intTypePromotion=3

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: Khảo sát việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
59
lượt xem
19
download

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: Khảo sát việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu khảo sát thực tiễn đổi mới phương pháp giảng dạy của các giáo viên trong Trường ĐHSP Tp.HCM, qua đó, đề nghị các biện pháp giúp đỡ giáo viên ở các khoa áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, bám sát chương trình đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: Khảo sát việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ KHẢO SÁT VIỆC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Mã số: B2004.23.65 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: TS. NGUYỄN KIM DUNG TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2006 DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN 1. ThS. Lê Nguyễn Trung Nguyên - Viện Nghiên cứu Giáo dục 2. CN. Nguyên Anh Tuấn - Viện Nghiên cứu Giáo dục 3. ThS. Nguyễn Hồng Anh - Viện Nghiên cứu Giáo dục 4. ThS. Nguyễn Thục Anh - Viện Nghiên cứu Giáo dục 5. TS. Nguyễn Thị Kim Anh - Viện Nghiên cứu Giáo dục 6. ThS. Lê Thị Anh Trang - Viện Nghiên cứu Giáo dục ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 1. Phòng Đào tạo, Trƣờng ĐHSP Tp.HCM 2. Khoa Toán học, Trƣờng ĐHSP Tp.HCM 3. Khoa Ngữ văn, Trƣờng ĐHSP Tp.HCM 4. Khoa Tâm Lí Giáo dục, Trƣờng ĐHSP Tp.HCM 5. Khoa Tiếng Anh, Trƣờng ĐHSP Tp.HCM Các trƣờng ĐH : Tên trƣờng STT 1 Trƣờng ĐH Ngân hàng - Tp.HCM 2 Trƣờng ĐH Dân lập Lạc Hồng - Đồng Nai 3 Trƣờng Cao đẳng Lƣơng thực Đà Nẵng 4 Trƣờng ĐH Dân lập Tôn Đức Thắng 5 Trƣờng ĐH Dân lập Văn Lang 6 Trƣờng Quản lý Cán bộ - Tp.HCM 7 Trƣờng ĐH Dân lập Công nghệ Sài gòn ii MỤC LỤC DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM GIA THỰC HIỆN .................................................. 3 ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ......................................................................................................ii MỤC LỤC ................................................................................................................... iii DANH MỤC BẢNG...................................................................................................... v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC .................................... vi SUMMARY .................................................................................................................vii CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .............................................. 1 Tầm quan trọng và tính cấp thiết ............................................................................... 1 Mục tiêu nghiên cứu: ................................................................................................. 2 Nội dung nghiên cứu .................................................................................................. 3 Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................... 4 Giới hạn của đề tài ..................................................................................................... 9 CHƢƠNG II: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ..................................................... 12 Chất lƣợng giảng dạy ............................................................................................... 12 Phƣơng pháp giảng dạy............................................................................................ 14 Thuyết giảng ............................................................................................................ 15 Thảo luận ................................................................................................................. 16 Dạy học dựa vào vấn đề ........................................................................................... 22 PBL và PS (Problem Solving - Giải quyết vấn đề).............................................. 24 PBL và học tập kết hợp ........................................................................................ 25 Tóm tắt ..................................................................................................................... 27 CHƢƠNG III: THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TP.HCM ..................................................................... 29 Cách tính toán điểm số trong bảng hỏi .................................................................... 29 Kết quả từ khảo sát .................................................................................................. 29 Đánh giá của sinh viên ............................................................................................. 39 Kết quả từ quan sát .................................................................................................. 44 Các dữ liệu mở khác: Ý kiến của giảng viên ........................................................... 48 iii

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản