1. Kiểm tra lượng hóa chất sử dụng ................................................................ 39 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     4/77
 6. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   3.2.2. Kiểm tra thiết bị............................................................................................. 39 3.2.3. Kiểm tra hệ thống điện cung cấp ................................................................. 41 3.3. Kỹ thuật vận hành ................................................................................................ 42 3.3.1. Các thông số cần kiểm soát ........................................................................... 42 3.3.2. Vận hành giai đoạn khởi động .................................................................... 48 3.3.3. Vận hành giai đoạn duy trì ........................................................................... 49 3.3.3.1. Trạm bơm: ................................................................................................ 49 3.3.3.2. Bể tách dầu, điều hòa ............................................................................... 50 3.3.3.3. Bể SBR ...................................................................................................... 51 3.2.3.4. Bể nén bùn ................................................................................................ 52 3.3.3.5. Hệ thống định lượng hóa chất .................................................................. 53 3.4. Các sự cố và biện pháp khắc phục ...................................................................... 53 3.4.1. Ngưng hoạt động........................................................................................... 53 3.4.2 . Các sự cố bể SBR và biện pháp khắc phục ................................................ 54 3.5. Ghi chép và lưu trữ số liệu .................................................................................... 55 3.5.1. Sự cần thiết phải lưu trữ số liệu .................................................................. 55 3.5.2. Các thông số cần được ghi chép, lưu giữ: ................................................... 56 3.5.2.1 Thành phần và tính chất nước thải: .......................................................... 56 3.5.2.2. Kết quả phân tích các chỉ tiêu: ................................................................. 56 3.5.2.3. Lượng hoá chất sử dụng:.......................................................................... 56 3.5.2.4. Hoạt động của máy móc thiết bị: ............................................................. 56 3.6. Chi phí vận hành .................................................................................................. 56 3.6.1. Chi phí tiêu thụ điện: .................................................................................... 57 3.6.2. Chi phí tiêu thụ hoá chất: ............................................................................. 58 3.6.3. Chi phí nhân công: ........................................................................................ 59 3.6.4. Chi phí bảo trì bảo dưỡng thiết bị: .............................................................. 59 3.6.5. Tổng chi phí vận hành: ............................................................................... 60 CHƯƠNG IV HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN, BẢO TRÌ VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ .....................................................................................................61  4.1. Hệ thống điều khiển: ............................................................................................ 61 4.2. Các thiết bị tiêu thụ điện: .................................................................................... 61 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     5/77
 7. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   4.3. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị: ................................................................................. 62 4.3.1. Quy trình thực hiện: ...................................................................................... 62 4.3.1.1. Tiểu tu .................................................................................................... 62 4.3.1.2. Trung tu ................................................................................................. 62 4.3.1.3. Đại tu ..................................................................................................... 63 4.3.2. Bảo trì thiết bị ................................................................................................ 63 4.3.2.1. Bảo trì bơm chìm, máy khuấy chìm. ......................................................... 64 4.3.2.2. Bảo trì bơm định lượng. ........................................................................... 65 4.3.2.3. Bảo trì máy thổi khí .................................................................................. 67 4.3.2.4. Bảo trì motor giảm tốc ............................................................................. 70 4.3.2.5. Bảo trì máy pH controller ........................................................................ 71 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................72  5.1. Kết luận: ................................................................................................................ 72 5.2. Kiến nghị: .............................................................................................................. 73 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     6/77
 8. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   PHỤ LỤC BẢNG    Bảng 1: Cơ cấu phân bố đất đai xây dựng KCN Vĩnh Lộc ...................................... 9  Bảng 2: Danh sách thống kê ngành nghề đầu tư  ............................................... 11  . Bảng 3: Danh sách thống kê các quốc gia đầu tư .............................................. 11  Bảng 4: Danh sách các doanh nghiệp đầu tư (1997 – 2009) .............................. 12  . Bảng 2.1: Bảng tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc ............................................................................................ 20  Bảng 2.2: TCVN 5945 – 2005 ......................................................................... 22  Bảng 2.3: Danh mục công trình ....................................................................... 30  . Bảng 2.4: Danh mục thiết bị ............................................................................ 32  Bảng 3.1: Các chi tiết cần kiểm tra thiết bị, máy móc trước khi vận hành .............. 39 . Bảng 3.2: Các khoảng giá trị PH ...................................................................... 44  Bảng 3.3: Các khoảng giá trị SV/SVI ............................................................... 44  . Bảng 3.4: Các khoảng giá trị F/M .................................................................... 45  . Bảng 3.5: Các khoảng giá trị MLSS ................................................................. 46  Bảng 3.4 Các sự cố thường gặp ở bể SBR và biện pháp khắc phục ....................... 54  Bảng 4.1: Một số hư hỏng thường gặp ở máy bơm và biện pháp khắc phục.  .......... 65  . Bảng 4.2: Một số hư hỏng thường gặp ở máy thổi khí và biện pháp khắc phục. ...... 68  Bảng 4.3: Các loại nhớt dùng cho máy thổi khí .................................................. 69  Bảng 4.4: Một vài hư hỏng thường gặp ở Motor giảm tốc  ................................... 70  . GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     7/77
 9. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   MỘT SỐ THUẬT NGỮ 1. DO: nồng độ oxy hoà tan, đơn vị mgO2/l 2. BOD (nhu cầu oxy sinh học): lượng oxy cần thiết cho vi sinh vật sử dụng để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải. 3. COD (nhu cầu oxy hoá học): lượng oxy cần thiết để oxy hoá chất hữu cơ có trong nước thải bởi các tác nhân hoá học. 4. Bùn hoạt tính: tập hợp các vi sinh vật có trong nước thải, hình thành những bông bùn có khả năng hấp thu và phân huỷ chất hữu cơ khi có mặt của oxy. 5. F/M: tỉ lệ thức ăn trên một đơn vị vi sinh vật trong bể. 6. MLSS: nồng độ vi sinh vật (hay bùn hoạt tính trong bể). 7. Nitrat hoá: quá trình chuyển hoá amonia và nitơ hữu cơ thành nitrit và nitrit thành nitrat. 8. Khử nitrat: quá trình chuyển hoá nitrat thành nito phân tử ở dạng khí. 9. SVI: (chỉ số thể tích bùn): thông số chỉ khả năng lắng của bùn hoạt tính 10. Tuổi bùn: thời gian bùn tồn tại trong hệ thống bùn hoạt tính GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     8/77
 10. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Chương I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1. Tổng quan về Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 1.1.1. Giới thiệu chung về khu công nghiệp Vị trí Khu Công Nghiệp: Phường Bình Hưng Hoà B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và một phần xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. • Phía Đông giáp quốc lộ 1A • Phía Tây giáp khu canh tác xã Vĩnh Lộc • Phía Bắc giáp xã Bà Điểm giới hạn bởi rạch Cầu Sa • Phía Nam giáp Hương lộ 13 Quy mô diện tích: 207ha Đại diện: Ông Võ Văn Thân, chức vụ: T.Giám đốc Cán bộ phụ trách về môi trường: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng, chức vụ: Giám đốc Trung tâm khai thác xử lý nước và môi trường KCN 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất thực tế Giai đoạn đầu KCN Vĩnh Lộc có diện tích 207ha. Diện tích cho thuê đất là 137ha chiếm 66,2% tổng diện tích; diện tích còn lại khoảng 70ha chiếm 33,8% tổng diện tích được dùng để xây dựng khu trung tâm dịch vụ, cây xanh, cách ly, đường giao thông, đất xử lý kỹ thuật … Bảng 1: Cơ cấu phân bố đất đai xây dựng KCN Vĩnh Lộc Stt Mục đích sử dụng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 1 Xây dựng công nghiệp 114,20 55,18 2 Khu trung tâm dịch vụ 3,98 1,92 3 Cây xanh, cách ly 31,86 15,39 4 Đường giao thông 32,50 15,70 5 Đất xử lý kỹ thuật 9,71 4,69 6 Kho bãi 14,75 7,12 Tổng cộng: 207,00 100,00 GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     9/77
 11. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Hiện nay, KCN Vĩnh Lộc có 117 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó số doanh nghiệp nước ngoài là 32, còn số doanh nghiệp trong nước là 85 và hiện có: 98 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất với tổng số lao động khoảng 12.000 người. Trong đó, có 76 doanh nghiệp thuê đất và 22 doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn để hoạt động sản xuất. 06 doanh nghiệp đang xây dựng (Diana, thuốc lá Sài Gòn, Mười Đây, Đại Việt, Kỳ Phát, Formach); 03 doanh nghiệp chưa xây dựng ( Nguyên Nguyên Phát, Tân Hưu Thành, Chinan); 09 doanh nghiệp ngưng hoạt động (Bạch Tuyết, Trường Sơn, Len SG, Vinh An, LT, Ventron, Hsian Tai, Sheng Fa, Huy Hoàng); 01 Doanh nghiệp ngưng xây dựng (Cofidec). Cơ cấu ngành nghề đầu tư: Khu công nghiệp Vĩnh Lộc dự kiến sẽ thu hút khoảng gần 150 nhà máy, xí nghiệp và cơ sở sản xuất đầu tư vào đây và đặc biệt có chính sách ưu tiên cho các đơn vị doanh nghiệp nhà nước và các cơ sở sản xuất tư nhân trên địa bàn Quận 5. Loại hình sản xuất của Khu công nghiệp chủ yếu là công nghiệp ô nhiễm nhẹ và vừa (ô nhiễm cấp độ III và IV) như: chế biến lương thực – thực phẩm, sản xuất bao bì các loại, nhựa, điện – điện tử, hải sản, sơn – mực in, may mặc, thuốc lá, y tế, mỹ phẩm, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí … Danh sách thống kê cơ cấu ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 2. Danh sách thống kê cơ cấu các quốc gia đầu tư tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 3. Danh sách các doanh nghiệp và loại hình sản xuất trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc hiện hữu được trình bày trong Bảng 4. Danh sách các doanh nghiệp thuê đất và nhà xưởng xây sẵn để sản xuất được điều tra năm 2008 trình bày trong Bảng 5. GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     10/77
 12. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Bảng 2: Danh sách thống kê ngành nghề đầu tư STT Ngành nghề đầu tư Số lượng Diện tích đất cho thuê 1 Cơ khí 16 18,11 ha 2 May mặc, dệt các loại 15 16,86 ha 3 Bao bì các loại 12 13,58 ha 4 Nhựa, hoá chất, mỹ phẩm 10 11,32 ha 5 Lượng thực – thực phẩm 9 10,19 ha 6 Hải sản 9 10,19 ha 7 Y tế, dược phẩm, thuỷ tinh 8 9,06 ha 8 Điện – điện tử 6 5,66 ha 9 Sơn, mực in 4 3,4 ha 10 Gỗ mỹ nghệ, trang trí 2 2,27 ha 11 Thuốc lá 2 2,27 ha 12 Ngành khác 22 14,47 ha Tổng cộng: 117 117,37ha Bảng 3: Danh sách thống kê các quốc gia đầu tư STT Quốc gia Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ đầu tư 1 Việt Nam 85 72.65% 2 Đài Loan 13 11.11% 3 Mỹ 4 3.42% 4 Anh 3 2.56% 5 Nhật Bản 4 3.42% 6 Trung Quốc 2 1.71% 7 Hông Kông 1 0.85% 8 Hàn Quốc 3 2.56% 9 Singapore 2 1.71% Tổng cộng: 117 100% GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     11/77
 13. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   Bảng 4: Danh sách các doanh nghiệp đầu tư (1997 – 2009) STT Tên doanh nghiệp Ngành nghề Địa chỉ Ghi chú 1. Cty Chaang Chiia VN Ngành nhựa B10-11-12/II, đường số 5 Đang SX 2. XN May Cholimex May mặc B26/II-B27/II, đường 2A Đang SX 3. NM2 – Cty Thái Tuấn May mặc B38-B41, đường số 5 Đang SX 4. Cty Điện Lực TPHCM Điện – Điện tử A77-12; A18-23, đường Đang SX số 5 5. XN CBTS Cholimex Hải sản C40,43/I, đường số 7 Đang SX 6. Cty TNHH Đông Hòa Điện – Điện tử B25, đường số 2A Đang SX 7. Cty TNHH Mỹ Dung May mặc B23/II-B24/II, đường số Đang SX 2A 8. Cty TNHH Dapto May mặc B8-9, đường 2A Đang SX 9. Cty BB Giấy Việt Bao bì các loại B36/II-B37/II, đường số Đang SX Trung 2B 10. Cty TNHH Nghiệp Phát Ngành nhựa B21-B22/II, đường 2A Đang SX 11. Cty New Hope Ngành khác B17-B18-B20/I, đường Đang SX 2A 12. Cty Thuận Thiên Ngành nhựa B7/II, đường 2A Đang SX 13. DNTNTrường Vinh Ngành khác A5-A6/II, đường 2B Đang SX Phát 14. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa B3/II, đường 2A Đang SX Tân Nguyên Phát 15. Cty TNHH BK Art Chế Biến Thực B5/II, đường 2A Đang SX Tango phẩm 16. Cty TNHH Chin Nan May mặc B3/II, đường 2A Chưa XD 17. Cty CP Bông Bạch Y tế B52-B54/I, đường 2E Ngưng Tuyết SX 18. Cty TNHH Chỉ Ming May mặc A3/I, đường 2B Đang SX Shyang 19. Cty TNHH QT Đài An May mặc A4/I, đường số 2B Đang SX GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     12/77
 14. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   20. Cty TNHH SX – TM Y tế A65/II-A72/II, đường số Ngưng Công Nghiệp A.V.A.L 7 SX (kho hàng) 21. Cty TNHH CN Y Tế Y tế D7-D8/I, đường 1B Đang SX Perfect Medical 22. Xưởng SX nước Thực phẩm Đang SX Cholimex 23. Cty TNHH Huynh đệ Ngành khác A78-A81, đường số 7 Đang SX Thuộc Da Hưng Thái 24. Cty TNHH Hsian Tai Điện – Điện tử B1/I, đường số 2A Ngưng SX 25. Cty TNHH Golden May mặc D5/I, đường số 1B Đang SX Stars 26. Cty CP Đầu Tư TM Hải sản A74-A77/I, đường số 7 Đang SX Incomfish 27. Cty TNHH Quốc tế Cơ khí A57a-A58a/II, đường số Ngưng Sheng Fa VN 7 SX (kho hàng) 28. Trạm nạp LPG Ngành khác D1/I, đường 1B Đang SX (Pertrogas VN) 29. Cty TNHH CB TM Hải sản C38-39/I, đường số 7 Đang SX Thực Phẩm Vĩnh Lộc 30. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa A1-A1b/I, đường 2B Đang SX Tiến Thịnh 31. Cty TNHH TM Đại Phú Ngành sơn D2/I, đường số 1B Đang SX 32. Cty TNHH Bumjin May mặc B28-29/I, đường số 2B Đang SX Vina 33. Cty TNHH Molax Vina May mặc B28-B29/I, đường 2B Đang SX 34. Cty Cp Dược Phẩm Y tế B15-B16/I, đường 2A Đang SX Imexpharm GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     13/77
 15. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   35. Cty TNHH Cơ Khí Cơ khí D9B/I, đường số 1A Đang SX Chen Hone 36. Cty TNHH LQ Joton Ngành sơn C19-C20/I, đường 2F Đang SX 37. Cty TNHH Sắt Thép Cơ khí C1/I, đường 2E Đang SX T.I.I.C 38. Cty TNHH SX – TM Hải sản C34/I, đường 2G Đang SX XNK Việt Nhật 39. Cty TNHH TM – DV Chế biến Thực C12/I, đường 2F Đang SX Phước Sinh phẩm 40. Cty CP – TP - XK Hải sản C27/II, đường 2F Đang SX Vạn Đức 41. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa A2/I, đường số 2B Đang SX Đức Hân 42. Cty TNHH CB Bao Bì Bao bì các loại C10-11, đường số 2F Đang SX Vising Pack 43. Cty TNHH Song Nga Hải sản D3/I, đường 1B Đang SX 44. Cty Tân Quang Minh Chế biến Thực C22-C23/I, đường 2F Đang SX (Birdrico) phẩm 45. Cty Cofidec Hải sản C44-44b/I, đường số 7 Ngưng XD 46. Cty Cienco 5 Cơ khí C13-14/II, đường số 2F Đang SX 47. Cty TNHH SX – TM Ngành nhựa C25/II, đường 2F Ngưng Trường Sơn SX 48. Cty TNHH SX – TM Điện – Điện tử B13/I, đường số 1 Đang SX Quạt Việt Nam (ASIA) 49. Cty TNHH SX – TM Bao bì các loại B42-50/II, đường số 1 Đang SX Huệ Linh 50. Cty TNHH AMW Cơ khí C15/II-C16/II, đường 2F Đang SX 51. Cty TNHH Ngọc Minh Cơ khí D6/I, đường 1B Đang SX 52. Cty TNHH SX–TM– Ngành nhựa C28-C29/I, đường 2G Đang SX GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     14/77
 16. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   DV Nhật Long 53. BQL Dự án Điện Miền Điện – Điện tử A13-13b/I, đường số 2C Đang SX Nam 54. Cty TNHHSX – TM Ngành nhựa C2/I, đường 2E Đang SX Khải Thành 55. Cty TNHH TM Long Ngành nhựa C3-C4/I, đường 2E Đang SX Võ 56. Cty TNHH Minh Hà Chế biến Thực C42b/I, đường số 7 Đang SX phẩm 57. Cty Sue’s Int.Corp May mặc B55/II, đường 2E Đang SX 58. Cty CP Formach Cơ khí B13b-B14/I, đường 2A Đang XD 59. Nhà máy Thuốc lá SG Thuốc lá C45,50,58/I, đường số 7 Đang XD 60. Cty CP Việt Nam Kỹ Chế biến Thực C30-C33/I, đường 2G Đang SX Nghệ Bột Mì phẩm 61. Cty CP KD Len SG Ngành khác C5-C6/II, đường 2F Ngưng SX 62. Cty KD Thiết Bị Công Cơ khí B59b/II, đường 2E Đang SX Nghiệp 63. Cty TNHH L & D Hải sản C26/I, đường 2F Đang SX Enterprise 64. Cty TNHH TM & Bao Bao bì các loại B56-B57/II, đường 2E Đang SX bì SG 65. Cty CP Tuấn Phương Cơ khí C7/II, đường 2E Đang SX 66. DNTN SX & TM Bao bì B3/II, đường2A Đang SX Nguyên Phát 67. Cty thuốc lá Bến Thành Thuốc lá D11-D18/II, đường số 5 Đang SX 68. Cty TNHH SX – TM Gỗ mỹ nghệ B2/I, đường 2A Đang SX Trường Thịnh 69. CtyTNHH Huy Hoàng Cơ khí C17/II, đường số 2F Ngưng SX GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     15/77
 17. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   70. Cty CP SX – TM Kỳ Bao bì các loại C8-C9-C9b/II, đường 2E Đang XD Phát 71. Cty CP Hoàng Quỳnh Chế biến Thực A73/I, đường số 7 Đang SX phẩm 72. Cty TNHH SX – TM – May mặc C18b/II, đường 2F Đang SX DV Kim Liên Thành 73. Cty TNHH CB TP Chế biến Thực D4/I, đường 1B Đang SX Tân Phạm Việt (Phạm Phẩm Asset) 74. Cty TNHH nhựa Ming Bao bì các loại B51/I, đường 2E Đang S X Pak 75. Cty TNHH SX – TM Ngành khác Chưa XD Tân Hữu Thành 76. Cty TNHH Bao Bì TM Bao bì các loại C18/II, đường 2F Đang SX Quang Huy 77. Cty CP Merufa Y tế C64/II, đường số 8 Đang SX 78. HTX Cơ khí TM 2/9 Cơ khí C39B/I, đường số 7 Đang SX 79. Cty Kim khí Tp.HCM Cơ khí C35/I, đường số 7 Đang SX 80. Cty TNHH Ng Ng Phát Bao bì các loại B32/II, đường 2B Chưa XD 81. Cty CP Bao Bì Dược Y tế C55/II, đường số 8 Đang SX 82. Cty CP Hải Sản S.G Hải sản C24-24b/II, đường 2F Đang SX 83. Sacombank (Hà Việt Ngành khác A34-A35/I, đường 2D Đang SX thuê lại) 84. DNTN Dy Khang Mực in A25-26/I, đường 2C Đang SX 85. Cty TNHH SX–TM Bao bì các loại A37/I, đường 2D Đang SX Tân Tân Lực 86. Cty TNHH Chế biến Thực A55/II, đường số 2D Đang SX Vina Foods Kyoei phẩm 87. Cty TNHH SX – TM Bao bì các loại A54/II, đường 2D Đang SX Tân Thuận Tiến GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     16/77
 18. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   88. Cty Diana - Đang XD 89. Cty TNHH Hoshino VN - Lô C55/II, đường số 8 Đang SX 90. Cty TNHH Nút Lý Nút B4/II, đường 2A Đang SX Minh 91. Cty Tovecan hộp sắt Đường số 7 Đang SX 92. Cty Mười Đây Cơ khí Đang XD 93. Cty Đại Việt Chiết ga Đang XD 94. Cty CP điện tử Tân - B58-59/II, đường 2E Đang SX Bình VTB 95. Cty TNHH LT Bao bì các loại Lô D/IV, đường số 4 Ngưng SX 96. Cty TNHH Parapex May mặc Lô 6A, đường số 4 Đang SX 97. Cty TNHH Complete Bao bì các loại Lô VIB, đường số 4 Đang SX SG 98. Cty TNHH He Chang Nhuộm chỉ Lô IVA, đường số 5 Đang SX 99. Cty TNHH Nhãn mác Ngành khác Lô VB, đường số 4 Đang SX Yong Mei 100. Cty TNHH Hyozaemon Gỗ mỹ nghệ Lô IIA, đường số 5 Đang SX Saigon 101. Cty TNHH SX – TM Ngành khác Lô VB, đường số 4 Ngưng Mỹ Phẩm Vinh An SX 102. Cty TNHH Điện tử Lô B/IV, đường số 4 Đang SX Ventron Technologies 103. Cty TNHH Cơ nhiệt - KX-06, đường số 4 Đang SX điện lạnh Bách Khoa 104. Cty TNHH SX-DV thực phẩm Lô B69/II, đường số 1 Đang SX Cơm chợ Lớn 105. Cty TNHH Javi Y tế Lô IIIB, đường số 5 Đang SX 106. Cty TNHH Thương mại Ngành khác Lô IIA, đường số 4 Đang SX Việt Hương GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     17/77
 19. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   107. Cty TNHH Hoà Phong Cơ khí Lô VIIIC/1, đường số 4 Đang SX 108. CtyTNHH Hoàng Cơ khí Tường 109. Cty TNHH Evenmore Cơ khí Lô IVB, đường số 5 Đang SX 110. Cty TNHH Hồng Việt Cơ khí Lô VIIA, đường số 4 Đang SX 111. Cty H – T Precision Cơ khí Lô IIB, đường số 4 Đang SX 112. Cty Riken Lô C/IV, đường số 4 Đang SX 113. Ngân Hàng Ngoại - Đang HĐ Thương VN 114. Cty Hoa Nghệ Nhựa Lô KX-05, đường số 4 Đang SX 115. Cty Hoành Thành Cơ khí Lô VIIIC/1, đường số 4 Đang SX 116. Cty TNHH Hoành Cơ khí Lô VIIIB, đường số 4 Đang SX Tường 117. Cty TNHH Tanaka - Lô I, đường số 4 Đang SX Sangyo VN Trong tổng số 117 doanh nghiệp có 22 doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn của KCN Vĩnh Lộc để hoạt động sản xuất. Vì các doanh nghiệp thuê nhà xưởng xây sẵn trên thuộc các ngành nghề sản xuất như: bao bì, nhãn mác, may mặc và cơ khí, đồng thời các doanh nghiệp này chủ yếu là gia công sản phẩm, phát sinh ít chất thải nên vấn đề ô nhiễm môi trường mà các doanh nghiệp này gây ra không đáng kể. Thông qua khảo sát, điều tra thông tin thực tế những doanh nghiệp chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân viên. Do đó, về vấn đề môi trường những doanh nghiệp này hầu như không ô nhiễm. 1.2. Tổng quan về Trung tâm xử lý nước thải Khu công nghiệp (TTXLNT KCN) Vĩnh Lộc. 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của TTXLNT KCN Vĩnh Lộc. Căn cứ vào điều 123, chương XIII của luật bảo vệ môi trường, ngày 12 tháng 12 năm 2005, Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Vĩnh lộc đã thành lập bộ GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     18/77
 20. Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Tìm hiểu quy trình xử lý nước thải trung tâm XLNT KCN Vĩnh lộc   phận chuyên trách về bảo vệ môi trường, nhằm bảo vệ môi trường bên trong Khu công nghiệp. Để thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo định kỳ, Công ty TNHH một thành viên Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc đã tiến hành công tác giám sát chất lượng môi trường không khí, nước, chất thải rắn và những hoạt động môi trường khác tại Khu Công Nghiệp từ tháng 6/2009 đến tháng 10/2009, nhằm đánh giá khả năng tác động do hoạt động sản xuất của các nhà máy trong KCN tới môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cũng như ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ đó đề ra các biện pháp khắc phục cũng như xử lý những tồn tại trong việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các công ty hoạt động trong KCN Vĩnh Lộc hiện hữu. 1.2.2. Địa điểm xây dựng và nguồn tiếp nhận Địa điểm xây dựng Trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng trên đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Nguồn nước thải Khu công nghiệp có 2 hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước thải công nghiệp phát sinh từ các doanh nghiệp phải được xử lý cục bộ đạt tiêu chuẩn quy định của Khu công nghiệp và đấu nối với hệ thống thoát nước chung để đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp. Nước thải của KCN bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất. • Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu phát sinh do hoạt động của cán bộ công nhân viên trong Khu công nghiệp, từ nhà vệ sinh, nhà ăn, bếp nấu ăn,… • Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất phát sinh do quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy, cơ sở sản suất trong Khu công nghiệp. GVHD: ThS. Phan Thị Hải Vân     19/77

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản